Instalacja sprzętu Canon Ef100

Instalacja sprzętu Canon Ef100 jest łatwa i szybka. Wszystko, co potrzeba, to odpowiedni kabel, aby połączyć sprzęt z komputerem. Następnie użytkownik powinien ściągnąć najnowszy sterownik dla swojego modelu drukarki. Sterownik zawiera wszystkie niezbędne informacje, aby umożliwić komputerowi wykrycie i właściwe wykorzystanie sprzętu. Po zainstalowaniu sterownika należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.

Ostatnia aktualizacja: Instalacja sprzętu Canon Ef100

Można uzyskać dostęp do naszej witryny przez Internet i pobrać z niej najnowszy sterownik drukarki dla posiadanego modelu.

Procedura instalowania pobranego sterownika drukarki jest następująca:

 1. Podłączanie dysku

  Dwukrotnie kliknij plik pobranego obrazu dysku.
  Plik zostanie wypakowany, a następnie dysk zostanie podłączony.

 2. Uruchom instalator.

  Kliknij dwukrotnie znajdujący się na dysku plik „PrinterDriver_XXX_YYY. pkg” (gdzie „XXX” to nazwa używanego modelu, a „YYY” to wersja sterownika).

 3. Uruchom instalator

  Zainstaluj sterownik drukarki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.

  Po wyświetleniu Umowy licencyjnej zapoznaj się z jej zawartością i kliknij przycisk Kontynuuj (Continue). Bez zaakceptowania warunków Umowy licencyjnej oprogramowania nie będzie można zainstalować tego oprogramowania.

 4. Wybieranie miejsca docelowego instalacji

  W razie konieczności wybierz miejsce, w którym chcesz zainstalować sterownik drukarki, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj (Continue).

 5. Przeprowadzanie instalacji

  Kliknij przycisk Zainstaluj (Install).
  Po wyświetleniu ekranu uwierzytelnienia wpisz nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj oprogramowanie (Install Software).

 6. Zakończ instalację.

  Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu procedury kliknij przycisk Zamknij (Close).

Sterownik drukarki został pomyślnie zainstalowany.

Ważne

 • Jeśli instalator nie działa poprawnie, wybierz opcję Zakończ pracę instalatora (Quit Installer) z menu Instalator (Installer) apletu Finder, aby zakończyć pracę instalatora. Następnie uruchom instalator ponownie.
 • Sterownik drukarki można pobrać bezpłatnie, ale użytkownik jest odpowiedzialny za pokrycie opłat za połączenie z internetem.

Należy ręcznie wskazać port lub adres IP, który ma być używany do połączenia sieciowego lub lokalnego z urządzeniem, a następnie zainstalować sterownik. Ta procedura ma zastosowanie w sytuacji, gdy urządzenia nie można wykryć w sieci automatycznie lub jeśli wymagane są szczególne ustawienia.

Możesz użyć istniejącego portu, możesz też dodać port.

Wymogi

Potwierdzanie portu

Określ standardowy port TCP/IP, port drukarki sieciowej lub port lokalny. Można wskazać port już zarejestrowany. Można też wybrać port tymczasowy (np. [LPT1]), a faktycznie ustawić go po zakończeniu instalacji.

Potwierdź nazwę hosta, nazwę lub adres IP urządzenia (jeśli dodajesz standardowy port TCP/IP).

Jeżeli w związku z instalacją dodajesz standardowy port TCP/IP, musisz wprowadzić nazwę hosta, nazwę lub adres IP urządzenia. W polu nazwy hosta lub nazwy urządzenia wpisz nazwę, pod jaką urządzenie jest znane w sieci. Jeśli nie wiesz, jaką nazwę lub wartość należy wpisać, skontaktuj się z administratorem sieci.

Potwierdź udostępnianą drukarkę (w przypadku dodawania portu drukarki sieciowej)

Udostępniana drukarka wybrana podczas dodawania portu musi odpowiadać urządzeniu wybranemu za pomocą instalatora. Potwierdź również, że wersja sterownika zainstalowana w udostępnianej drukarce i wersja instalatora są zgodne.

Pamiętaj, aby zalogować się na komputerze, na którym zainstalowano wcześniej udostępnianą drukarkę.

Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.

Wyświetlany jest ekran [Pulpit] (w przypadku systemu Windows 8. 1/Server 2012 R2)

Procedura

1.

Kliknij dwukrotnie plik [Setup. exe].

2.

Jeśli chcesz zmienić język wyświetlany przez instalator, wybierz opcję [Język] → kliknij [Dalej].

Sterownik zostanie zainstalowany zgodnie z wybranym językiem.

3.

Przeczytaj umowę UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE CANON → kliknij przycisk [Tak].

4.

Jeśli wyświetlony zostanie następujący ekran, wybierz opcję [Dodawanie nowych drukarek] → kliknij przycisk [Dalej].

[Dodawanie nowych drukarek i aktualizacja istniejących sterowników drukarek]: wybierz tę opcję, aby jednocześnie z instalacją nowego sterownika zaktualizować istniejące sterowniki.

[Zaktualizuj istniejące sterowniki drukarek]: wybierz tę opcję, jeśli chcesz tylko zaktualizować sterowniki. Szczegółowe informacje znajdziesz w opisie procedury aktualizacji sterowników.

5.

Wybierz w oknie [Lista drukarek] urządzenie do zainstalowania → kliknij przycisk [Dalej].

[Liczba drukarek]: Wprowadź liczbę drukarek instalowanych dla wybranego urządzenia. Podając wiele drukarek, można rejestrować wiele urządzeń naraz. canon/USRMA-3244-zz-DR-plPL/contents/images/book_images/style_note. gif" alt=""/>UWAGA

Przypisanie wielu drukarek do tego samego portu jednego urządzenia spowoduje zarejestrowanie wielu kolejek drukowania dla wybranego urządzenia. Dla każdej kolejki drukowania można podać inne ustawienia domyślne, aby móc rozróżniać kolejki podczas drukowania. W przypadku podania portu drukarki sieciowej można jednak przypisywać tylko jeden port do jednego urządzenia.

6.

Ustaw port.

Jeśli w kroku 5. wprowadzono wiele drukarek dla jednego urządzenia, wartość portu pierwszej drukarki zostanie przyjęta jako ustawienie domyślne dla kolejnych drukarek. canon/USRMA-3244-zz-DR-plPL/contents/images/book_images/b_drv_prt_info_port. jpg" alt=""/>

Jeżeli dodajesz standardowy port TCP/IP

(1) Kliknij opcję [Dodaj port] → wybierz pozycję [Standard TCP/IP Port] w ustawieniu [Dodaj port] → kliknij opcję [OK].

(2) Wprowadź nazwę lub adres IP urządzenia zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze.

[Nazwa portu] jest wprowadzana automatycznie. W razie konieczności można zmienić nazwę portu.

W przypadku ukazania się ekranu [Wymagane są dodatkowe informacje na temat portu] kliknij przycisk „Wyświetl szczegóły” i wykonaj wszystkie potrzebne czynności.

Wykonaj jedną z poniższych procedur.

Wróć do poprzedniego ekranu kreatora → wprowadź ponownie informacje w polu [Nazwa drukarki lub adres IP] → kliknij przycisk [Dalej].

Wybierz kolejno opcje [Typ urządzenia] > [Standardowy] > [Canon Network Printing Device with P9100] → kliknij [Dalej].

W przypadku niektórych urządzeń nazwa wybrana w opcji [Typ urządzenia] > [Standardowy] może być inna niż [Canon Network Printing Device with P9100].

(3) Kliknij przycisk [Zakończ].

Jeżeli dodajesz port drukarki sieciowej

(1) Kliknij opcję [Dodaj port] → wybierz pozycję [Sieć] w ustawieniu [Dodaj port] → kliknij opcję [OK].

(2) Wybierz używaną drukarkę sieciową → kliknij [OK]. gif" alt=""/>UWAGA

Jeżeli na liście nie jest wyświetlana drukarka odpowiadająca urządzeniu, ustawienia systemu operacyjnego lub urządzenia mogą być nieprawidłowe. Zapoznaj się z zaleceniami dotyczącymi rozwiązywania problemów, aby umożliwić wyświetlanie urządzenia na liście drukarek.

Jeżeli dodajesz port lokalny

(1) Kliknij opcję [Dodaj port] → wybierz pozycję [Local Port] w ustawieniu [Dodaj port] → kliknij opcję [OK].

(2) Wpisz nazwę portu → kliknij [OK].

W przypadku korzystania z istniejącego portu

Wybierz port w opcji [Port].

7.

W razie potrzeby zmień wartość [Nazwa drukarki] → kliknij przycisk [Dalej].

[Ustaw jako domyślne]: zaznacz tę opcje, aby to urządzenie było używane domyślnie.

[Użyj jako drukarki udostępnionej]: zaznacz tę opcję, jeśli chcesz udostępniać urządzenie.

Jeżeli dodano lub wybrano port drukarki sieciowej, nie można ustawić opcji [Nazwa drukarki] ani [Użyj jako drukarki udostępnionej]. canon/USRMA-3244-zz-DR-plPL/contents/images/book_images/b_drv_prt_info_name_custom. jpg" alt=""/>

Jeśli wybrano wiele urządzeń lub w kroku wprowadzono wiele drukarek dla jednego urządzenia, powtórz kroki 6. i 7.

8.

Zaznacz opcję [Lista drukarek do instalacji] → kliknij przycisk [Rozpocznij].

Kontynuuj instalację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

9.

Zapoznaj się z komunikatem o zakończeniu instalacji → kliknij przycisk [Zakończ].

W razie potrzeby można również wydrukować stronę testową.

Tematy pokrewne

W tej części wyjaśniono procedurę instalowania sterownika bez użycia instalatora.

Instalacja przez określenie pliku inf

Instalacja za pomocą funkcji WSD

Instalacja sprzętu Canon Ef100

Bezpośredni link do pobrania Instalacja sprzętu Canon Ef100

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instalacja sprzętu Canon Ef100