Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Ge Gts17bcsercc And

Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Ge Gts17bcsercc powinny być przestrzegane podczas pracy z urządzeniem. Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcje te powinny zawierać dane dotyczące bezpiecznego i właściwego użytkowania urządzenia oraz wskazówki dotyczące jego obsługi. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń, aby zapobiec obrażeniom lub uszkodzeniom urządzenia. Należy również zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi eksploatacji urządzenia przed jego użyciem.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Ge Gts17bcsercc And

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Ten rozdział zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów. Przedstawia zasady prawidłowego korzystania z foteli i pasów bezpieczeństwa oraz sposób działania poduszek powietrznych.

Rozdział ten podaje również sposoby prawidłowego przewożenia dzieci.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa

W tym rozdziale oraz w całej Instrukcji obsługi podano wiele zasad oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa opisane w tym rozdziale są jednymi z najważniejszych.

Zapinanie pasów bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa stanowią najlepszą ochronę we wszystkich rodzajach wypadków. Poduszki powietrzne uzupełniają pasy bezpieczeństwa, ale ich nie zastępują. Dlatego pomimo tego, że pojazd wyposażony jest w poduszki powietrzne, wszystkie jadące nim osoby muszą ZAWSZE prawidłowo zapinać pasy bezpieczeństwa.

Kierowanie pojazdem

Podczas jazdy kierowca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność. Kierowca ponosi odpowiedzialność za zwracanie uwagi na drogę, warunki drogowe oraz utrzymywanie pojazdu na danym pasie ruchu. Kierowca bezwzględnie powinien trzymać kierownicę obiema rękami. Jazda bez trzymania kierownicy może doprowadzić do niezamierzonego, samoistnego opuszczenia pasa ruchu i w konsekwencji do kolizji lub wypadku drogowego. Wiele negatywnych czynników może wpływać na samoistną zmianę pasa ruchu przez pojazd niekierowany:

• Stan techniczny pojazdu,

• Stopień zużycia amortyzatorów i elementów zawieszenia,

• Geometria zawieszenia,

• Rodzaj i stan ogumienia,

• Ciśnienie w oponach,

• Stopień załadowania pojazdu,

• Warunki atmosferyczne (podmuchy wiatru, opady itp. ),

• Rodzaj i stan nawierzchni drogi.

Obowiązek panowania nad pojazdem i kierowania nim spoczywa zawsze na kierowcy.

Zabezpieczanie dzieci

Dzieci należy zawsze przewozić na siedzeniach tylnych, w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie zaleca się przewożenia dzieci na fotelach przednich. Niemowlęta i małe dzieci muszą leżeć/siedzieć w odpowiednich, prawidłowo przymocowanych fotelikach. Większe dzieci mogą siedzieć na odpowiednich siedziskach i muszą mieć prawidłowo zapięte biodrowo-barkowe pasy bezpieczeństwa. Siedziska można nie używać, jeżeli wzrost dziecka pozwala na prawidłowe zapięcie pasów bezpieczeństwa bez użycia siedziska.

Zagrożenia związane z poduszkami powietrznymi

Poduszki powietrzne mogą uratować życie, ale w przypadku niezachowania podstawowych zasad ostrożności mogą również stanowić poważne zagrożenie zdrowia lub życia. Dotyczy to szczególnie osób siedzących zbyt blisko poduszek powietrznych i/lub osób, które nie mają prawidłowo zapiętych pasów bezpieczeństwa. Aktywująca się poduszka powietrzna najbardziej zagraża dzieciom i osobom niskiego wzrostu. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i ostrzeżeń podanych w Instrukcji.

Dekoncentracja kierowcy

Dekoncentracja kierowcy stwarza poważne zagrożenie. Dotyczy to zwłaszcza kierowców o niewielkim doświadczeniu. Podczas jazdy najważniejsze jest bezpieczeństwo. Dlatego kierowca musi być świadomy czynników, które wpływają na obniżenie koncentracji. Należą do nich: senność, sięganie po przedmioty, spożywanie posiłków, poświęcanie uwagi pasażerom oraz korzystanie z telefonów komórkowych.

Dekoncentrację mogą powodować: odwracanie wzroku i/lub uwagi od drogi, zdejmowanie dłoni z kierownicy, a także wykonywanie czynności innych niż kierowanie pojazdem. Aby ograniczyć ryzyko dekoncentracji i wypadku, należy przestrzegać poniższych wytycznych:

• Urządzeń przenośnych (tj. telefonów komórkowych, urządzeń nawigacyjnych, odtwarzaczy plików MP3 itp. ) używać TYLKO wtedy, kiedy pojazd stoi w bezpiecznym miejscu.

• Urządzeń przenośnych używać WYŁĄCZNIE, jeżeli obowiązujące przepisy prawa i panujące warunki umożliwiają ich bezpieczne użycie. NIGDY nie wysyłać wiadomości tekstowych (SMS-ów) ani poczty elektronicznej podczas prowadzenia pojazdu. W większości krajów przepisy prawa zabraniają kierowcom wysyłania wiadomości tekstowych podczas prowadzenia pojazdu. W niektórych krajach i miastach obowiązuje również zakaz korzystania z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego podczas prowadzenia pojazdu.

• NIGDY nie dopuszczać, by urządzenie przenośne odwróciło uwagę kierowcy od prowadzenia. Kierowca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pasażerów i innych użytkowników drogi. Dlatego podczas kierowania pojazdem należy trzymać dłonie na kierownicy, patrzeć na drogę i koncentrować się na prowadzeniu.

Bezpieczna prędkość

Nadmierna prędkość stanowi najczęstszą przyczynę wypadków zagrażających zdrowiu lub życiu. Zazwyczaj im wyższa prędkość, tym większe ryzyko. Należy jednak wiedzieć, że do poważnego wypadku może również dojść przy niższych prędkościach. Dlatego należy zawsze przestrzegać obowiązujących ograniczeń prędkości. Jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo należy jechać wolniej, w zależności od panujących warunków drogowych.

Utrzymywanie sprawności pojazdu

Pęknięcie opony lub usterka mechaniczna mogą być bardzo niebezpieczne. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich zdarzeń, należy regularnie sprawdzać ciśnienie i stan opon oraz wykonywać wszystkie wymagane przeglądy okresowe.

Siedzenia

Zasady bezpieczeństwa

Właściwe ustawienie fotela kierowcy i pasażera ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla wygody, lecz także dla bezpieczeństwa. Poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa zapewniają odpowiednią ochronę tylko w przypadku prawidłowego ustawienia fotela.

OSTRZEŻENIE

Nie używać podkładek ani poduszek, które obniżają tarcie pomiędzy siedzeniem a osobą na nim siedzącą. W momencie wypadku lub gwałtownego hamowania biodra osoby siedzącej w ten sposób mogą wsunąć się pod biodrowy odcinek pasa bezpieczeństwa.

Może to spowodować poważne zagrożenie zdrowia lub życia, ponieważ w takim przypadku pasy bezpieczeństwa nie zadziałają prawidłowo.

Poduszki powietrzne

Aktywujące się poduszki powietrzne mogą spowodować obrażenia ciała osoby zajmującej nieprawidłową pozycję. Siedzenie zbyt blisko poduszek powietrznych jest niebezpieczne. Dlatego fotele przednie należy odsuwać możliwie daleko od przednich poduszek powietrznych, ale tak by kierowca zachował pełną wygodę i zdolność prowadzenia pojazdu. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia powodowane przez aktywujące się poduszki powietrzne, należy stosować następujące środki ostrożności:

Możliwie daleko odsunąć fotel kierowcy, zachowując jednak możliwość pełnej kontroli nad pojazdem.

Możliwie daleko odsunąć fotel pasażera. org/1999/xhtml">• Aby ograniczyć do minimum ryzyko urazów dłoni i przedramion, kierownicę należy trzymać na jej obwodzie obiema dłońmi, ustawionymi w położeniu „godziny 9” i „godziny 3”. org/1999/xhtml">• NIGDY nie umieszczać żadnych przedmiotów ani osób na pokrywach poduszek powietrznych ani przed nimi. org/1999/xhtml">• Aby ograniczyć do minimum ryzyko urazów nóg, nie pozwalać pasażerowi siedzącemu z przodu na opieranie stóp lub nóg na desce rozdzielczej.

Pasy bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa.

Wszystkie osoby w pojeździe powinny zawsze siedzieć w pozycji wyprostowanej i mieć prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa. Dzieci muszą siedzieć w odpowiednich, prawidłowo przymocowanych fotelikach. Dzieci, które nie mieszczą się w fotelikach dziecięcych, oraz osoby dorosłe muszą zapinać pasy bezpieczeństwa. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas regulacji pasa bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

NIGDY nie przypinać jednym pasem bezpieczeństwa więcej niż jednej osoby. org/1999/xhtml">• Przed rozpoczęciem jazdy podnieść oparcia foteli, a biodrowe odcinki pasów bezpieczeństwa ułożyć ciasno i nisko na biodrach. org/1999/xhtml">• NIGDY nie pozwalać dzieciom na siedzenie na kolanach innych osób. org/1999/xhtml">• Nie układać pasa bezpieczeństwa przy szyi ani nie przekładać go przez ostre krawędzie. Zawsze zakładać odcinek barkowy ciasno wokół tułowia. org/1999/xhtml">• Nie dopuszczać do zaciśnięcia lub zablokowania pasa bezpieczeństwa.

Fotele przednie

Ustawienie foteli przednich można regulować za pomocą dźwigni lub przełączników znajdujących się z boku siedzisk. Przed rozpoczęciem jazdy należy ustawić fotel kierowcy w położeniu, które umożliwia łatwe operowanie kierownicą, pedałami i przełącznikami na desce rozdzielczej. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas regulacji ustawienia fotela należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

NIGDY nie regulować ustawienia fotela podczas jazdy. Może to spowodować niespodziewane przesunięcie się fotela, a w konsekwencji utratę kontroli nad pojazdem i wypadek. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów pod fotelami przednimi. Przedmioty znajdujące się pod nogami kierowcy lub wokół nich mogą utrudniać prawidłowe operowanie pedałami i w konsekwencji doprowadzić do wypadku. org/1999/xhtml">• Uważać, by nic nie zakłócało prawidłowego ustawienia ani prawidłowego zablokowania oparcia. org/1999/xhtml">• Nie kłaść zapalniczki na podłodze ani na siedzeniach. Podczas regulacji fotela może dojść do uwolnienia gazu z zapalniczki i pożaru. org/1999/xhtml">• Zachowywać ostrożność podczas wyjmowania niewielkich przedmiotów, które zablokowały się pod fotelami lub pomiędzy fotelami a konsolą centralną. Ostre krawędzie mechanizmu fotela mogą spowodować zranienie dłoni. org/1999/xhtml">• Jeżeli na siedzeniach tylnych siedzą pasażerowie, zachować ostrożność podczas regulacji ustawienia foteli przednich. org/1999/xhtml">• Po zakończeniu regulacji ustawienia upewniać się, że fotel jest zablokowany. W przeciwnym przypadku może się on przypadkowo poruszyć i spowodować wypadek. png"/>OSTROŻNIE

Aby uniknąć obrażeń:

Nie regulować położenia fotela przy zapiętych pasach bezpieczeństwa.

Przesunięcie siedziska do przodu może spowodować silny ucisk brzucha. org/1999/xhtml">• Podczas zmiany ustawienia fotela uważać, by dłonie lub palce nie zostały zaciśnięte w mechanizmie.

Ustawianie ręczne (jeżeli występuje)

Przesuwanie do przodu i do tyłu

Aby przesunąć fotel do przodu lub do tyłu, należy:

1. Pociągnąć do góry i przytrzymać dźwignię.

2. Przesunąć fotel w odpowiednie położenie.

3. Zwolnić dźwignię i upewnić się, że fotel jest zablokowany w odpowiednim położeniu. Spróbować przesunąć fotel do przodu i do tyłu bez użycia dźwigni. Jeżeli fotel porusza się, oznacza to, że nie został prawidłowo zablokowany

Regulacja kąta odchylenia oparcia

Aby zmienić kąt odchylenia oparcia, należy:

1. Lekko pochylić się do przodu i pociągnąć do góry dźwignię regulacji kąta odchylenia oparcia. Powoli odchylić się, ustawiając oparcie w odpowiednim położeniu. Zwolnić dźwignię i upewnić się, że oparcie jest zablokowane w odpowiednim położeniu (aby oparcie zostało zablokowane, dźwignia musi powrócić do pierwotnego położenia).

Odchylanie oparcia

Siedzenie podczas jazdy w mocno odchylonej pozycji może być niebezpieczne. Mocne odchylenie oparć foteli znacznie zmniejsza skuteczność układów bezpieczeństwa (pasów i poduszek powietrznych). png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas jazdy NIGDY nie siedzieć na fotelu z mocno odchylonym oparciem.

W razie wypadku lub gwałtownego hamowania jazda w pozycji półleżącej stwarza poważne zagrożenie zdrowia lub życia.

Kierowca i pasażerowie powinni ZAWSZE prawidłowo siedzieć na swoich siedzeniach oraz mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, a wszystkie oparcia powinny być podniesione.

Aby zapewnić prawidłowe działanie pasów bezpieczeństwa, należy je zakładać tak, by ściśle przylegały do bioder i klatki piersiowej. Po mocnym odchyleniu oparcia fotela pas barkowy nie spełnia swojej funkcji, ponieważ nie przylega ściśle do klatki piersiowej. Znajduje się on zbyt daleko z przodu. Dlatego podczas wypadku osoba siedząca w takiej pozycji może uderzyć w pas i odnieść obrażenia szyi lub innych części ciała.

Im bardziej odchylone oparcie, tym większe niebezpieczeństwo wsunięcia się bioder użytkownika pod pas i spowodowania przez pas poważnych obrażeń wewnętrznych.

Regulacja wysokości siedziska (fotel kierowcy)

Aby zmienić wysokość siedziska, należy:

• Kilka razy nacisnąć dźwignię w dół — siedzisko obniża się.

• Kilka razy pociągnąć dźwignię w górę — siedzisko podnosi się.

Ustawianie elektryczne (jeżeli występuje)

OSTRZEŻENIE

NIGDY nie pozostawiać w pojeździe dzieci bez opieki. Dzieci mogą przypadkowo użyć przełączników regulacji ustawienia fotela, a poruszający się fotel może je przygnieść. png"/>OSTROŻNIE

Aby uniknąć uszkodzenia foteli:

Po przesunięciu fotela maksymalnie do przodu lub do tyłu nie próbować przesuwać go dalej. org/1999/xhtml">• Nie przedłużać regulowania ustawienia fotela, gdy pojazd jest wyłączony. Może to spowodować rozładowanie akumulatora 12 V. org/1999/xhtml">• Nie regulować ustawienia dwóch foteli równocześnie. Może to spowodować usterkę układu elektrycznego. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/13. jpg"/>

Przesuwanie do przodu i do tyłu

1. Popchnąć przełącznik do przodu lub do tyłu. Po ustawieniu siedziska w odpowiednim położeniu zwolnić przełącznik. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/14. jpg"/>

Regulacja kąta odchylenia oparcia

2. Po ustawieniu oparcia w odpowiednim położeniu zwolnić przełącznik. org/1999/xhtml">Odchylanie oparcia

Siedzenie podczas jazdy w mocno odchylonej pozycji może być niebezpieczne. Odchylenie oparć foteli znacznie zmniejsza skuteczność systemów bezpieczeństwa (pasów i poduszek powietrznych). _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/16. jpg"/>

Regulacja nachylenia siedziska (1, jeżeli funkcja występuje)

Aby zmienić kąt nachylenia przedniej części siedziska, należy:

Pociągnąć do góry lub przycisnąć w dół przednią część przełącznika regulacji położenia siedziska.

Po ustawieniu siedziska w odpowiednim położeniu zwolnić przełącznik.

Regulacja wysokości siedziska (2, jeżeli funkcja występuje)

Pociągnąć do góry lub przycisnąć w dół tylną część przełącznika regulacji położenia siedziska. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/17. jpg"/>

Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego (fotel kierowcy, jeżeli funkcja występuje)

• Podparcie odcinka lędźwiowego można regulować za pomocą przełącznika.

• Aby zwiększyć podparcie, należy nacisnąć przednią część (1) przełącznika. Aby zmniejszyć podparcie, należy nacisnąć tylną część (2) przełącznika.

Kieszenie w oparciach foteli (jeżeli występują)

Kieszenie znajdują się z tyłu oparć foteli przednich. png"/>OSTROŻNIE

Nie umieszczać ciężkich ani ostrych przedmiotów w kieszeniach oparć foteli. W momencie wypadku mogą one wypaść z kieszeni i spowodować obrażenia.

Siedzenia tylne

Składanie siedzenia tylnego

Aby ułatwić przewożenie długich przedmiotów lub zwiększyć przestrzeń ładunkową, można złożyć oparcia siedzeń tylnych. png"/>OSTRZEŻENIE

Nigdy nie zezwalać, aby podczas jazdy pasażerowie siedzieli na złożonych oparciach. Jest to nieprawidłowa pozycja siedząca, która uniemożliwia zapięcie pasów bezpieczeństwa. Siedzenie na złożonych oparciach stwarza w momencie wypadku lub gwałtownego hamowania poważne zagrożenie zdrowia lub życia. org/1999/xhtml">• Nie układać przedmiotów, przewożonych na złożonych oparciach siedzeń tylnych, powyżej krawędzi oparć foteli przednich. Jeżeli ładunek znajduje się powyżej górnej krawędzi oparć przednich foteli, podczas gwałtownego hamowania może przesunąć się do przodu, powodując szkody materialne lub stwarzając zagrożenie zdrowia. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/21. jpg"/>

Aby złożyć oparcie siedzenia tylnego, należy:

1. Ustawić oparcie fotela przedniego w pionie. Nacisnąć przycisk (1) regulacji wysokości zagłówka i maksymalnie obniżyć zagłówek (2) siedzenia tylnego. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/22. jpg"/>

3. Ułożyć pas bezpieczeństwa na zewnątrz oparcia. W przeciwnym razie może on przeszkadzać w złożeniu oparcia. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/23. jpg"/>

4. Wyjąć pas z prowadnicy (1), pociągnąć za dźwignię blokady oparcia (2), a następnie złożyć oparcie w kierunku przodu samochodu. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/25. jpg"/>

5. Aby umożliwić korzystanie z siedzenia tylnego, podnieść oparcie i popchnąć je do tyłu.

Mocno popchnąć oparcie, tak aby zablokowało się w położeniu pionowym. Upewnić się, że oparcie jest zablokowane. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas podnoszenia oparcia do położenia pionowego należy przytrzymać oparcie i podnosić je powoli. Sprawdzić prawidłowość zablokowania oparcia, próbując popchnąć jego górną część. Podczas wypadku lub gwałtownego hamowania niezablokowane oparcie może złożyć się i umożliwić przemieszczenie się przewożonego ładunku do kabiny, a w konsekwencji spowodować zagrożenie zdrowia lub życia. png"/>OSTRZEŻENIE

Nie umieszczać na tylnych siedzeniach żadnych przedmiotów, jeżeli nie można ich pewnie zamocować. Podczas wypadku nieprawidłowo zamocowane przedmioty mogą uderzyć w kierowcę lub pasażerów, powodując poważne zagrożenie zdrowia lub życia.

Podłokietnik

Podłokietnik znajduje się pośrodku oparcia siedzeń tylnych. Aby rozłożyć podłokietnik, należy go wyciągnąć z oparcia, pociągając w dół.

Zagłówki

Fotele przednie i siedzenia tylne są wyposażone w regulowane zagłówki. Zagłówki podnoszą wygodę jazdy, ale przede wszystkim chronią przed urazami szyi i kręgosłupa, szczególnie podczas uderzeń w tył samochodu. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko poważnego zagrożenia zdrowia lub życia w razie wypadku, podczas regulacji ustawienia zagłówków należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Regulację ustawienia wszystkich zagłówków należy wykonywać PRZED rozpoczęciem jazdy. org/1999/xhtml">• NIGDY nie pozwalać pasażerom na jazdę na siedzeniu z wymontowanym zagłówkiem. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/30. jpg"/>

Zagłówek należy ustawić tak, by jego środek znajdował się na wysokości oczu osoby siedzącej na fotelu. org/1999/xhtml">• NIGDY nie regulować położenia zagłówka fotela kierowcy podczas jazdy. org/1999/xhtml">• Zagłówek należy ustawić możliwie najbliżej głowy. Nie opierać się o dodatkowe poduszki, które oddalają plecy od oparcia fotela. org/1999/xhtml">• Po regulacji ustawienia zagłówków zawsze sprawdzać, czy są one prawidłowo zablokowane.

Aby uniknąć uszkodzeń, NIGDY nie uderzać w zagłówki ani nie ciągnąć za nie. png"/>OSTROŻNIE

Jeżeli nikt nie siedzi na siedzeniach tylnych, ich zagłówki należy maksymalnie obniżyć. Zagłówki siedzeń tylnych mogą ograniczać widoczność do tyłu.

Zagłówki foteli przednich

Fotel kierowcy i fotel pasażera są wyposażone w regulowane zagłówki. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/34. jpg"/>

Regulacja wysokości

Aby podnieść zagłówek, należy:

1. Pociągnąć go ku górze do odpowiedniego położenia (1).

Aby obniżyć zagłówek, należy:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk (2) zwalniający blokadę wspornika zagłówka. Obniżyć zagłówek do odpowiedniego położenia (3). _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/35. jpg"/>

Przesuwanie do przodu i do tyłu (fotel kierowcy)

Położenie zagłówka w poziomie można wyregulować, pociągając go do przodu do jednego z trzech położeń. Aby odsunąć zagłówek maksymalnie do tyłu, należy pociągnąć go jak najdalej do przodu, a następnie zwolnić. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/37. jpg"/>

Pochylenie oparcia wysoko ustawionego fotela z mocno podniesionym zagłówkiem może spowodować uderzenie w osłonę przeciwsłoneczną lub w inne elementy pojazdu. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/38. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/39. jpg"/>

Wymontowanie i zamontowanie

Aby wymontować zagłówek, należy:

1. Za pomocą dźwigni odchylania oparcia lub przełącznika (1) odchylić oparcie (2) fotela. Maksymalnie podnieść zagłówek. Nacisnąć przycisk (3) zwalniający blokadę zagłówka, pociągając równocześnie zagłówek (4) do góry. png"/>OSTRZEŻENIE

NIGDY nie pozwalać pasażerom na jazdę na siedzeniu z wymontowanym zagłówkiem. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/41. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/42. jpg"/>

Aby zamontować zagłówek, należy:

1. Odchylić oparcie fotela. Trzymając wciśnięty przycisk (1) zwalniający blokadę, włożyć wsporniki (2) zagłówka do otworów. Ustawić zagłówek na odpowiedniej wysokości.

4. Za pomocą dźwigni odchylania oparcia lub przełącznika (3) podnieść oparcie (4) fotela. png"/>OSTRZEŻENIE

Po zamontowaniu lub regulacji ustawienia zagłówków zawsze sprawdzać prawidłowość ich zablokowania.

Zagłówki siedzeń tylnych

Wszystkie tylne miejsca siedzące są wyposażone w zagłówki. png"/>OSTROŻNIE

Zagłówek należy ustawić tak, by jego środek znajdował się na wysokości oczu osoby siedzącej na fotelu. org/1999/xhtml">• Siedząc na tylnym fotelu, nie należy ustawiać zagłówka w najniższym położeniu. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/OTL035061. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/46. jpg"/>

Regulacja wysokości

Aby wyjąć zagłówek, należy pociągnąć go maksymalnie ku górze, a następnie wcisnąć przycisk (1) zwalniający blokadę i trzymając przycisk wciśnięty wyciągnąć zagłówek do góry (2).

Aby zamontować zagłówek, trzymając wciśnięty przycisk (1) zwalniający blokadę, włożyć wsporniki (3) do otworów. Następnie ustawić zagłówek na odpowiedniej wysokości. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby zapewnić prawidłową ochronę, należy upewnić się, że po regulacji zagłówek został prawidłowo zablokowany w odpowiednim położeniu.

Podgrzewanie i wentylacja foteli

Podgrzewanie foteli przednich (jeżeli występuje)

Podgrzewanie foteli przednich zapewnia komfort przy niskich temperaturach otoczenia. png"/>OSTRZEŻENIE

Podgrzewanie foteli może spowodować POWAŻNE POPARZENIA nawet przy niskich temperaturach, szczególnie jeżeli jest włączone przez dłuższy czas.

Osoby siedzące na podgrzewanych fotelach muszą być w stanie wyczuć, kiedy fotel staje się zbyt gorący i wyłączyć podgrzewanie.

Szczególną uwagę należy zwracać na osoby, które nie są zdolne w pełni odczuwać zmian temperatury lub bólu. Są to przede wszystkim:

Niemowlęta, dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne, osoby po hospitalizacji. org/1999/xhtml">• Osoby ze szczególnie wrażliwą skórą, która łatwo ulega poparzeniom. org/1999/xhtml">• Osoby zmęczone i senne. org/1999/xhtml">• Osoby nietrzeźwe. org/1999/xhtml">• Osoby zażywające leki powodujące ospałość lub senność. png"/>OSTRZEŻENIE

NIGDY nie włączać podgrzewania, jeżeli fotel jest przykryty kocem, pokrowcem, poduszką albo innymi przedmiotami ograniczającymi odprowadzanie ciepła. Może to spowodować przegrzanie skutkujące uszkodzeniem foteli lub powstaniem pożaru.

Aby uniknąć uszkodzenia układu podgrzewania foteli oraz tapicerki foteli:

• Do czyszczenia foteli nigdy nie używać rozpuszczalników, rozcieńczalników do farb, benzenu, alkoholu ani benzyny.

• Nie kłaść ciężkich ani ostrych przedmiotów na fotelach z funkcją podgrzewania.

• Nie zmieniać tapicerki foteli. Może to spowodować uszkodzenie układu podgrzewania foteli. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/52. jpg"/>

A: typ A, B: typ B

Podgrzewanie fotela kierowcy lub pasażera można włączyć przełącznikiem po uruchomieniu pojazdu.

Podgrzewanie foteli należy włączać tylko wtedy, kiedy jest rzeczywiście potrzebne — nie włączać podgrzewania na stałe.

• Naciskanie przełącznika powoduje zmianę ustawień temperatury w następującej kolejności:

• Naciskanie przełącznika przez ponad 1, 5 sekundy przy włączonym podgrzewaniu powoduje wyłączenie podgrzewania.

• Po zmianie stanu przycisku zasilania (POWER) na ON podgrzewanie foteli jest zawsze wyłączone. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Kona_OS_EV/images/info. png"/>Informacja

Po włączeniu podgrzewania fotela spirale grzejne włączają się i wyłączają automatycznie w zależności od temperatury fotela.

Wentylacja foteli przednich (jeżeli występuje)

Wentylacja foteli umożliwia ich chłodzenie. Odbywa się to poprzez nawiew powietrza przez niewielkie otwory w powierzchni siedzisk i oparć.

Wentylację foteli należy włączać tylko wtedy, kiedy jest to rzeczywiście potrzebne — nie włączać wentylacji na stałe.

Wentylację fotela kierowcy lub pasażera (jeżeli występuje) można włączyć przełącznikiem po uruchomieniu pojazdu.

• Naciskanie przełącznika powoduje zmianę prędkości przepływu powietrza w następującej kolejności:

• Naciskanie przełącznika przez ponad 1, 5 sekundy przy włączonej wentylacji powoduje jej wyłączenie.

• Po zmianie stanu przycisku zasilania (POWER) na ON wentylacja foteli jest zawsze wyłączona.

Aby uniknąć uszkodzenia układu wentylacji foteli:

• Wentylację foteli włączać TYLKO przy włączonym układzie klimatyzacji. Pozostawianie wentylacji foteli włączonej przez dłuższy czas przy wyłączonym układzie klimatyzacji może spowodować jej uszkodzenie.

• Unikać rozlewania płynów na siedziska i oparcia foteli przednich. Może to spowodować zatkanie otworów wentylacyjnych i nieprawidłowe działanie wentylacji.

• Nie wkładać pod fotele torebek foliowych, gazet itp. Mogą one zablokować wloty powietrza i spowodować nieprawidłowe działanie wentylacji.

• Nie zakładać pokrowców i nie modyfikować tapicerki foteli. Może to spowodować uszkodzenie wentylacji foteli.

• Jeżeli wentylacja foteli nie działa, ponownie uruchomić pojazd. Jeżeli funkcja nadal nie działa, pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Pasy bezpieczeństwa

Ten rozdział przedstawia prawidłowy sposób używania pasów bezpieczeństwa. Podano w nim również ostrzeżenia dotyczące pasów bezpieczeństwa.

Środki ostrożności dotyczące pasów bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem jazdy zarówno kierowca, jak i pasażerowie muszą zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa. Poduszki powietrzne stanowią uzupełnienie pasów bezpieczeństwa, ale ich nie zastępują. Przepisy prawa obowiązujące w większości krajów wymagają zapinania pasów bezpieczeństwa przez wszystkie osoby jadące pojazdem. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas jazdy WSZYSCY muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. Podczas regulacji i zapinania pasa bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Dzieci należy zawsze przewozić na siedzeniach tylnych, w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, i prawidłowo przypinać pasami bezpieczeństwa. org/1999/xhtml">• Nigdy nie zezwalać dzieciom na jazdę na fotelu przednim, jeżeli przednia poduszka powietrzna pasażera nie została wyłączona. Jeżeli dziecko siedzi na fotelu przednim, należy odsunąć fotel możliwie jak najdalej do tyłu, a dziecko prawidłowo przypiąć pasem bezpieczeństwa. org/1999/xhtml">• NIGDY nie zezwalać, by podczas jazdy dzieci siedziały na kolanach innych osób. org/1999/xhtml">• Podczas jazdy NIGDY nie siedzieć na fotelu z mocno odchylonym oparciem. org/1999/xhtml">• Nie zezwalać, by na jednym siedzeniu siedziało więcej niż jedno dziecko ani by jeden pas bezpieczeństwa był używany przez więcej niż jedno dziecko. org/1999/xhtml">• Nie zakładać barkowego odcinka pasa bezpieczeństwa pod ramię ani za plecy. org/1999/xhtml">• Nigdy nie mocować na fotelu kruchych lub delikatnych przedmiotów pasem bezpieczeństwa. W przypadku gwałtownego hamowania lub zderzenia mogą one zostać uszkodzone przez pas. org/1999/xhtml">• Nie zapinać skręconego pasa bezpieczeństwa. Podczas wypadku skręcony pas nie zapewnia prawidłowej ochrony. org/1999/xhtml">• Nie używać pasa bezpieczeństwa, jeżeli pas, klamra, sprzączka lub mocowanie pasa są uszkodzone. org/1999/xhtml">• Nie zapinać sprzączki w klamrach innych pasów. org/1999/xhtml">• NIGDY nie odpinać pasów bezpieczeństwa podczas jazdy. Może to spowodować utratę kontroli nad pojazdem i w konsekwencji doprowadzić do wypadku. org/1999/xhtml">• Upewnić się, że w klamrze nie znajdują się żadne przedmioty zakłócające działanie mechanizmu blokady. Mogą one uniemożliwić prawidłowe zapięcie pasa. org/1999/xhtml">• Nie dokonywać żadnych zmian w mechanizmach pasów bezpieczeństwa i nie dodawać żadnych elementów, które mogłyby utrudniać zwijanie się pasa i samoczynne likwidowanie jego luzu. png"/>OSTRZEŻENIE

Uszkodzone pasy bezpieczeństwa nie działają prawidłowo. Zawsze należy wymieniać:

Pasy wystrzępione, zanieczyszczone lub uszkodzone. org/1999/xhtml">• Uszkodzone sprzączki, klamry lub mocowania. org/1999/xhtml">• Kompletne pasy zapięte podczas wypadku, nawet jeżeli nie są widoczne żadne uszkodzenia.

Lampki ostrzegawcze niezapięcia pasów bezpieczeństwa

Ostrzeganie o niezapięciu pasa bezpieczeństwa

Lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy

Niezależnie od tego, czy pas bezpieczeństwa kierowcy jest zapięty czy nie, po każdej zmianie stanu przycisku zasilania (POWER) na ON przez ok. 6 sekund świeci się lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa. Przypomina to o konieczności zapięcia pasa.

Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty po zmianie stanu przycisku zasilania (POWER) na ON lub zostanie odpięty przy przycisku znajdującym się w tym stanie, lampka ostrzegawcza świeci się do momentu zapięcia pasa.

W przypadku rozpoczęcia jazdy z niezapiętym pasem bezpieczeństwa lub odpięcia pasa przy prędkości poniżej 20 km/h, lampka ostrzegawcza wskazująca niezapięty pas świeci się do momentu zapięcia pasa.

Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty lub zostanie odpięty podczas jazdy, a prędkość pojazdu przekroczy 20 km/h, na ok. 100 sekund włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy i miga lampka ostrzegawcza wskazująca niezapięty pas. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/60. jpg"/>

Lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa przedniego pasażera

Niezależnie od tego, czy pas bezpieczeństwa pasażera siedzącego na przednim fotelu jest zapięty czy nie, po każdej zmianie stanu przycisku zasilania (POWER) na ON przez ok. Przypomina ona o konieczności zapięcia pasa. png"/>OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowa pozycja siedząca podczas jazdy zakłóca prawidłowe działanie układu ostrzegania o niezapiętym pasie bezpieczeństwa pasażera. Kierowca powinien poinstruować pasażera o prawidłowej pozycji siedzącej opisanej w Instrukcji. png"/>Informacja

• Lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera znajduje się w wyświetlaczu konsoli centralnej.

• Lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera miga lub świeci się przez 6 sekund, nawet jeżeli fotel pasażera nie jest zajęty.

• Lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera może włączyć się, gdy na fotelu pasażera zostanie umieszczony bagaż. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/62. jpg"/>

Lampki ostrzegawcze niezapięcia tylnych pasów bezpieczeństwa (jeżeli występują)

Niezależnie od tego, czy tylne pasy bezpieczeństwa są zapięte czy nie, po każdej zmianie stanu przycisku zasilania (POWER) na ON przez ok. 6 sekund świecą się lampki ostrzegawcze niezapięcia pasów bezpieczeństwa. Przypominają one o konieczności zapięcia pasów.

Lampka ostrzegawcza niezapięcia tylnego pasa bezpieczeństwa świeci się również przez ok. 35 sekund w następujących przypadkach:

– Przekroczenie prędkości 9 km/h przy niezapiętym tylnym pasie bezpieczeństwa.

– Odpięcie tylnego pasa bezpieczeństwa podczas jazdy z prędkością powyżej 20 km/h.

Lampka gaśnie natychmiast po zapięciu pasa.

Jeżeli tylny pas bezpieczeństwa zostanie odpięty przy prędkości przekraczającej 20 km/h, świeci się odpowiadająca mu lampka ostrzegawcza i na 35 sekund włącza się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

Jeżeli natomiast tylny pas bezpieczeństwa zostanie dwukrotnie zapięty i odpięty w ciągu 9 sekund od momentu zapięcia go po raz pierwszy, lampka ostrzegawcza nie włącza się.

Układ pasów bezpieczeństwa

Biodrowo-barkowe pasy bezpieczeństwa

Zapinanie pasa bezpieczeństwa

Wyciągnąć pas ze zwijacza i włożyć metalową sprzączkę (1) do klamry (2). Zablokowanie sprzączki pasa w klamrze sygnalizuje wyraźnie słyszalne „kliknięcie”. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/64. jpg"/>

Biodrowy odcinek pasa (1) ułożyć na biodrach, a odcinek barkowy (2) na klatce piersiowej.

Po ręcznym dopasowaniu odcinka biodrowego pas bezpieczeństwa automatycznie przyjmuje właściwą długość i dokładnie przylega do bioder. Przy powolnym i jednostajnym pochylaniu się pas bezpieczeństwa rozwija się, umożliwiając ruch.

Podczas gwałtownego hamowania lub zderzenia pas blokuje się. Pas blokuje się również podczas zbyt szybkiego pochylania się.

Jeżeli nie można swobodnie wyciągnąć pasa bezpieczeństwa ze zwijacza, należy mocno pociągnąć i puścić pas. Powoduje to odblokowanie pasa i umożliwia jego łatwe wyciągnięcie. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/66. jpg"/>

OSTRZEŻENIE

W razie wypadku nieprawidłowo ułożony pas bezpieczeństwa może zwiększyć ryzyko odniesienia poważnych obrażeń. Podczas regulacji pasa bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Biodrowy odcinek pasa bezpieczeństwa ułożyć możliwie jak najniżej i najciaśniej na biodrach, a nie na wysokości talii. W razie wypadku umożliwi to pochłonięcie siły uderzenia przez mocne kości miednicy i zmniejszy ryzyko odniesienia obrażeń wewnętrznych. org/1999/xhtml">• Jedną rękę należy przełożyć pod barkowym odcinkiem pasa bezpieczeństwa, a drugą nad nim, tak jak pokazano na ilustracji. org/1999/xhtml">• Zawsze umieszczać górne mocowanie pasa bezpieczeństwa na odpowiedniej wysokości i prawidłowo je blokować. org/1999/xhtml">• Nigdy nie umieszczać barkowego odcinka pasa na szyi ani na twarzy.

Regulacja wysokości

Dla zapewnienia maksymalnego poziomu wygody i ochrony, wysokość górnego mocowania pasa bezpieczeństwa można ustawić w jednym z 4 położeń.

Odcinek barkowy pasa bezpieczeństwa należy ułożyć tak, by leżał na klatce piersiowej i w połowie barku, od strony drzwi, a nie dotykał szyi. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/68. jpg"/>

Aby wyregulować wysokość górnego mocowania pasa bezpieczeństwa, należy podnieść lub obniżyć jego mocowanie.

Aby podnieść mocowanie pasa, należy podciągnąć je do góry (1). Aby obniżyć mocowanie pasa, należy ściągnąć mocowanie w dół (3), trzymając wciśnięty przycisk (2) blokady regulacji wysokości.

Aby zablokować mocowanie w danym położeniu, należy zwolnić przycisk. Aby sprawdzić, czy mocowanie zablokowało się na swoim miejscu, należy spróbować je przesunąć. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/69. jpg"/>

Odpinanie pasa bezpieczeństwa

Nacisnąć przycisk (1) zwalniania blokady w klamrze.

Po odpięciu pas powinien automatycznie zwinąć się w zwijaczu. Jeżeli tak się nie stanie, należy sprawdzić czy pas nie jest skręcony i spróbować ponownie.

Pas bezpieczeństwa środkowego siedzenia tylnego (3-punktowy pas bezpieczeństwa)

Do pasa środkowego siedzenia tylnego należy używać klamry oznaczonej „CENTER”. png"/>Informacja

Jeżeli nie można wyciągnąć pasa bezpieczeństwa ze zwijacza, należy mocno pociągnąć i puścić pas. png"/>OSTRZEŻENIE

W przypadku korzystania z pasa tylnego siedzenia środkowego należy się upewnić, że oparcie jest prawidłowo zablokowane.

W przeciwnym razie podczas gwałtownego hamowania lub kolizji oparcie może się poruszyć i spowodować poważne obrażenia.

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami

Pojazd jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi. Zadaniem napinaczy jest zapewnienie ścisłego przylegania pasa do ciała podczas określonych rodzajów zderzeń czołowych. Podczas silnego zderzenia czołowego pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa aktywują się razem z poduszkami powietrznymi.

Gwałtowne hamowanie lub zbyt szybkie pochylenie się powoduje zablokowanie zwijacza pasa bezpieczeństwa. Podczas niektórych zderzeń czołowych napinacze pasów bezpieczeństwa aktywują się i pociągają pasy tak, by lepiej przytrzymywały ciało.

Jeżeli po aktywacji napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy lub pasażera ogranicznik naprężenia (jeżeli występuje) umieszczony w zwijaczu wykrywa zbyt duże naprężenie pasa, wtedy nieznacznie zwalnia dany pas. org/1999/xhtml">• Podczas jazdy należy mieć zawsze zapięte pasy bezpieczeństwa i utrzymywać prawidłową pozycję siedzącą. org/1999/xhtml">• Nie zapinać pasa bezpieczeństwa, jeżeli jest luźny lub skręcony. Luźny lub skręcony pas nie zapewnia prawidłowej ochrony podczas wypadku. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu klamer. Przedmioty te mogą dostać się do wnętrza klamer i spowodować nieprawidłowe działanie pasów. org/1999/xhtml">• Napinacze pasów bezpieczeństwa należy wymieniać po każdej ich aktywacji lub wypadku. org/1999/xhtml">• NIGDY samodzielnie nie sprawdzać, nie konserwować, nie naprawiać ani nie wymieniać napinaczy pasów bezpieczeństwa. Czynności te może wykonywać wyłącznie Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. org/1999/xhtml">• Nie uderzać w zwijacze ani w napinacze pasów bezpieczeństwa. png"/>OSTRZEŻENIE

Nie dotykać napinaczy pasów bezpieczeństwa przez kilkanaście minut od momentu ich aktywacji. Podczas aktywacji napinacze pasów bezpieczeństwa stają się gorące i mogą spowodować poparzenia. png"/>OSTROŻNIE

Prace wykonywane przy przedniej części nadwozia mogą spowodować nieprawidłowe działanie napinaczy pasów bezpieczeństwa. Dlatego przeglądy układu powinna wykonywać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/76. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/77. jpg"/>

Układ pasów bezpieczeństwa z napinaczami składa się z następujących podstawowych elementów pokazanych na ilustracji:

(1) Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag)

(2) Zwijacz pasa bezpieczeństwa przedniego z napinaczem

(3) Moduł sterowania układem SRS-Airbag

(4) Zwijacz pasa bezpieczeństwa tylnego z napinaczem

Moduł sterowania układem SRS-Airbag, decydujący o aktywacji poduszek powietrznych, jest połączony również z pirotechnicznymi napinaczami pasów bezpieczeństwa. Po zmianie stanu przycisku zasilania (POWER) na ON lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) w zestawie wskaźników powinna włączyć się na ok. 6 sekund, a następnie zgasnąć.

W przypadku usterki któregokolwiek napinacza pasa bezpieczeństwa lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) świeci się, nawet jeżeli wszystkie poduszki powietrzne są sprawne. Jeżeli lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) nie świeci się przez chwilę po zmianie stanu przycisku zasilania (POWER) na ON, nie gaśnie lub świeci się podczas jazdy, pojazd powinna jak najszybciej sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

• Napinacze pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera mogą aktywować się podczas niektórych zderzeń czołowych lub bocznych.

• Napinacze pasów bezpieczeństwa aktywują się nawet jeżeli pasy nie są zapięte podczas zderzenia.

• Aktywacji pirotechnicznych napinaczy pasów bezpieczeństwa towarzyszy głośny huk i rozpylenie drobnego pyłu przypominającego dym, widocznego w przedziale pasażerskim. Są to normalne, bezpieczne objawy aktywacji elementów układu.

• Drobny pył, mimo że jest nieszkodliwy dla zdrowia, może powodować podrażnienia skóry. Należy unikać wdychania pyłu przez dłuższy czas. Po wypadku, w którym aktywowały się napinacze pasów bezpieczeństwa, wszystkie części ciała narażone na kontakt z pyłem napinaczy należy starannie umyć.

Dodatkowe środki ostrożności dotyczące pasów bezpieczeństwa

Używanie pasów bezpieczeństwa przez kobiety w ciąży

Kobiety w ciąży powinny zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa. Najlepszym sposobem ochrony nienarodzonego dziecka jest ochrona jego matki prawidłowo zapiętym pasem bezpieczeństwa.

Kobiety w ciąży powinny zawsze zapinać biodrowo-barkowe pasy bezpieczeństwa. Barkowy odcinek pasa bezpieczeństwa należy ułożyć tak, by leżał na klatce piersiowej pomiędzy piersiami i nie dotykał szyi. Biodrowy odcinek pasa należy ułożyć tak, by dokładnie przylegał do bioder i miednicy pod brzuchem. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby w razie wypadku ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia nienarodzonego dziecka, kobiety w ciąży NIGDY nie powinny układać biodrowego odcinka pasa bezpieczeństwa na brzuchu ani powyżej niego.

Używanie pasów bezpieczeństwa przez dzieci

Niemowlęta i małe dzieci

W większości krajów przepisy prawa wymagają, by dzieci podróżowały w atestowanych fotelikach dziecięcych lub na odpowiednich siedziskach. Wiek i wzrost umożliwiający używanie przez dzieci pasów bezpieczeństwa zamiast fotelików dziecięcych nie jest jednakowy we wszystkich krajach. Dlatego planując podróż zagraniczną należy uzyskać odpowiednie informacje na ten temat. Dzieci należy umieszczać i zabezpieczać w fotelikach zamocowanych na tylnych siedzeniach.

Więcej informacji podano w podrozdziale „Foteliki dla dzieci” w dalszej części rozdziału. png"/>OSTRZEŻENIE

Niemowlęta i małe dzieci należy ZAWSZE umieszczać w fotelikach odpowiednich do ich wzrostu i wagi.

Aby uniknąć poważnego zagrożenia zdrowia lub życia dziecka i innych pasażerów, podczas jazdy NIGDY nie trzymać dzieci na rękach ani na kolanach. Gwałtowne siły powstające podczas wypadku mogą wyrwać dziecko z rąk osoby trzymającej i rzucić je na elementy wnętrza pojazdu.

Małe dzieci są najlepiej zabezpieczone przed zagrożeniami podczas wypadku, gdy są umieszczone na tylnym siedzeniu w odpowiednim foteliku spełniającym obowiązujące przepisy prawa i normy bezpieczeństwa. Przed zakupem fotelika dla dziecka należy upewnić się, że posiada on certyfikat bezpieczeństwa zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Fotelik musi być odpowiedni do wzrostu i wagi dziecka. Informację na temat dopuszczalnego wzrostu i wagi dziecka podano na etykiecie fotelika. Więcej informacji na ten temat podano w części „Foteliki dla dzieci”.

Większe dzieci

Dzieci za duże do fotelików powinny siedzieć na tylnych siedzeniach i mieć zapięte znajdujące się tam pasy biodrowo-barkowe. Pas bezpieczeństwa powinien opasywać uda oraz ściśle przylegać do klatki piersiowej i barku. Tylko takie ułożenie pasa zapewnia bezpieczeństwo dziecka. Regularnie sprawdzać przyleganie pasa, ponieważ wiercące się dziecko może zmienić ułożenie pasa. Najlepszą ochronę dziecka podczas wypadku zapewnia odpowiedni fotelik dziecięcy, prawidłowo zamocowany na tylnym siedzeniu.

Jeżeli większe dziecko musi jechać na przednim fotelu, należy je prawidłowo zabezpieczyć pasem biodrowo-barkowym, a fotel odsunąć jak najdalej do tyłu.

Jeżeli barkowy odcinek pasa bezpieczeństwa lekko dotyka szyi lub twarzy dziecka, należy spróbować przesunąć dziecko w stronę środka samochodu. Jeżeli barkowy odcinek pasa nadal dotyka jego szyi lub twarzy, należy umieścić dziecko w foteliku albo na siedzisku umieszczonym na siedzeniu tylnym. org/1999/xhtml">• Zawsze sprawdzać, czy większe dzieci mają zapięte i prawidłowo ułożone pasy bezpieczeństwa. org/1999/xhtml">• NIGDY nie dopuszczać do tego, by barkowy odcinek pasa bezpieczeństwa dotykał szyi lub twarzy dziecka. org/1999/xhtml">• Jednym pasem bezpieczeństwa można przypinać tylko jedno dziecko.

Używanie pasów bezpieczeństwa przez osoby ranne

Podczas przewożenia osób rannych należy używać pasów bezpieczeństwa. Zapytać lekarza o zalecenia specjalne.

Jeden pas dla jednej osoby

Jednego pasa bezpieczeństwa nie mogą używać równocześnie dwie osoby (nawet osoba dorosła z dzieckiem). Może to zwiększyć stopień obrażeń podczas wypadku.

Zakaz kładzenia się

Aby zapewnić prawidłowe działanie pasów bezpieczeństwa, należy je zakładać tak, by ściśle przylegały do bioder i klatki piersiowej.

W przeciwnym razie podczas wypadku osoba siedząca w nieprawidłowej pozycji może uderzyć w pas i odnieść obrażenia szyi lub innych części ciała.

Im bardziej odchylone oparcie, tym większe niebezpieczeństwo wsunięcia się bioder użytkownika pod biodrowy odcinek pasa lub szyi pod barkowy odcinek pasa i spowodowania przez pas poważnych obrażeń wewnętrznych. org/1999/xhtml">• W razie wypadku lub gwałtownego hamowania jazda w pozycji półleżącej stwarza poważne zagrożenie zdrowia lub życia. org/1999/xhtml">• Podczas jazdy kierowca i pasażerowie powinni zawsze prawidłowo siedzieć w fotelach z podniesionymi oparciami i mieć prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa.

Dbałość o pasy bezpieczeństwa

Elementów pasów bezpieczeństwa nie wolno demontować, rozmontowywać ani modyfikować. Ponadto należy dbać, aby pasy, ich sprzączki i klamry nie zostały uszkodzone przez zawiasy foteli, drzwi ani w wyniku niewłaściwego użytkowania.

Okresowa kontrola

Należy regularnie sprawdzać, czy żaden pas bezpieczeństwa nie jest zużyty ani uszkodzony. Wszystkie uszkodzone elementy należy jak najszybciej wymieniać.

Utrzymywać pasy czyste i suche

Pasy bezpieczeństwa należy utrzymywać w stanie czystym i suchym. Zabrudzone pasy można czyścić za pomocą łagodnego roztworu mydła w ciepłej wodzie. Nie używać wybielaczy, barwników, mocnych detergentów ani materiałów ściernych, ponieważ mogą uszkodzić i osłabić materiał pasa.

Kiedy wymieniać pasy

Po wypadku należy wymienić wszystkie kompletne pasy bezpieczeństwa zapięte w momencie zdarzenia. Wymiana jest konieczna nawet wtedy, gdy nie są widoczne żadne uszkodzenia. W takim przypadku należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Foteliki dla dzieci

Zalecenie dotyczące przewożenia dzieci na siedzeniach tylnych

OSTRZEŻENIE

Zawsze prawidłowo zabezpieczać dzieci jadące pojazdem. Bez względu na wiek dzieci są bezpieczniejsze na tylnych siedzeniach, niż na przednim fotelu pasażera. Nigdy nie umieszczać fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu pasażera, jeżeli przednia poduszka powietrzna pasażera jest włączona.

Dzieci należy zawsze przewozić na siedzeniach tylnych, w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Minimalizuje to ryzyko odniesienia obrażeń podczas wypadku, gwałtownego hamowania lub nagłego manewru.

Statystyki dowodzą, że dzieci prawidłowo zabezpieczone na tylnych siedzeniach są bezpieczniejsze niż dzieci znajdujące się na fotelach przednich. Dzieci, dla których foteliki są za małe, powinny mieć zapięte pasy bezpieczeństwa pojazdu.

W większości krajów przepisy prawa wymagają, by dzieci podróżowały w atestowanych fotelikach.

Określony przepisami prawa wiek i wzrost umożliwiający używanie przez dzieci pasów bezpieczeństwa zamiast fotelików dziecięcych nie jest jednakowy we wszystkich krajach. Dlatego planując podróż zagraniczną, należy uzyskać odpowiednie informacje na ten temat.

Foteliki dla dzieci należy prawidłowo montować na siedzeniach pojazdu. Zawsze należy używać dostępnych na rynku fotelików, spełniających obowiązujące normy bezpieczeństwa.

Foteliki dla dzieci

Niemowlęta i małe dzieci podczas jazdy muszą siedzieć w odpowiednich fotelikach, zwróconych tyłem lub przodem do kierunku jazdy, prawidłowo przymocowanych do siedzenia pojazdu. Należy zapoznać się z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta fotelika dla dziecka i stosować się do niej. org/1999/xhtml">• Podczas montowania fotelika dla dziecka należy zawsze stosować się do instrukcji mocowania i użytkowania, podanych przez producenta fotelika. org/1999/xhtml">• Zawsze prawidłowo zabezpieczać dzieci w fotelikach. org/1999/xhtml">• Nie używać nosidełka dla niemowląt ani fotelika zaczepianego o oparcie fotela, ponieważ takie mocowanie nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia w razie wypadku. org/1999/xhtml">• Po wypadku fotelik dla dziecka, pasy bezpieczeństwa, kotwiczenia ISOFIX oraz zaczepy górnej pętli mocującej powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Dobór fotelika dla dziecka

Podczas doboru fotelika dla dziecka zawsze należy:

• Upewnić się, że fotelik posiada certyfikat bezpieczeństwa zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Montować jedynie foteliki dziecięce spełniające wymagania regulaminu ECE-R44 lub ECE-R129.

• Dobrać fotelik odpowiedni do wzrostu i wagi dziecka. Informacje dotyczące wzrostu i wagi dziecka dla danego fotelika są zazwyczaj podane na jego etykiecie lub w instrukcji montażu.

• Dobrać system mocowania fotelika do siedzenia, na którym fotelik ma zostać zamontowany.

• Przeczytać ostrzeżenia oraz instrukcję montażu i użytkowania, dołączone do fotelika dla dziecka oraz stosować się do nich.

Rodzaje fotelików dla dzieci

Istnieją trzy podstawowe rodzaje fotelików dla dzieci: foteliki zwrócone tyłem do kierunku jazdy, foteliki zwrócone przodem do kierunku jazdy oraz siedziska dla większych dzieci.

Są one sklasyfikowane według wieku, wzrostu i wagi dziecka. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/85. jpg"/>

Fotelik dla dziecka zwrócony tyłem do kierunku jazdy

Fotelik dziecięcy zwrócony tyłem do kierunku jazdy opiera się na siedzeniu pojazdu. Dziecko jest przypięte do fotelika za pomocą uprzęży. W razie wypadku uprząż utrzymuje dziecko na miejscu, a oparcie fotelika przenosi siły zderzenia i ogranicza naprężenia szyi oraz rdzenia kręgowego.

Dzieci w wieku poniżej 1 roku należy zawsze przewozić w foteliku zwróconym tyłem do kierunku jazdy. Ponieważ istnieją różne rodzaje fotelików zwróconych tyłem do kierunku jazdy, należy wiedzieć, że niemowlęta można przewozić wyłącznie w przeznaczonych dla nich fotelikach (kołyskach). Istnieją również foteliki przekształcane typu „3 w 1”, dla których wartości graniczne wzrostu i wagi dziecka dla montażu tyłem do kierunku jazdy są wyższe. Takie foteliki umożliwiają przewożenie tyłem do kierunku jazdy większych dzieci.

Fotelików zwróconych tyłem do kierunku jazdy należy używać do momentu, w którym dziecko przekroczy graniczne wartości wzrostu i wagi podane przez producenta fotelika. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/86. jpg"/>

Fotelik dla dziecka zwrócony przodem do kierunku jazdy

W foteliku zwróconym przodem do kierunku jazdy dziecko podróżuje przypięte za pomocą uprzęży. Fotelików zwróconych przodem do kierunku jazdy należy używać do momentu, w którym dziecko przekroczy graniczne wartości wzrostu i wagi podane przez producenta fotelika.

Kiedy dziecko jest zbyt duże na jazdę w foteliku, powinno podróżować na specjalnym siedzisku.

Siedziska dla dzieci

Siedzisko umożliwia przypięcie dziecka pasem bezpieczeństwa pojazdu. Siedzisko umożliwia umieszczenie dziecka nieznacznie wyżej, tak aby pas bezpieczeństwa był ułożony na najmocniejszych częściach ciała. Siedzisk należy używać aż do momentu, w którym dziecko osiągnie wzrost wystarczający do prawidłowego zapinania pasa bezpieczeństwa, siedząc na siedzeniu pojazdu.

Pas bezpieczeństwa jest zapięty prawidłowo, jeżeli jego odcinek biodrowy jest ułożony na udach, a nie na brzuchu. Barkowy odcinek pasa bezpieczeństwa powinien być ułożony na barku oraz na klatce piersiowej, i nie powinien dotykać szyi ani twarzy. Dzieci należy zawsze przewozić w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Montaż fotelików dla dzieci

OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do montowania fotelika dla dziecka zawsze należy:

Zapoznać się z instrukcją montażu oraz użytkowania dostarczoną przez producenta fotelika i stosować się do niej.

Niestosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może zwiększyć zagrożenie zdrowia lub życia podczas wypadku. png"/>OSTRZEŻENIE

Jeżeli zagłówek siedzenia uniemożliwia prawidłowe zamocowanie fotelika dla dziecka, należy zmienić ustawienie zagłówka lub wymontować go.

Po dobraniu fotelika odpowiedniego dla dziecka i pasującego do siedzenia pojazdu należy w następujący sposób zamontować fotelik w pojeździe:

• Prawidłowo zamocować fotelik dla dziecka w pojeździe. Wszystkie foteliki dla dzieci należy mocować w pojeździe za pomocą biodrowego pasa bezpieczeństwa lub za pomocą biodrowego odcinka biodrowo-barkowego pasa bezpieczeństwa. Można również stosować górną pętlę systemu ISOFIX, system kotwiczenia ISOFIX lub odpowiednią podporę. org/1999/xhtml">• Sprawdzić prawidłowość mocowania fotelika dla dziecka. Aby sprawdzić prawidłowość zamocowania fotelika dla dziecka, należy popchnąć i pociągnąć fotelik do przodu oraz na boki. Jeżeli fotelik jest zamocowany za pomocą pasa bezpieczeństwa, pas powinien być możliwie jak najbardziej napięty. W takim przypadku fotelik może jednak lekko przemieszczać się na boki.

Podczas montażu fotelika dla dziecka należy ustawić położenie siedziska i oparcia (wysokość, przesunięcie do przodu lub do tyłu) tak, by dziecko wygodnie siedziało w foteliku. org/1999/xhtml">• Zabezpieczyć dziecko w foteliku. Upewnić się, że dziecko jest prawidłowo przypięte do fotelika, zgodnie z instrukcjami producenta fotelika. png"/>OSTROŻNIE

W zamkniętym pojeździe fotelik dla dziecka może się bardzo rozgrzewać. Dlatego aby zapobiec poparzeniom, przed umieszczeniem dziecka w foteliku należy zawsze sprawdzać, czy powierzchnia i klamry fotelika nie są zbyt gorące.

Tabela miejsc w samochodzie odpowiednich do mocowania fotelików dla dzieci za pomocą pasów bezpieczeństwa oraz w systemie ISOFIX według przepisów EKG/ONZ (informacja dla Użytkowników pojazdu i producentów fotelików dla dzieci)

• Tak: miejsce odpowiednie do mocowania fotelika dla dzieci podanej kategorii

• Nie: miejsce nieodpowiednie do mocowania fotelika dla dzieci podanej kategorii

• „–”: nie dotyczy

Kategorie fotelików dla dzieci

Miejsce w pojeździe

1

2

3

4

5

6

Foteliki uniwersalne przypinane pasami bezpieczeństwa

Tak¹
P, T

Tak
P, T

Tak²
P, T

Foteliki dla dzieci typu i-Size

Nie

Foteliki typu ISOFIX dla niemowląt

ISOFIX (R1)

Tak T

Nosidełko
(fotelik typu ISOFIX mocowany bokiem)

ISOFIX (L1, L2)

Mały fotelik typu ISOFIX

ISOFIX (F2, F2X, R2X)

Duży fotelik typu ISOFIX (bez siedziska)

ISOFIX (F3, R3)

Tak³
P, T

Siedzisko o zmniejszonej szerokości

ISO CRF: B2

Tak

Siedzisko pełnej szerokości

ISO CRF: B3

Numer miejsca siedzącego

Miejsce w pojeździe

Lewe przednie

2. rząd, strona lewa

Środkowe przednie

2. rząd, środek

Prawe przednie

2. rząd, strona prawa

Uwaga¹: Prawidłowo wyregulować ustawienie oparcia lub wysokość siedziska (jeżeli funkcja występuje).

Uwaga²: Miejsce siedzące nr 5 nie jest odpowiednie do mocowania fotelików dla dzieci z podporą.

Uwaga³: Miejsce przeznaczone do mocowania dużego fotelika zwróconego tyłem do kierunku jazdy.

– Fotel kierowcy: ustawić siedzisko na odpowiedniej wysokości.
– Przedni fotel pasażera: ustawić fotel w odpowiedniej odległości od deski rozdzielczej. org/1999/xhtml"> Nigdy nie umieszczać fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu pasażera, jeżeli przednia poduszka powietrzna pasażera jest włączona. jpg" alt=""/> W przypadku fotelików półuniwersalnych lub fotelików przeznaczonych dla określonego modelu pojazdu (w systemie ISOFIX lub mocowanych pasami bezpieczeństwa) należy sprawdzić listę pojazdów podaną w instrukcji fotelika. jpg" alt=""/> Jeżeli zagłówek fotela powoduje niestabilność fotelika dla dzieci, zagłówek należy wymontować.

Zalecane foteliki dla dzieci

Grupa wagowa

Nazwa

Producent

Rodzaj mocowania

Nr zatwierdzenia wg regulaminu ECE-R 44/129

Grupa 0+

Cabriofix i Familyfix

Maxi Cosi

ISOFIX

E4 04443907

Grupa I

Duo Plus

Britax Römer

ISOFIX i mocowanie pętlowe

E1 04301133

Grupa II

KidFix II XP

ISOFIX i mocowanie pasami bezpieczeństwa pojazdu

E1 04301323

Grupa III

Junior III

Graco

Mocowanie pasami bezpieczeństwa pojazdu

E11 03. 44. 164, E11 03. 165

Informacje na temat producentów fotelików

Maxi Cosi Cabriofix i Familyfix: http://www. com

Britax Römer:

Graco:

Kotwiczenie ISOFIX i mocowanie pętlowe (system kotwiczenia ISOFIX) fotelików dla dzieci

System ISOFIX zapewnia prawidłowe i bezpieczne mocowanie fotelika dla dziecka. Zaprojektowano go tak, by ułatwić montaż fotelika i ograniczyć możliwość nieprawidłowego montażu. System ISOFIX wykorzystuje kotwiczenia w pojeździe oraz zaczepy w foteliku dla dziecka. System ISOFIX eliminuje konieczność mocowania fotelika dla dziecka na siedzeniach tylnych za pomocą pasów bezpieczeństwa.

Kotwiczenia ISOFIX to metalowe uchwyty zamontowane w pojeździe. Każde miejsce siedzące, wyposażone w kotwiczenia ISOFIX, posiada dwa takie uchwyty. Mocowane są do nich dolne zaczepy fotelika dla dziecka.

Użycie systemu ISOFIX pojazdu wymaga zastosowania fotelika dla dziecka wyposażonego w zaczepy ISOFIX.

Sposób mocowania fotelika z użyciem systemu ISOFIX opisano w instrukcji dostarczonej przez producenta fotelika. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/94. jpg"/>

Punkty kotwiczenia systemu ISOFIX służą wyłącznie do mocowania fotelików na prawym lub lewym siedzeniu tylnym. Ich lokalizację przedstawiono na ilustracji. png"/>OSTRZEŻENIE

Nie podejmować prób mocowania fotelika dla dziecka z użyciem systemu ISOFIX na środkowym siedzeniu tylnym. Miejsce to nie jest wyposażone w kotwiczenia ISOFIX. Próba zamocowania fotelika z wykorzystaniem kotwiczeń siedzenia prawego i lewego może spowodować ich uszkodzenie. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/96. jpg"/>

A: symbole wskazujące położenie kotwiczeń ISOFIX,

B: kotwiczenia ISOFIX

Kotwiczenia ISOFIX znajdują się pomiędzy oparciem i siedziskiem prawego i lewego siedzenia tylnego. Ich lokalizację wskazują symbole .

Mocowanie fotelików dla dzieci za pomocą systemu kotwiczenia ISOFIX

Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnego z systemem ISOFIX na prawym lub lewym siedzeniu tylnym:

1. Odsunąć klamrę pasa bezpieczeństwa od kotwiczeń ISOFIX. Odsunąć od kotwiczeń ISOFIX wszystkie inne przedmioty, które mogą uniemożliwić prawidłowe przymocowanie fotelika do kotwiczeń. Umieścić fotelik dla dziecka na siedzeniu pojazdu, a następnie przymocować go do kotwiczeń ISOFIX zgodnie z instrukcją dołączoną do fotelika. Aby prawidłowo zamocować zaczepy ISOFIX fotelika w kotwiczeniach ISOFIX, postępować zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta fotelika. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas używania systemu ISOFIX należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Przeczytać instrukcję montażu dołączoną do fotelika dla dziecka i stosować się do niej. org/1999/xhtml">• Aby uniemożliwić dzieciom chwytanie rozwiniętych pasów bezpieczeństwa, należy zapiąć wszystkie nieużywane pasy, a ich nadmiar schować za fotelik. Pas bezpieczeństwa owinięty wokół szyi dziecka zagraża jego zdrowiu i życiu. org/1999/xhtml">• Do każdego uchwytu można mocować tylko jeden fotelik dla dziecka. Próba zamocowania więcej niż jednego fotelika może spowodować poluzowanie albo uszkodzenie uchwytu lub zaczepu. org/1999/xhtml">• Po wypadku system ISOFIX powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Podczas wypadku system ISOFIX może ulec uszkodzeniu i nie zapewniać prawidłowego mocowania fotelika dla dziecka.

Mocowanie fotelików dla dzieci za pomocą mocowania pętlowego

Zaczepy do mocowania fotelików za pomocą pętli znajdują się z tyłu oparć siedzeń pojazdu. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/99. jpg"/>

1. Przełożyć pętlę mocującą fotelika dziecięcego nad oparciem siedzenia pojazdu. Postępować zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta fotelika. Zaczepić pętlę mocującą w zaczepie, a następnie zaciągnąć pętlę tak, by prawidłowo przymocować fotelik do siedzenia. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas zakładania górnej pętli mocującej należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Do każdego uchwytu górnej pętli mocującej ISOFIX można mocować tylko jeden fotelik dla dziecka. Próba zamocowania więcej niż jednego fotelika może spowodować poluzowanie lub uszkodzenie uchwytu albo zaczepu. org/1999/xhtml">• Do uchwytów górnej pętli mocującej należy mocować wyłącznie właściwe pętle mocujące. Zamocowanie jakiegokolwiek innego przedmiotu może spowodować uszkodzenie uchwytu. org/1999/xhtml">• Punkty kotwiczenia fotelików dla dzieci są zaprojektowane tak, aby wytrzymywać obciążenie pochodzące wyłącznie od prawidłowo zamocowanego fotelika i siedzącego w nim dziecka.

Nie wolno ich używać do kotwiczenia pasów bezpieczeństwa dla dorosłych, mocowania innych przedmiotów ani elementów samochodu.

Mocowanie fotelika dla dziecka za pomocą biodrowo-barkowego pasa bezpieczeństwa

Jeżeli nie korzysta się z systemu ISOFIX, foteliki dla dzieci należy mocować za pomocą biodrowego odcinka pasa biodrowo-barkowego. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/101. jpg"/>

Mocowanie fotelika dla dziecka za pomocą biodrowo-barkowego pasa bezpieczeństwa

Aby zamocować fotelik dla dziecka na tylnym siedzeniu, należy:

1. Umieścić fotelik na siedzeniu i przełożyć pas biodrowo-barkowy przez fotelik lub wokół niego, zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta fotelika. png"/>Informacja

W przypadku używania pasa siedzenia środkowego należy również przestrzegać zaleceń podanych w podrozdziale „Pas bezpieczeństwa środkowego siedzenia tylnego”. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/102. jpg"/>

2. Pamiętać o włożeniu pasa do prowadnicy (1) i sprawdzeniu, czy nie jest on skręcony. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/103. Zapiąć sprzączkę pasa w klamrze. png"/>Informacja

Przycisk zwalniania blokady należy umieścić tak, aby był łatwo dostępny w nagłych przypadkach. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/104. jpg"/>

4. Maksymalnie zlikwidować luz pasa, naciskając fotelik dla dziecka w dół i równocześnie wprowadzając pas do zwijacza.

5. Aby sprawdzić prawidłowość zamocowania, popchnąć i pociągnąć fotelik.

Jeżeli producent fotelika dla dziecka zaleca użycie górnej pętli mocującej łącznie z pasem bezpieczeństwa, patrz strona 2-39.

Aby wymontować fotelik dla dziecka, nacisnąć przycisk zwalniania blokady w klamrze, wyciągnąć pas z fotelika i pozwolić mu zwinąć się w zwijaczu.

Układ poduszek powietrznych (SRS-Airbag)

Pojazd jest wyposażony w układ poduszek powietrznych chroniących kierowcę i pasażerów.

Poduszki powietrzne stanowią uzupełnienie 3-punktowych pasów bezpieczeństwa. Poduszki powietrzne zapewniają bezpieczeństwo pod warunkiem stałego zapięcia pasów bezpieczeństwa podczas jazdy.

W razie wypadku jazda z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa stwarza poważne zagrożenie zdrowia lub życia. Podczas niektórych wypadków poduszki powietrzne mogą nie aktywować się. Jedyne zabezpieczenie stanowią wtedy pasy bezpieczeństwa. png"/>OSTRZEŻENIE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE PODUSZEK POWIETRZNYCH

ZAWSZE zapinać pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewozić w fotelikach — zasada ta obowiązuje każdego, nawet podczas krótkiej jazdy! Poduszki powietrzne nie zapewniają wystarczającej ochrony zdrowia i życia w przypadku jazdy z niezapiętym lub nieprawidłowo zapiętym pasem bezpieczeństwa.

NIGDY nie umieszczać fotelika ani siedziska dla dziecka na przednim fotelu pasażera, jeżeli przednia poduszka powietrzna pasażera jest włączona.

Napełniająca się poduszka powietrzna może z dużą siłą uderzyć w dziecko, powodując poważne zagrożenie jego zdrowia lub życia.

Dzieci należy zawsze przewozić na siedzeniach tylnych, w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, i zawsze zapinać im pasy bezpieczeństwa. Tylne siedzenia to najbezpieczniejsze miejsca dla dziecka w samochodzie, niezależnie od wieku dziecka. Jeżeli większe dziecko musi jechać na przednim fotelu, należy je prawidłowo przypiąć pasem bezpieczeństwa, a fotel odsunąć możliwie najdalej do tyłu.

Podczas jazdy, aż do momentu zaparkowania i wyłączenia pojazdu, wszyscy użytkownicy pojazdu powinni siedzieć w pozycji wyprostowanej pośrodku swoich siedzeń, mieć podniesione oparcia, zapięte pasy bezpieczeństwa, wygodnie rozprostowane nogi i stopy oparte na podłodze. Jeżeli użytkownik pojazdu nie siedzi w prawidłowej pozycji podczas wypadku, napełniająca się poduszka powietrzna może uderzyć go z dużą siłą, powodując zagrożenie zdrowia lub życia.

Kierowca i pasażerowie nigdy nie powinni siadać zbyt blisko poduszek powietrznych, pochylać się nad nimi ani opierać o nie.

Dlatego fotele przednie należy odsuwać możliwie daleko od przednich poduszek powietrznych, ale tak by kierowca zachował pełną wygodę i zdolność prowadzenia pojazdu.

Rozmieszczenie poduszek powietrznych

Przednia poduszka powietrzna kierowcy i pasażera

Ten model samochodu jest wyposażony w układ poduszek powietrznych i biodrowo-barkowych pasów bezpieczeństwa zarówno dla kierowcy, jak i pasażera siedzącego z przodu.

Przednia poduszka powietrzna kierowcy znajduje się pośrodku kierownicy. Przednia poduszka powietrzna pasażera znajduje się w desce rozdzielczej, nad schowkiem przednim.

Zadaniem dodatkowego układu bezpieczeństwa (SRS-Airbag) jest — w przypadku poważnego zderzenia czołowego — uzupełnienie ochrony kierowcy i pasażera, zapewnianej przez pasy bezpieczeństwa. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia, powodowane przez napełniające się przednie poduszki powietrzne, należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Zawsze prawidłowo zapinać pasy bezpieczeństwa i utrzymywać właściwą pozycję siedzącą. org/1999/xhtml">• Odsuwać fotele przednie możliwie daleko od przednich poduszek powietrznych, ale tak by kierowca zachował pełną wygodę i zdolność prowadzenia pojazdu. org/1999/xhtml">• Nigdy nie opierać się o drzwi ani o konsolę centralną. org/1999/xhtml">• Nie pozwalać pasażerowi siedzącemu z przodu na opieranie stóp lub nóg na desce rozdzielczej. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów (takich jak przykrycia deski rozdzielczej, uchwyty telefonów komórkowych, uchwyty na napoje, pojemniki z substancjami zapachowymi ani notatniki na przyssawkach) na pokrywie poduszki powietrznej w kierownicy, na desce rozdzielczej, na szybie czołowej, na pokrywie przedniej poduszki pasażera nad schowkiem przednim ani w pobliżu nich. Przedmioty te mogą spowodować obrażenia w przypadku aktywacji poduszek powietrznych. org/1999/xhtml">• Nie mocować żadnych przedmiotów na szybie czołowej ani na lusterku wewnętrznym. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/110. jpg"/>

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

Wyłącznik ten służy do wyłączania przedniej poduszki powietrznej pasażera podczas przewożenia osób, które ze względu na wiek, wzrost lub stan zdrowia są narażone na obrażenia, które może spowodować aktywująca się poduszka powietrzna. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/111. jpg"/>

Wyłączanie przedniej poduszki powietrznej pasażera

Aby wyłączyć przednią poduszkę pasażera, należy włożyć kluczyk do jej wyłącznika i ustawić w położeniu OFF. Lampka sygnalizacyjna wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera włącza się i świeci do momentu ponownego włączenia poduszki. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/112. jpg"/>

Włączanie przedniej poduszki powietrznej pasażera

Aby włączyć przednią poduszkę pasażera, należy włożyć kluczyk do jej wyłącznika i ustawić w położeniu ON. Lampka sygnalizacyjna włączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera świeci się przez 60 sekund, a następnie gaśnie. png"/>Informacja

Po zmianie stanu przycisku zasilania (POWER) na ON lampka sygnalizacyjna włączenia/wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera świeci się zawsze przez ok. 4 sekundy. png"/>OSTRZEŻENIE

Nigdy nie zezwalać osobom dorosłym na jazdę na fotelu przednim, jeżeli świeci się lampka sygnalizacyjna wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera. Jeżeli świeci się lampka sygnalizacyjna wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera, poduszka nie napełni się podczas wypadku. W takiej sytuacji należy włączyć przednią poduszkę powietrzną pasażera lub nakazać pasażerowi, by usiadł na siedzeniu tylnym. png"/>OSTRZEŻENIE

Usterka wyłącznika przedniej poduszki powietrznej pasażera może być sygnalizowana następująco:

Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych w zestawie wskaźników świeci się. org/1999/xhtml">• Lampka sygnalizacyjna wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera nie świeci się, a lampka sygnalizacyjna jej włączenia świeci się przez około 60 sekund, a następnie gaśnie. W takim przypadku przednia poduszka powietrzna pasażera aktywuje się podczas zderzenia czołowego, nawet jeżeli jej wyłącznik znajduje się w położeniu OFF. org/1999/xhtml">• W takim przypadku układ poduszek powietrznych (SRS-Airbag) powinna niezwłocznie sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Boczne poduszki powietrzne

Pojazd jest wyposażony w boczne poduszki powietrzne zamontowane w fotelach przednich.

Zadaniem bocznych poduszek powietrznych jest podniesienie poziomu ochrony kierowcy i pasażera, zapewnianego przez pasy bezpieczeństwa.

Boczne poduszki powietrzne aktywują się w przypadku niektórych uderzeń w bok samochodu, w zależności od siły uderzenia.

Boczne poduszki powietrzne aktywują się tylko podczas niebezpiecznych uderzeń bocznych. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia, powodowane przez aktywujące się boczne poduszki powietrzne, należy stosować następujące środki ostrożności:

Nie zezwalać pasażerom na opieranie się ramionami ani głową o drzwi, kładzenie rąk na drzwiach, wystawianie rąk przez otwarte okna ani na umieszczanie jakichkolwiek przedmiotów między drzwiami a siedzeniami. org/1999/xhtml">• Nie zakładać pokrowców na fotele. Założenie pokrowców na fotele może zmniejszyć skuteczność układu bocznych poduszek powietrznych. org/1999/xhtml">• Na wieszaku na ubrania nie wieszać innych przedmiotów niż ubrania. Podczas wypadku aktywująca się poduszka powietrzna może wyrzucić takie przedmioty z dużą siłą i spowodować uszkodzenia pojazdu i/lub obrażenia ciała. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów nad poduszkami powietrznymi ani pomiędzy poduszkami powietrznymi a użytkownikami pojazdu. Nie umieszczać również żadnych przedmiotów w strefach, w których napełniają się poduszki powietrzne, np. przy drzwiach, szybach drzwi bocznych, słupkach przednich i tylnych. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy drzwiami a siedzeniami. W przypadku aktywacji poduszek powietrznych przedmioty te mogą zostać wyrzucone z dużą siłą. org/1999/xhtml">• Nie montować żadnych akcesoriów z boku ani w pobliżu bocznych poduszek powietrznych. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy wszywkami ostrzegawczymi bocznych poduszek powietrznych a siedziskami. W przypadku aktywacji poduszek powietrznych przedmioty te mogą spowodować obrażenia. org/1999/xhtml">• Nie uderzać w drzwi przy przycisku zasilania (POWER) w stanie ON. Może to spowodować aktywację poduszek powietrznych. org/1999/xhtml">• Jeżeli fotel/siedzenie lub jego tapicerka są uszkodzone, pojazd powinna niezwłocznie sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Kurtynowe poduszki powietrzne

Kurtynowe poduszki powietrzne znajdują się po obu stronach samochodu, wzdłuż wzmocnień dachowych, nad drzwiami przednimi i tylnymi.

Są one zaprojektowane tak, aby podczas niebezpiecznych uderzeń bocznych chronić głowy osób siedzących na fotelach przednich i na siedzeniach zewnętrznych tylnych.

Kurtynowe poduszki powietrzne napełniają się w przypadku niektórych uderzeń w bok samochodu, w zależności od siły, kąta, prędkości i miejsca uderzenia.

Kurtynowe poduszki powietrzne aktywują się tylko podczas niebezpiecznych uderzeń bocznych. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia, powodowane przez aktywujące się kurtynowe poduszki powietrzne, należy stosować następujące środki ostrożności:

Wszyscy użytkownicy pojazdu muszą mieć prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa i siedzieć w prawidłowej pozycji. org/1999/xhtml">• Foteliki dla dzieci montować możliwie jak najdalej od drzwi. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów na poduszkach powietrznych. Nie umieszczać również żadnych przedmiotów w strefach aktywacji poduszek powietrznych, takich jak drzwi, szyby drzwi bocznych, słupek przedni i tylny, boczna krawędź podsufitki. org/1999/xhtml">• Na wieszaku na ubrania wieszać wyłącznie odzież. W szczególności nie wieszać przedmiotów twardych ani kruchych. Podczas wypadku takie przedmioty mogą spowodować uszkodzenia pojazdu i/lub obrażenia ciała. org/1999/xhtml">• Nie otwierać ani nie podejmować prób naprawy kurtynowych poduszek powietrznych.

Zasada działania układu poduszek powietrznych

W skład układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) wchodzą następujące elementy:

1. Przednia poduszka powietrzna kierowcy

2. Przednia poduszka powietrzna pasażera

3. Boczne poduszki powietrzne

4. Kurtynowe poduszki powietrzne

5. Zwijacz pasa bezpieczeństwa tylnego z napinaczem

6. Zwijacz pasa bezpieczeństwa przedniego z napinaczem

7. Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag)

8. Moduł sterowania układem SRS-Airbag

9. Czujniki zderzenia czołowego

10. Czujniki uderzenia bocznego

11. Ciśnieniowe czujniki uderzenia bocznego

12. Lampka sygnalizacyjna włączenia/wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera

13. Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

Moduł sterowania układem poduszek powietrznych przy przycisku zasilania (POWER) w stanie ON stale monitoruje stan wszystkich elementów układu. W przypadku kolizji na podstawie sygnałów czujników układu określa on, czy siła uderzenia wymaga aktywacji poduszek powietrznych i/lub napinaczy pasów bezpieczeństwa.

Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag)

Symbol lampki ostrzegawczej układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) w zestawie wskaźników przedstawiono na ilustracji. Moduł sterowania układem poduszek powietrznych stale monitoruje stan wszystkich elementów układu. Świecąca się lampka ostrzegawcza oznacza potencjalną usterkę układu poduszek powietrznych. png"/>OSTRZEŻENIE

W przypadku usterki dodatkowego układu bezpieczeństwa (SRS-Airbag) poduszki powietrzne mogą nie napełnić się prawidłowo podczas wypadku. Sytuacja taka zwiększa zagrożenie zdrowia lub życia.

Wystąpienie któregokolwiek z poniższych warunków może oznaczać usterkę dodatkowego układu bezpieczeństwa (SRS-Airbag):

Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych nie włącza się na ok. 6 sekund po zmianie stanu przycisku zasilania (POWER) na ON. org/1999/xhtml">• Lampka ostrzegawcza układu nie gaśnie po ok. 6 sekundach. org/1999/xhtml">• Lampka ostrzegawcza włącza się podczas jazdy. org/1999/xhtml">• Lampka ostrzegawcza miga podczas jazdy.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych stanów układ powinna jak najszybciej sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Podczas silnego zderzenia czołowego czujniki wykrywają szybki spadek prędkości pojazdu. Jeżeli opóźnienie przekracza wartość progową, moduł sterowania aktywuje przednie poduszki powietrzne we właściwym momencie i z wymaganą siłą.

Przednie poduszki powietrzne zwiększają bezpieczeństwo kierowcy i pasażera przy zderzeniach czołowych, podczas których pasy bezpieczeństwa nie zapewniają wystarczającej ochrony. W przypadku uderzenia bocznego mogą aktywować się boczne poduszki powietrzne. Poduszki te stanowią dodatkową ochronę górnej części tułowia.

• Poduszki powietrzne są gotowe do aktywacji tylko wtedy, gdy przycisk zasilania (POWER) znajduje się w stanie ON.

• Aby chronić przed poważnymi obrażeniami, poduszki powietrzne aktywują się w przypadku niektórych zderzeń czołowych lub bocznych.

• Aktywacja poduszek powietrznych nie zależy bezpośrednio od prędkości pojazdu. Zasadniczo aktywacja poszczególnych poduszek powietrznych zależy od opóźnienia w trakcie kolizji i jego kierunku. Wysłanie sygnału aktywacji poduszek powietrznych przez moduł sterowania układem SRS-Airbag zależy przede wszystkim od tych dwóch czynników.

• Przednie poduszki powietrzne napełniają i opróżniają się w sposób niemal natychmiastowy. Zaobserwowanie momentu napełniania poduszek powietrznych podczas wypadku jest praktycznie niemożliwe. Zdecydowanie bardziej prawdopodobne jest zobaczenie po wypadku już opróżnionych poduszek powietrznych, zwisających z miejsc mocowania.

• Aby zapewnić odpowiednią ochronę podczas poważnego wypadku, poduszki powietrzne muszą napełniać się bardzo szybko. Zderzenie jest zjawiskiem nagłym, dlatego poduszka powietrzna musi napełniać się błyskawicznie, zanim użytkownik siłą bezwładności uderzy w wewnętrzne elementy samochodu. Krótki czas napełniania zmniejsza ryzyko odniesienia poważnych obrażeń zagrażających zdrowiu lub życiu i dlatego jest ważnym elementem koncepcji działania poduszek powietrznych.

Skutkiem ubocznym koniecznego, gwałtownego napełniania poduszek powietrznych mogą być jednak otarcia twarzy, stłuczenia lub złamania kości.

• Jeżeli kierowca lub pasażer znajduje się zdecydowanie zbyt blisko poduszki powietrznej, aktywująca się poduszka powietrzna może stanowić poważne zagrożenie jego życia.

Aktywujące się poduszki powietrzne mogą spowodować obrażenia ciała osoby zajmującej nieprawidłową pozycję. Największe ryzyko powoduje siedzenie zbyt blisko poduszki powietrznej. Poduszka powietrzna do napełnienia się potrzebuje miejsca. Dlatego zaleca się, by kierowca utrzymywał możliwie największą odległość między środkiem kierownicy a klatką piersiową, zachowując przy tym ciągłą kontrolę nad pojazdem. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/123. jpg"/>

Jeżeli moduł sterowania układem poduszek powietrznych wykrywa zderzenie czołowe przekraczające wartość progową, automatycznie powoduje aktywację przednich poduszek powietrznych. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/124. jpg"/>

Podczas aktywacji poduszek powietrznych nacięcia wykonane w ich pokrywach zostają rozerwane pod działaniem ciśnienia napełniających się poduszek. Odchylenie pokryw umożliwia całkowite napełnienie się poduszek powietrznych.

Całkowicie napełniona poduszka powietrzna, w połączeniu z prawidłowo zapiętym pasem bezpieczeństwa, powstrzymuje przemieszczanie się kierowcy lub pasażera, zmniejszając tym samym ryzyko urazu głowy lub klatki piersiowej. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/125. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/126. jpg"/>

Aby zachować widoczność kierowcy do przodu i umożliwić operowanie kierownicą oraz innymi elementami sterowania, po całkowitym napełnieniu poduszka powietrzna zaczyna się natychmiast opróżniać. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć uderzenia przedmiotami wyrzucanymi przez napełniające się poduszki powietrzne:

Na desce rozdzielczej przed pasażerem — powyżej schowka przedniego — nie montować ani nie umieszczać żadnych akcesoriów (uchwyty na napoje, kasety czy płyty CD, notatniki na przyssawkach itp. ). org/1999/xhtml">• Nie umieszczać pojemnika z odświeżaczem powietrza w pobliżu zestawu wskaźników ani na powierzchni deski rozdzielczej.

Zjawiska po napełnieniu poduszki powietrznej

W przypadku zderzenia czołowego lub bocznego poduszka powietrzna napełnia się i natychmiast zaczyna się opróżniać. Dzięki temu napełniona poduszka powietrzna nie zasłania widoku przez szybę czołową i pozwala kierowcy na operowanie kierownicą. Kurtynowe poduszki powietrzne mogą pozostać napełnione przez pewien czas po aktywacji. png"/>OSTRZEŻENIE

Po napełnieniu poduszek powietrznych należy stosować następujące środki ostrożności:

Aby uniknąć długiego narażenia na dym i pył uwolniony przez aktywujące się poduszki powietrzne, możliwie jak najszybciej po zderzeniu otworzyć okna i drzwi pojazdu. org/1999/xhtml">• Przez kilkanaście minut od momentu aktywacji poduszek powietrznych nie należy dotykać wnętrza miejsc mocowania ani elementów danych poduszek. Elementy stykające się z aktywowaną poduszką powietrzną mogą być bardzo gorące. org/1999/xhtml">• Powierzchnie skóry narażone na kontakt z pyłem poduszek powietrznych dokładnie umyć zimną wodą i łagodnym mydłem. org/1999/xhtml">• Aktywowane poduszki powietrzne musi natychmiast wymienić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Poduszki powietrzne są jednorazowe.

Huk i dym towarzyszące aktywacji poduszek powietrznych

Aktywacji poduszek powietrznych towarzyszy głośny huk, dym i pył wewnątrz pojazdu. Jest to zjawisko normalne i wynika z aktywacji naboju pirotechnicznego, napełniającego poduszki powietrzne. Po napełnieniu poduszek powietrznych można odczuwać dyskomfort podczas oddychania. Wynika on z przyciśnięcia klatki piersiowej pasem bezpieczeństwa i poduszkami powietrznymi, oraz wdychania dymu i pyłu. U niektórych osób pył może potęgować objawy astmy. W przypadku trudności z oddychaniem po napełnieniu poduszek powietrznych należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Mimo że dym i pył nie są toksyczne, mogą spowodować podrażnienia skóry, oczu, błony śluzowej nosa, gardła itp. W takim przypadku należy podrażnione miejsce natychmiast przemyć i opłukać zimną wodą. Jeżeli objawy nie znikną, należy zasięgnąć porady lekarza.

Zakaz montowania fotelika dla dziecka na przednim fotelu pasażera

Nigdy nie umieszczać fotelika dla dziecka na przednim fotelu pasażera, jeżeli przednia poduszka powietrzna pasażera jest włączona. png"/>OSTRZEŻENIE

NIGDY nie montować fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na fotelu pasażera z WŁĄCZONĄ PRZEDNIĄ PODUSZKĄ POWIETRZNĄ. Może to spowodować POWAŻNE ZAGROŻENIE ZDROWIA LUB ŻYCIA DZIECKA!

Brak aktywacji poduszek powietrznych

Aktywacja poduszek powietrznych nie jest konieczna podczas każdej kolizji. Nie nastąpi ona na przykład podczas uderzeń w tył pojazdu, podczas uderzeń wtórnych w przypadku kolizji ani podczas uderzeń przy niskich prędkościach. Uszkodzenia pojazdu podczas zderzenia powstają w wyniku pochłaniania energii uderzenia. Powstanie uszkodzeń nie oznacza jednak, że aktywacja poduszek powietrznych była konieczna.

Czujniki zderzeń układu poduszek powietrznych

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć nieoczekiwanej aktywacji poduszek powietrznych, stanowiącej zagrożenie zdrowia lub życia:

Nie uderzać i nie dopuszczać do uderzania w miejsca, w których znajdują się poduszki powietrzne lub czujniki. org/1999/xhtml">• Nie podejmować prób naprawy ani konserwacji czujników układu poduszek powietrznych ani żadnych elementów sąsiadujących z nimi. W przypadku nawet nieznacznego przesunięcia lub obrócenia czujnika uderzenia poduszki powietrzne mogą aktywować się w nieodpowiednim momencie lub nie aktywować się wtedy, kiedy powinny. org/1999/xhtml">• Nie montować osłon zderzaków ani nie wymieniać zderzaków na nieoryginalne. Może to niekorzystnie wpływać na działanie układu poduszek powietrznych podczas zderzenia. org/1999/xhtml">• Aby uniknąć przypadkowej aktywacji poduszek powietrznych podczas holowania pojazdu, należy przełączyć przycisk zasilania (POWER) w stan OFF. org/1999/xhtml">• Wszelkie naprawy układu poduszek powietrznych powinna wykonywać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/132. jpg"/>

Warunki aktywacji poduszek powietrznych

Przednie poduszki powietrzne

Przednie poduszki powietrzne aktywują się w przypadku niektórych zderzeń czołowych, w zależności od siły, kąta, prędkości i miejsca uderzenia. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/134. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/135. jpg"/>

Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne

Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne aktywują się w przypadku niektórych uderzeń w bok pojazdu, w zależności od siły, kąta, prędkości i miejsca uderzenia.

Przednie poduszki powietrzne (kierowcy i pasażera) zaprojektowano tak, by aktywowały się podczas zderzeń czołowych. Poduszki mogą jednak aktywować się również podczas innych rodzajów wypadków — jeżeli czujniki zderzenia czołowego wykryją odpowiednie parametry uderzenia. Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne zaprojektowano tak, by aktywowały się podczas uderzenia w bok samochodu. Jednak mogą one aktywować się również podczas innych zderzeń, jeżeli czujniki uderzenia bocznego wykryją uderzenie o odpowiedniej charakterystyce.

Poduszki mogą również aktywować się podczas jazdy po nierównościach lub podczas szybkiego najazdu na przeszkodę. Aby podczas jazdy po drogach wyboistych i drogach nieutwardzonych zapobiec nieoczekiwanej aktywacji poduszek powietrznych, należy zachować ostrożność i nie jechać zbyt szybko.

Sytuacje, w których poduszki powietrzne nie aktywują się

Podczas niektórych wypadków przy niskiej prędkości poduszki powietrzne mogą się nie aktywować. Poduszki powietrzne nie aktywują się w takich przypadkach, ponieważ przy niskich prędkościach wystarczającą ochronę zapewniają pasy bezpieczeństwa. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/137. jpg"/>

Przednie poduszki powietrzne nie aktywują się podczas uderzeń w tył samochodu, ponieważ w takiej sytuacji kierowca i pasażerowie siłą bezwładności zostają odrzuceni do tyłu. W takich przypadkach poduszki powietrzne nie stanowią dodatkowej ochrony. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/138. jpg"/>

Przednie poduszki powietrzne mogą nie aktywować się przy uderzeniach w bok samochodu, ponieważ podczas nich użytkownicy siłą bezwładności przemieszczają się w kierunku uderzenia, a przednie poduszki powietrzne nie stanowią wtedy dodatkowej ochrony.

Jednakże boczne i kurtynowe poduszki powietrzne mogą aktywować się w zależności od prędkości samochodu, siły i kąta uderzenia. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/139. jpg"/>

Jeżeli uderzenie nastąpi pod takim kątem, który powoduje przemieszczenie się użytkowników samochodu poza strefę oddziaływania poduszek, poduszki powietrzne nie aktywują się. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/140. jpg"/>

Tuż przed zderzeniem kierowcy zwykle gwałtownie hamują. Hamowanie z pełną siłą powoduje pochylenie się samochodu i obniżenie jego przedniej części. Może to spowodować bardzo niebezpieczne wjechanie pod pojazd o wyższym prześwicie. W takiej sytuacji poduszki powietrzne mogą nie aktywować się, ponieważ opóźnienie wykrywane przez czujniki może być znacząco zaniżone. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/141. jpg"/>

Przednie poduszki powietrzne mogą nie aktywować się w przypadku przewrócenia się samochodu na bok lub na dach, ponieważ w takich sytuacjach nie stanowią dodatkowej ochrony dla użytkowników. png"/>Informacja

Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne mogą aktywować się po przewróceniu się pojazdu na bok lub na dach w wyniku uderzenia bocznego. _Po_pierwsze_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/142. jpg"/>

Jeżeli samochód uderzy w słup lub w drzewo, poduszki powietrzne mogą nie aktywować się, ponieważ w takich przypadkach miejsce uderzenia jest ograniczone do niewielkiej powierzchni i jego energia może zostać pochłonięta przez elementy pojazdu.

Obsługa poduszek powietrznych

Zasadniczo układ poduszek powietrznych nie wymaga obsługi i nie zawiera elementów, które mogą być bezpiecznie serwisowane przez użytkownika. Jeżeli lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) nie świeci się po zmianie stanu przycisku zasilania (POWER) na ON lub nie gaśnie podczas jazdy, układ powinna natychmiast sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Wszelkie prace przy układzie poduszek powietrznych, takie jak demontaż, montaż czy naprawa jego elementów oraz wszelkie prace przy kierownicy, desce rozdzielczej, przednich fotelach i relingach dachowych powinna wykonywać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Niewłaściwe postępowanie z układem poduszek powietrznych może spowodować poważne zagrożenie zdrowia lub życia. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

Nie podejmować prób modyfikacji i nie odłączać elementów układu poduszek powietrznych ani ich przewodów. Nie dodawać żadnych elementów ozdobnych ani nakładek. Nie modyfikować nadwozia. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów na pokrywie poduszki powietrznej w kierownicy, w desce rozdzielczej nad schowkiem przednim ani w ich pobliżu. org/1999/xhtml">• Pokrywy poduszek powietrznych czyścić wyłącznie za pomocą miękkiej ściereczki zwilżonej czystą wodą. Rozpuszczalniki lub środki czyszczące mogą mieć niekorzystny wpływ na pokrywy i na prawidłowe działanie układu. org/1999/xhtml">• Aktywowane poduszki powietrzne powinna wymienić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. org/1999/xhtml">• W razie konieczności złomowania pojazdu lub utylizacji poduszek powietrznych należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności. Konieczne informacje można uzyskać w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai. Niezastosowanie wymaganych środków ostrożności może spowodować zagrożenie zdrowia lub życia.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa

Podczas jazdy pasażerowie nie powinni przemieszczać się ani zmieniać miejsc. Podczas wypadku lub gwałtownego hamowania pasażer bez zapiętego pasa bezpieczeństwa może zostać rzucony na elementy wnętrza samochodu, na innych użytkowników lub wyrzucony poza samochód. org/1999/xhtml">Nie używać żadnych akcesoriów do pasów bezpieczeństwa. Elementy mające podnieść wygodę użytkownika, ułatwić zakładanie lub poprawić ułożenie pasa mogą zmniejszyć ochronę zapewnianą przez pas i stwarzać zagrożenie zdrowia lub życia podczas wypadku. org/1999/xhtml">Nie modyfikować foteli przednich. Modyfikacje przednich foteli mogą zakłócić prawidłowe działanie bocznych poduszek powietrznych lub czujników układu. org/1999/xhtml">Nie umieszczać żadnych przedmiotów pod fotelami przednimi. Przedmioty umieszczone pod fotelami przednimi mogą zakłócić prawidłowe działanie czujników lub wiązek przewodów dodatkowego układu bezpieczeństwa (SRS-Airbag). org/1999/xhtml">Nie uderzać w drzwi. Uderzenie w drzwi przy przycisku zasilania (POWER) w stanie ON może spowodować aktywację poduszek powietrznych.

Wyposażenie dodatkowe lub modyfikacje pojazdu wyposażonego w poduszki powietrzne

Modyfikacja podwozia, zderzaków, dodawanie spojlerów czołowych lub bocznych albo zmiana prześwitu może zakłócić działanie układu poduszek powietrznych.

Naklejki ostrzegające o poduszkach powietrznych

Naklejki ostrzegające informują o potencjalnych zagrożeniach ze strony układu poduszek powietrznych.

Należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi poduszek powietrznych, podanymi w Instrukcji obsługi.

Artykułu jest poświęcony ogólnemu wprowadzeniu do tematyki wymagań dla maszyn. Głównym celem jest przedstawienie maszyn, które nie spełniają minimalnych lub zasadniczych wymagań ze względu na sposób użytkowania ich przez operatorów. W kolejnych artykułach będą omawiane różnego rodzaju maszyny. 

1. DEFINICJE 

Ilekroć jest mowa o:

1) „maszynie” – należy przez to rozumieć wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy, a także sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości, w szczególności drabiny i rusztowania;

2) „użytkowaniu maszyny” – należy przez to rozumieć wykonywanie wszelkich czynności związanych z maszyną, w szczególności jej uruchamianie lub zatrzymywanie, posługiwanie się nią, transportowanie, naprawianie, modernizowanie, modyfikowanie, konserwowanie i obsługiwanie, w tym także czyszczenie;

3) „strefie niebezpiecznej” – należy przez to rozumieć strefę w obrębie oraz wokół maszyny, w której występuje ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownika;

4) „pracowniku narażonym” – należy przez to rozumieć pracownika znajdującego się w strefie niebezpiecznej;

5) „operatorze” – należy przez to rozumieć pracownika, któremu powierzono zadanie użytkowania maszyny;

6) „środkach ochrony zbiorowej” – rozumie się przez to środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy, będące rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach

7) „urządzeniach ochronnych” – rozumie się przez to osłony lub takie urządzenia, które spełniają jedną lub więcej z niżej wymienionych funkcji:

– zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych,

– powstrzymują ruchy elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej,

– nie pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych, jeśli pracownik znajduje się w strefie niebezpiecznej,

– zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urządzeń technicznych,

– nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych;

8)ryzyku” – oznacza to kombinację prawdopodobieństwa i ciężkości urazów lub uszczerbku na zdrowiu, które mogą zaistnieć w sytuacjach niebezpiecznych

9) „osłonie” – rozumie się przez to część maszyny, w postaci bariery materialnej, przeznaczoną specjalnie do zapewnienia ochrony

10) „element bezpieczeństwa” – rozumie się przez to element, który służy do spełnienia funkcji bezpieczeństwa, jest wprowadzany do obrotu oddzielnie, a jego uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie zagraża bezpieczeństwu osób, oraz nie jest niezbędny do działania maszyny lub można go zastąpić zwykłymi elementami tak, aby maszyna mogła działać

2. MASZYNY – MINIMALNE WYMAGANIA

Maszyny nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 r. powinny być, w terminie do dnia 1 stycznia 2006 r., dostosowane do minimalnych wymagań dotyczących maszyn, określonych w rozdziale 3. rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm. )

3. MASZYNY – ZASADNICZE WYMAGANIA

Nowe maszyny wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku na terenie RP powinny spełniać wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. z 2008 nr 199, poz. 1228 z późn. ) transponującego do prawa krajowego wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

4. OSŁONY

Osłony i urządzenia ochronne:

1) powinny mieć mocną (trwałą) konstrukcję;

2) nie mogą stwarzać zagrożenia;

3) nie mogą być łatwo usuwane lub wyłączane ze stosowania;

4) powinny być usytuowane w odpowiedniej odległości od strefy zagrożenia;

5) nie powinny ograniczać pola widzenia cyklu pracy urządzenia;

6) powinny umożliwiać wykonywanie czynności mających na celu zamocowanie lub wymianę części oraz umożliwiać wykonywanie czynności konserwacyjnych, pozostawiając jedynie ograniczony dostęp do obszaru, gdzie praca ma być wykonywana, w miarę możliwości bez zdejmowania osłon i urządzeń zabezpieczających;

7) powinny ograniczać dostęp tylko do niebezpiecznej strefy pracy maszyny.

Osłony zaprojektowane w celu ochrony osób przed zagrożeniami stwarzanymi przez ruchome elementy przenoszenia napędu powinny być osłonami stałymi, albo ruchomymi osłonami blokującymi.

Elementy ruchome i inne części maszyn, które w razie zetknięcia się z nimi stwarzają zagrożenie, powinny być do wysokości co najmniej 2, 5 m od poziomu podłogi (podestu) stanowiska pracy osłonięte lub zaopatrzone w inne skuteczne urządzenia ochronne, z wyjątkiem przypadków, gdy spełnienie tych wymagań nie jest możliwe ze względu na funkcję maszyny.

Pasy, łańcuchy, taśmy, koła zębate i inne elementy układów napędowych oraz części maszyn zagrażające spadnięciem, znajdujące się nad stanowiskami pracy lub przejściami na wysokości ponad 2, 5 m od poziomu podłogi, powinny być osłonięte co najmniej od dołu trwałymi osłonami.

Osłony stosowane na maszynach powinny uniemożliwiać bezpośredni dostęp do strefy niebezpiecznej. Osłony niepełne (wykonane z siatki, blachy perforowanej, prętów itp. ) powinny znajdować się w takiej odległości od elementów niebezpiecznych, aby przy danej wielkości i kształcie otworów nie było możliwe bezpośrednie dotknięcie tych elementów.

Źródło: Opracowanie własne. Autor: Łukasz Wardawy

Powyższa fotografia przedstawia prawdopodobnie przecinarkę ściernicową lub szlifierkę stołową własnej konstrukcji, w której brak jest zastosowania osłon stałych. Nie można zastosować tutaj argumentu, że zastosowanie osłony jest niemożliwe ze względu na funkcję maszyny.

Źródło: Opracowanie własne. Autor: Łukasz Wardawy

Powyższa fotografia przedstawia przecinarkę taśmową pionową, w której ruchome elementy przenoszenia napędu nie posiadają osłon stałych. Dodatkowo na stanowisku pracy znajdują się przewody zasilające elektronarzędzie będące w bliskiej styczności w strefie niebezpiecznej maszyny. Obsługa takiej maszyny stanowi rzeczywiste narażenie na utratę zdrowia operatora.

5. ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA I OZNAKOWANIE ELEMENTÓW STEROWNICZYCH

Maszyny wyposaża się w znaki ostrzegawcze i oznakowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.

Elementy sterownicze, które mają wpływ na bezpieczeństwo pracowników, powinny być widoczne i możliwe do zidentyfikowania oraz odpowiednio oznakowane.

Maszyny powinny być wyposażone w łatwo odróżniające się i odpowiednio oznakowane urządzenia do odłączania od wszystkich źródeł energii. Włączenie zasilania energią nie może powodować zagrożenia dla obsługi.

Źródło: Opracowanie własne. Autor: Łukasz Wardawy

Na powyższej fotografii z lewej strony, brak jest znaku ostrzegawczego informującego operatora o niebezpieczeństwie. Dodatkowo operator dokonał ingerencji w maszynę poprzez zabudowanie wyłącznika głównego i ograniczenie dostępu do niego. Natomiast na fotografii z prawej strony mamy także kolejną szlifierkę stacjonarną, natomiast przez brak ładu i porządku na stanowisku pracy operatora, znaki bezpieczeństwa zostały zakryte warstwo osadu i brak jest możliwości ich odczytania. Niedopuszczalne są działania przedstawione.

Źródło: Opracowanie własne. Autor: Łukasz Wardawy

Powyższa fotografia także przedstawia brak oznakowania elementów sterowniczych. 

6. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTRUKCJA BHP

Pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyn.

Instrukcje zawierają co najmniej informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

1) warunków użytkowania maszyn;

2) występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych;

3) praktyki użytkowania maszyn.

Instrukcje powinny być zrozumiałe dla pracowników, których dotyczą.

Podczas obsługi maszyn roboczych w szczególności 

1) w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,

2) w pobliżu budynków i budowli,

3) w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

4) w wykopach szerokoprzestrzennych,

5) na terenie bagiennym lub w wodzie,

6) na pochyłościach lub stokach

– zapewnia się środki bezpieczeństwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obsługi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy

Przy obsłudze sprzętu rolniczego należy przestrzegać zasad określonych przez producentów w instrukcjach obsługi. Sprzęt rolniczy pochodzący z importu powinien być wyposażony w instrukcję obsługi w języku polskim.

7. INSTRUKCJA OBSŁUGI – ZASADNICZE WYMAGANIA

Maszyna (zasadnicze wymagania) wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku musi być wyposażona w instrukcje. Instrukcja powinna być sporządzona w co najmniej jednym języku oficjalnym Unii Europejskiej. Treść instrukcji, oprócz opisu zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, powinna również uwzględniać możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie.

Instrukcje powinny zawierać co najmniej następujące informacje, jeżeli ma to zastosowanie:

1) nazwę i pełny adres producenta i jego upoważnionego przedstawiciela;

2) określenie maszyny, które zostało umieszczone na samej maszynie, z wyjątkiem numeru seryjnego;

3) deklarację zgodności WE lub dokument przedstawiający treść deklaracji zgodności WE, wskazujący szczegółowe dane dotyczące maszyny, niekoniecznie zawierający numer seryjny i podpis;

4) ogólny opis maszyny;

5) rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania;

6) opis stanowiska lub stanowisk pracy, które mogą zajmować operatorzy;

7) opis zastosowania maszyny zgodnego z przeznaczeniem;

8) ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn, które, jak to wynika z doświadczenia, mogą mieć miejsce;

9) instrukcje montażu, instalowania i łączenia, zawierające rysunki, schematy i sposoby mocowania oraz określenie podwozia lub instalacji, na jakich maszyna powinna być zamontowana;

10) dotyczące instalacji i montażu, mające na celu zmniejszenie hałasu lub drgań;

11) dotyczące oddania do użytku i eksploatacji maszyny oraz, jeżeli jest to niezbędne, instrukcje dotyczące szkolenia operatorów;

12) informacje dotyczące ryzyka istniejącego mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej samej w sobie, środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych;

13) dotyczące środków ochronnych, jakie musi zastosować użytkownik we właściwych przypadkach, łącznie z dostarczeniem środków ochrony indywidualnej;

14) podstawowe parametry narzędzi, które można stosować w maszynie;

15) warunki, w jakich maszyna spełnia wymagania stateczności podczas użytkowania, transportu, montażu, demontażu, postoju, badań czy przewidywalnych awarii;

16) określające bezpieczne warunki transportu, przenoszenia i przechowywania, z podaniem masy maszyny i jej poszczególnych części, jeżeli istnieje konieczność osobnego transportu;

17) sposób postępowania w razie wypadku lub awarii; jeżeli w maszynie zastosowano funkcję blokowania, to należy podać sposób przeprowadzenia bezpiecznego odblokowania urządzenia;

18) opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych, jakie powinien wykonywać użytkownik, oraz zapobiegawcze środki konserwacji;

19) instrukcje umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie regulacji i konserwacji, w tym środki ochronne, jakie należy podjąć w trakcie tych czynności;

20) specyfikacje części zamiennych, jakie mają zostać użyte, jeżeli mają one wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo operatorów;

21) parametry dotyczące emisji hałasu:

a) poziom ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy skorygowanego charakterystyką A, jeżeli przekracza on 70 dB(A); natomiast jeżeli poziom ten nie przekracza 70 dB(A), to powinno być to wyraźnie zaznaczone w instrukcji,

b) szczytową chwilową wartość ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy skorygowaną charakterystyką C, jeżeli przekracza ona 63 Pa (130 dB w stosunku do 20 μPa),

c) poziom mocy akustycznej maszyny skorygowany charakterystyką A, jeżeli poziom emitowanego ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy skorygowany charakterystyką A przekracza 80 dB(A);

22) dotyczące promieniowania emitowanego przez maszynę, szczególnie promieniowania niejonizującego, które może mieć niekorzystny wpływ na operatora i osoby narażone, w szczególności gdy mają wszczepione aktywne lub nieaktywne urządzenia medyczne.

Bibliografia:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. z 2020 r. poz. 1320 z późn. )
 2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. z 2021 r. 1344)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. Nr 169, poz. 1650)
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. Nr 199, poz. )
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. 1596)
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. z 2018 r. 583 z późn. )
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz. Nr 12, poz. 51)
 8. Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. L 157 z 9. 6. 2006, s. 24 z późn. )
 9. Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/436 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. L 75 z 19. 3. 2019, s. 108)
 10. Maszyny i urządzenia https://www. html 
 11. Europejski Komitet Normalizacyjny ( CEN) https://www. eu/
 12. Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (Cenelec)  
 13. Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI). https://www. org/ 

Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Ge Gts17bcsercc And

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Ge Gts17bcsercc And

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Ge Gts17bcsercc And