Instalacja oprogramowania sprzętowego Aeg Santo K 9 10 00 6i

Instalacja oprogramowania sprzętowego Aeg Santo K 9 10 00 6i jest szybka i łatwa. Instalacja wymaga podłączenia urządzenia do komputera za pomocą kabla USB, a następnie uruchomienia programu instalacyjnego. Program instalacyjny automatycznie wykrywa urządzenie, a następnie pozwala na wybranie wersji oprogramowania do zainstalowania. Po zakończeniu instalacji, urządzenie jest gotowe do użycia. Oprogramowanie sprzętowe jest ważne dla poprawnego działania urządzenia, a instalacja Aeg Santo K 9 10 00 6i jest prosta i szybka.

Ostatnia aktualizacja: Instalacja oprogramowania sprzętowego Aeg Santo K 9 10 00 6i

Użytkownik może pobrać oprogramowanie z witryny firmy Canon i zainstalować je.

WAŻNE

 • Podczas instalacji oprogramowania może być konieczne podłączenie aparatu do komputera. Jeśli jest wymagane połączenie z aparatem, zostanie wyświetlony monit o podłączenie aparatu do komputera. Do podłączenia należy użyć kabla USB (złącze w aparacie wymaga wtyku Mini-B).
 • Korzystając z oprogramowania, można zaktualizować program do najnowszej wersji i pobrać nowe funkcje przez Internet (z wyjątkiem niektórych programów). Aby móc korzystać z tej funkcji, oprogramowanie należy zainstalować w komputerze mającym połączenie z Internetem.
 • Do korzystania z tej funkcji wymagany jest dostęp do Internetu, a wszelkie opłaty i koszty związane z dostępem do Internetu należy opłacić osobno.
 • Czynności opisane w tej części opisano na przykładzie systemu operacyjnego Windows 7. Elementy wyświetlane na ekranie i czynności mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego.
 • Instalacji i dezinstalacji oprogramowania może dokonać tylko użytkownik zalogowany na koncie z uprawnieniami administratora.
 • Nazwy modelu aparatu i oprogramowania pojawiające się w poniższym opisie zależą od używanego urządzenia.

UWAGA

 • Po pierwszym podłączeniu aparatu do komputera zostaną zainstalowane sterowniki, tak więc uzyskanie dostępu do zdjęć może trochę potrwać.
 • Ponieważ zawartość i funkcje oprogramowania zależą od modelu aparatu, w przypadku używania kilku aparatów należy użyć każdego z nich w celu zaktualizowania oprogramowania do najnowszej wersji.

Procedura instalacji oprogramowania została opisana poniżej.

1. Po podłączeniu komputera do Internetu przejdź do strony internetowej firmy Canon i pobierz oprogramowanie.

2. Otwórz pobrany plik.

3. Zawartość pliku zostanie wyodrębniona. Kliknij dwukrotnie folder, aby go otworzyć. pl/media/G0154720_tcm125-1179506. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

4. Kliknij dwukrotnie plik [CanonDCSxxW. EXE]. pl/media/G0154721_tcm125-1179507. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

5. Wybierz obszar odpowiadający Twojemu miejscu zamieszkania. pl/media/G0127886_tcm125-1179508. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

6. Wybierz kraj zamieszkania, a następnie kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/G0127887_tcm125-1179509. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

7. Wybierz język. pl/media/G0127889_tcm125-1179510. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

8. Zostanie wyświetlony poniższy ekran. pl/media/G0156281_tcm125-1179511. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

Kliknij przycisk [Easy Installation] (Łatwa instalacja), aby automatycznie zainstalować wszystkie aplikacje.

INFORMACJE POMOCNICZE
Kliknij przycisk [Custom Installation] (Instalacja niestandardowa), aby wybrać aplikacje, które mają zostać zainstalowane.

9. Kliknij przycisk [OK]. pl/media/G0156282_tcm125-1179514. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

10. Kliknij przycisk [Install/Instaluj]. pl/media/G0127892_tcm125-1179516. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

11. Kliknij przycisk [Yes] (Tak) po dokładnym zapoznaniu się z treścią. pl/media/G0127893_tcm125-1179517. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

12. pl/media/G0127895_tcm125-1179518. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

13. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podłączenie aparatu, podłącz aparat do komputera i kliknij [Next] (Dalej). (W przypadku niektórych aparatów komunikat może nie zostać wyświetlony).

13-1. Podłącz aparat do komputera za pomocą przewodu USB.
* Na tej ilustracji aparat [PowerShot A2600] został użyty jedynie w celu opisu działań. Położenie przycisków operacyjnych i kształt modelu zależą od używanego modelu urządzenia. pl/media/G0153514_tcm125-1179519. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

13-2. Włącz aparat.

13-3. Kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/G0156283_tcm125-1179520. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

14. Jeśli pojawi się poniższe okno, kliknij przycisk [Yes] (Tak). pl/media/G0074966_tcm125-1179521. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

15. Rozpocznie się procedura instalacji. pl/media/G0127898_tcm125-1179522. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

INFORMACJE POMOCNICZE

 • Podczas instalacji może być wyświetlony następujący ekran. Po dokładnym zapoznaniu się z informacjami kliknij przycisk [Install now] (Instaluj teraz). Przeprowadź instalację, wykonując wymagane czynności zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 • Jeśli korzystasz z systemu Windows XP, podczas instalacji może zostać wyświetlone poniższe okno. Po szczegółowym zapoznaniu się z informacjami kliknij przycisk [Yes] (Tak). pl/media/G0087818_tcm125-1179524. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  16. pl/media/G0127899_tcm125-1179525. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  17. Jeśli chcesz się zarejestrować w późniejszym terminie, wybierz opcję [No, I will register later. ] (Nie, zarejestruję się później), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/G0127900_tcm125-1179526. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  18. pl/media/G0156284_tcm125-1179527. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  19. Jeśli pojawi się poniższe okno, kliknij przycisk [Finish] (Zakończ). pl/media/G0127901_tcm125-1179528. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  Na tym kończy się procedura instalacji oprogramowania.

  Instalowanie oprogramowania drukarki | Lexmark MC3224

  Skip to ContentInformation Center

  • Centrum informacji
  • Przygotowanie, instalacja i konfiguracja
  • Instalacja i aktualizacja oprogramowania, sterowników oraz oprogramowania sprzętowego
  • Instalowanie oprogramowania drukarki

   Uwagi:

   • Sterownik drukarki jest dołączony do pakietu instalatora oprogramowania.
   • W przypadku komputerów Macintosh z systemem operacyjnym macOS w wersji 10. 7 lub nowszej sterownik nie jest potrzebny, aby możliwe było drukowanie na drukarkach kompatybilnych z funkcją AirPrint. Jeśli chcesz korzystać z niestandardowych funkcji drukowania, pobierz sterownik drukarki.
  1. Przygotuj kopię pakietu instalatora oprogramowania.

   • Z dysku CD z oprogramowaniem dostarczonego z drukarką.
   • Odwiedź stronę www. com/downloads.
  2. Uruchom instalator, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie komputera.

  Czy ten artykuł był pomocny?

  Zawartość powiązana

  • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego 

   Aktualizacje oprogramowania sprzętowego poprawiają działanie i funkcjonalność drukarki. Wykonaj poniższe czynności, aby wykonać aktualizację.

  • Instalowanie opcjonalnych tac 

   Dowiedz się, jakie środki bezpieczeństwa podjąć oraz w jakim położeniu umieścić drukarkę podczas dodawania opcjonalnych tac.

  Top

  komorze zamrażarki mokrymi lub

  wilgotnymi rękoma.

  • Nie wolno ponownie zamrażać

  rozmrożonej żywności.

  • Należy przestrzegać wskazówek

  dotyczących przechowywania

  mrożonej żywności, które znajdują się

  na jej opakowaniu.

  • Przed umieszczeniem w komorze

  zamrażarki należy owinąć żywność

  dowolnym materiałem dopuszczonym

  do kontaktu z żywnością.

  2. 4 Oświetlenie wewnętrzne

  OSTRZEŻENIE!

  Zagrożenie porażeniem

  prądem.

  • Oświetlenie zastosowane w tym

  urządzeniu jest przeznaczone

  wyłącznie do urządzeń domowych.

  Nie należy używać jej do oświetlania

  pomieszczeń. 5 Konserwacja i

  czyszczenie

  Zagrożenie odniesieniem

  obrażeń lub uszkodzeniem

  urządzenia.

  • Przed przystąpieniem do konserwacji

  należy wyłączyć urządzenie i wyjąć

  wtyczkę przewodu zasilającego z

  gniazda elektrycznego.

  • W układzie chłodniczym urządzenia

  znajdują się związki węglowodorowe.

  Konserwacją i napełnianiem układu

  3. INSTALACJA

  Patrz rozdział dotyczący

  bezpieczeństwa.

  3. 1 Ustawianie

  Urządzenie należy zainstalować w

  suchym, dobrze wietrzonym

  pomieszczeniu, w którym temperatura

  otoczenia będzie odpowiadać klasie

  klimatycznej wskazanej na tabliczce

  znamionowej urządzenia.

  chłodniczego może zajmować się

  wyłącznie wykwalifikowana osoba.

  • Regularnie sprawdzać odpływ

  skroplin w urządzeniu i w razie

  potrzeby oczyszczać go. Gdy odpływ

  zablokuje się, na dnie urządzenia

  zbiera się woda. 6 Serwis

  • Aby naprawić urządzenie, należy

  skontaktować się z autoryzowanym

  centrum serwisowym.

  • Należy stosować wyłącznie

  oryginalne części zamienne. 7 Utylizacja

  obrażeń lub uduszeniem.

  • Odłączyć urządzenie od źródła

  zasilania.

  • Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.

  • Wymontować drzwi, aby uniemożliwić

  zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia

  wewnątrz urządzenia.

  • Czynnik w układzie chłodniczym i

  materiały izolacyjne zastosowane w

  tym urządzeniu nie stanowią

  zagrożenia dla warstwy ozonowej.

  • Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny

  gaz. Aby uzyskać informacje

  dotyczące prawidłowej utylizacji

  urządzenia, należy skontaktować się

  z lokalnymi władzami.

  • Należy uważać, aby nie uszkodzić

  układu chłodniczego w pobliżu

  wymiennika ciepła.

  Klasa

  Temperatura otoczenia

  klima‐

  tyczna

  SN

  od +10°C do + 32°C

  N

  od +16°C do + 32°C

  ST

  od +16°C do + 38°C

  T

  od +16°C do + 43°C

  POLSKI

  61

Instalacja oprogramowania sprzętowego Aeg Santo K 9 10 00 6i

Bezpośredni link do pobrania Instalacja oprogramowania sprzętowego Aeg Santo K 9 10 00 6i

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instalacja oprogramowania sprzętowego Aeg Santo K 9 10 00 6i