Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Electrolux Ew 1547 F

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Electrolux Ew 1547 F jest łatwa i prosta. Aby rozpocząć aktualizację, należy załadować najnowszą wersję oprogramowania ze strony producenta. Następnie należy podłączyć urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB. Po podłączeniu urządzenia należy wybrać opcję aktualizacji i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. W razie potrzeby można również skorzystać z pomocy technicznej producenta. Po zakończeniu aktualizacji należy zrestartować urządzenie, aby zapewnić, że wszystkie zmiany zostały zastosowane.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Electrolux Ew 1547 F

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

Fairgrounds 25 Aug 2009 12:50 5648 0

Reply | New topic

 • #1Level 41  

  #1

  ELECTROLUX EW 1066 F instrukcja obsługi POLSKI
  Producent: ELECTROLUX
  Model: EW 1066 F
  Jezyk: POLSKI

  Attachments:

  • pralka EW1066F. pdfDownload(1. 8 MB)
 • Create an account, log in and become active in a forum and ads will not appear. You will receive points by participating in discussions.
  Join this discussion.

  Log in with Google

  • Home page
  • /
  • Forum Household Utility Household and Heating Systems Instructions ELECTROLUX EW 1066 F instrukcja obsługi POLSKI

Skopiuj oprogramowanie sprzętowe na kartę pamięci

 Oprogramowanie firmware można skopiować na kartę pamięci przez bezpośrednie połączenie komputera z aparatem kablem USB lub wyjmując kartę pamięci z aparatu i wkładając ją do czytnika kart pamięci.  Aktualizacje zawierające dwa zestawy oprogramowania sprzętowego
Jednocześnie można aktualizować tylko jeden zestaw oprogramowania firmware (A lub B). Należy używać oddzielnych kart pamięci dla każdego zestawu firmware lub aktualizować tylko jeden zestaw, jak to opisano poniżej i powtórzyć procedurę dla drugiego zestawu.
Bezpośrednie połączenie USBUwaga: należy używać zasilacza sieciowego lub całkowicie naładowanego akumulatora. 1Wyłącz aparat i włóż sformatowaną kartę pamięci. Informacje o formatowaniu kart pamięci znajdują się w Instrukcji obsługi aparatu.  Aparaty cyfrowe z dwoma gniazdami kart pamięci
Włóż kartę pamięci do gniazda 1. Nie wkładaj karty pamięci do gniazda 2.
2Po włączeniu aparatu naciśnij przycisk MENU, wybierz menu ustawień i przełącz opcję USB na wartość Mass Storage. 3 Wyłącz aparat i podłącz kabel USB w poniższy sposób. 4Włącz aparat. Jeżeli zainstalowano programy ViewNX 2 lub Nikon Transfer, może nastąpić automatycznie uruchomienie programu Nikon Transfer 2 lub Nikon Transfer. Przed kontynuowaniem wyjdź z aplikacji. 5Skopiuj oprogramowanie sprzętowe na kartę pamięci. Aktualizacje zawierające dwa zestawy oprogramowania sprzętowego
a. Skopiuj pobrane oprogramowanie sprzętowe na kartę pamięci w Komputer lub Tento počítač. Oprogramowanie sprzętowe „A”Oprogramowanie sprzętowe „B”Windows 8
Aby jednocześnie wyświetlić otwarty bieżący folder (folder zawierający aktualizację oprogramowania sprzętowego) i otwarty folder karty pamięci, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę karty pamięci w Eksploratorze i wybierz Otwórz w nowym oknie. b. Po zakończeniu kopiowania sprawdź, czy na karcie pamięci znajduje się plik „AXXXX###. bin” (oprogramowanie sprzętowe „A”) lub plik „BXXXX###. bin” (oprogramowanie sprzętowe „B”). Ważne
Należy skopiować firmware do głównego katalogu karty pamięci. Nowe oprogramowanie firmware nie zostanie rozpoznane przez aparat, jeżeli zostanie umieszczone poza katalogiem głównym.
6Odłącz aparat od komputera.
Dodatkowe informacje znajdują się w Instrukcji obsługi aparatu. Czytnik kart pamięci1Włóż sformatowaną kartę pamięci do czytnika kart lub do gniazda kart. Jeżeli zainstalowano programy ViewNX 2 lub Nikon Transfer, może nastąpić automatycznie uruchomienie programu Nikon Transfer 2 lub Nikon Transfer. 23Jeśli komputer wyświetla kartę pamięci jako dysk wymienny, kliknij prawym przyciskiem myszy dysk wymienny i wybierz polecenie Eject (Wysuń) z wyświetlonego menu. Wyjmij kartę pamięci z czytnika kart lub gniazda na karty.

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05
4. Numer seryjny

Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Electrolux Ew 1547 F

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Electrolux Ew 1547 F

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Electrolux Ew 1547 F