Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Hitachi Rac Sx10cj

Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z Hitachi Rac Sx10cj to proces, który wymaga dokładnego przestrzegania instrukcji producenta. Aby skonfigurować router i rozwiązać problemy z siecią, należy zapoznać się z dokumentacją producenta i zainstalować najnowsze oprogramowanie sterujące. Konfiguracja routera i rozwiązywanie problemów z siecią może wymagać wykonania wielu czynności, w tym wprowadzanie odpowiednich ustawień sieciowych, konfigurowanie usług, połączeń, a także przetestowanie połączenia. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konfiguracyjnych należy upewnić się, że posiada się wszystkie odpowiednie materiały i narzędzia do wykonania zadania.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Hitachi Rac Sx10cj

Skonfiguruj drukarkę za pomocą sterowników drukarki, które są wbudowane w system Windows.

Dodawanie drukarki sieciowej do systemu Windows

Skonfiguruj drukarkę Wi-Fi lub przewodową w systemie Windows bez instalowania żadnych dodatkowych sterowników.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz opcję Zmień ustawienia instalacyjne urządzenia, a następnie upewnij się, że wybrana jest opcja Tak (zalecane).

 2. Umieść drukarkę i komputer w pobliżu routera Wi-Fi.

  Podłącz drukarkę do tej samej sieci, do której podłączony jest komputer.

  • Połączenie Wi-Fi w przypadku drukarek z dotykowym panelem sterowania: Otwórz menu Konfigurowanie, Sieć lub Komunikacja bezprzewodowa, wybierz pozycję Kreator konfiguracji komunikacji bezprzewodowej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać nazwę sieci oraz wprowadzić hasło.

   Połączenie Wi-Fi w przypadku większości drukarek bez dotykowego panelu sterowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Komunikacja bezprzewodowa przez pięć sekund lub do momentu, aż wskaźnik komunikacji bezprzewodowej zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymajprzycisk WPS na routerze, do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej drukarki przestanie migać ponawiązaniu połączenia.

   Połączenie Wi-Fi w przypadku drukarek HP DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000, 6400 i Tango: Naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekundprzycisk Wi-Fi i przycisk Zasilania z tyłu drukarki, aż błękitny pasek zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik sieci bezprzewodowej przestanie migać po nawiązaniu połączenia.

   Połączenie z siecią przewodową (Ethernet): Podłącz kabel sieciowy do portu Ethernet drukarki oraz do wolnego portu punktu dostępu lub routera. Przy porcie drukarki zielona dioda powinna świecić światłem ciągłym, apomarańczowa migać, sygnalizując przesyłanie danych.

  W systemie Windows wyszukaj i otwórz polecenie Dodaj drukarkę lub skaner.

  Kliknij przycisk Dodaj drukarkę lub skaner, a następnie poczekaj, aż system Windows wyszuka dostępne drukarki.

   Jeżeli drukarka została odnaleziona, kliknij ją, a następnie kliknij przycisk Dodaj urządzenie, aby zakończyć instalację sterownika.

   Jeżeli drukarki nie została znaleziona, kontynuuj wykonywanie poniższych czynności.

   Kliknij opcję Drukarki, której szukam, nie ma na liście.

   W oknie Znajdź drukarkę przez inne opcje wybierz opcję Dodaj drukarkę przy użyciu adresu TCP/IP lub nazwy hosta, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   Z listy rozwijanej Typ urządzenia wybierz pozycję Autowykrywanie.

   Znajdź adres IP drukarki.

    Większość drukarek z ekranem dotykowym lub menu: Otwórz menu Podsumowanie sieci bezprzewodowej lub Ustawienia sieci, aby znaleźć adres IP.

    Większość drukarek atramentowych bez dotykowego panelu sterowania: Naciśnij jednocześnie przyciski Komunikacja bezprzewodowaInformacje lub naciśnij jednocześnie przyciski Komunikacja bezprzewodowaRozpocznij kopiowanie w czerni. Zostanie wydrukowany raport z adresem IP.

    Większość drukarek LaserJet: Naciśnij przycisk komunikacji bezprzewodowej i przytrzymaj go przez 10 sekund lub do momentu, aż wskaźnik gotowości zacznie migać, albo przejdź do menu sieci bezprzewodoweji wybierz pozycję Test sieci bezprzewodowej. Zostanie wydrukowany raport z adresem IP.

    Drukarki HP DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000 i 6400 oraz Tango: Dotknij przycisku Informacje i przytrzymaj go, aż zaświecą się wszystkie przyciski panelu sterowania, a następnie dotknij równocześnie przycisków Informacje i Wznów. Zostanie wydrukowany raport z adresem IP.

    Drukarki Laser NS i Neverstop Laser: Naciśnij przycisk Wznów i przycisk Komunikacji bezprzewodowej i przytrzymaj je przez trzy sekundy. Zostanie wydrukowany raport z adresem IP.

    Wpisz adres IP drukarki, kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować sterownik danego modelu drukarki.

Dodaje drukarkę podłączoną za pomocą kabla USB do komputera z systemem Windows

Skonfiguruj połączenie USB z drukarką w systemie Windows bez instalowania żadnych dodatkowych sterowników.

  Upewnij się, że otwarty port USB na komputerze jest dostępny. Nie podłączaj drukarki do koncentratora USB lub stacji dokującej, ponieważ drukarka może nieotrzymywać wystarczającej ilości energii do prawidłowego działania.

  Włącz drukarkę, a następnie podłącz kabel USB do drukarki oraz do portu komputera.

  Jeżeli pojawi się komunikat Znaleziono nowy sprzęt, wykonaj pojawiające się polecenia, aby zainstalować drukarkę.

   Jeśli można drukować, sterownik jest zainstalowany prawidłowo.

   Jeżeli nie można drukować, wykonaj poniższe czynności, aby dodać drukarkę w ustawieniach systemu Windows.

   Kliknij przycisk Dodaj drukarkę lub skaner, a następnie poczekaj, aż system Windows wyszuka dostępne drukarki.

    W oknie Znajdź drukarkę przez inne opcje wybierz opcję Dodaj drukarkę lokalną lub sieciową za pomocą ustawień ręcznych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

    W oknie Wybierz port drukarki wybierz Użyj istniejącego portu, a następnie wybierz USB001: (Port wirtualnej drukarki dla USB) z rozwijanej listy, a następnie kliknij przycisk Dalej.

    Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować sterownik dla posiadanego modelu drukarki.

    Często zadawane pytania

    Nadal masz pytania? Znajdź dodatkowe odpowiedzi i pomoc.

    Jak używać funkcji drukarki za pomocą wbudowanego sterownika?

    System Windows obsługuje większość standardowych zadań drukowania i skanowania z użyciem wbudowanego sterownika.

     Skanowanie dokumentów i zdjęć: Wykonaj zadania skanowania za pomocą aplikacji systemu Windows, która współpracuje ze sterownikiemwbudowanym.

      Funkcja Faksowanie i skanowanie w systemie Windows: W systemie Windows odnajdź i otwórz narzędzie Faksowanie i skanowanie w systemie Windows. Kliknij polecenie Nowe skanowanie, a następnie wybierz swoją drukarkę.

      Windows Paint: W systemie Windows znajdź i otwórz narzędzie Paint. Kliknij.

      Aplikacja Skanowanie Windows: W systemie Windows wyszukaj i otwórz aplikację Skanowanie Windows. Jeżeli aplikacji nie ma na liście, kliknij pozycję Windows Scan (w języku angielskim), aby ją zainstalować.

      Konfigurowanie zadań drukowania: W zależności od aplikacji kliknij ikonę menu , a następnie kliknij pozycję Drukuj lub kliknij.

      Sprawdź szacunkowe poziomy atramentu: Sprawdź wskaźniki poziomu atramentu na panelu sterowania drukarki, jeśli są dostępne.Można też wydrukować stronę autotestu lub raport stanu drukarki.

      Zmień preferencje drukowania: W systemie Windows odnajdź i otwórz okno Drukarki i skanery. Kliknij nazwę drukarki, kliknij polecenie Zarządzaj, a następnie kliknij Preferencje drukowania na pasku bocznym.

      Faksowanie: Użyj przycisków i menu na panelu sterowania drukarki.

      Czy mogę zmienić ustawienia drukarki, jeżeli korzystam z wbudowanego sterownika?

      Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, otwórz stronę główną drukarki za pomocą przeglądarki internetowej, aby zarządzaćustawieniami, pobrać aktualizacje i wykonać czynności konserwacyjne.

       Upewnij się, że drukarka jest podłączona do tej samej sieci, co komputer.

       Znajdź adres IP drukarki.

        Wpisz adres IP w polu adresu przeglądarki internetowej, a następnie naciśnij klawisz Enter.

        Jeżeli pojawi się okno logowania lub certyfikatu, uzupełnij informacje, aby zakończyć otwieranie serwera EWS.

         Jeżeli zostanie wyświetlony certyfikat zabezpieczeń witryny, kliknij przycisk Kontynuuj, aby otworzyć stronę domową drukarki.

         Jeśli zostanie wyświetlone okno logowania, wpisz nazwę użytkownika admin, a następnie wpisz kod PIN z etykiety znajdującej się na spodzie lub tyle drukarki, albo hasło ustawione przez administratoradrukarki.

         Zostanie otwarta strona główna drukarki.

         Co zrobić, jeśli drukarka nie łączy się z siecią?

         Sprawdź, czy nie ma problemów z siecią, i przejrzyj wymagania konfiguracji, jeżeli drukarka nie może nawiązać połączenia.

          Sprawdź połączenie sieciowe: Umieść drukarkę i komputer lub urządzenie przenośne bliżej routera Wi-Fi, a następnie sprawdź,czy jakość sygnału jest lepsza. Spróbuj otworzyć stronę internetową, aby sprawdzić, czy połączenie z Internetem działa prawidłowo.Jeżeli połączenie Wi-Fi jest wolne lub niestabilne, uruchom router ponownie - odłącz przewód zasilający i odczekaj 15 sekund,a następnie ponownie podłącz przewód.

          Drukarka jest wyłączona lub jest w trybie uśpienia: Dotknij ekranu dotykowego drukarki lub naciśnij przycisk zasilania, abywybudzić drukarkę i przenieść ją w stan gotowości. Czasami drukarka może wskazywać stan offline, nawet gdy urządzenie jest gotowe.

          Uruchom drukarkę ponownie: Ponowne uruchomienie drukarki może usunąć ewentualne błędy i przywrócić połączenie z siecią Wi-Fi.

          Sprawdź sygnał sieci Wi-Fi drukarki: Jeżeli obok ikony Komunikacja bezprzewodowa lub przycisku znajduje się kontrolka, upewnij się, że się świeci. Sprawdź ustawienia komunikacji bezprzewodowej, aby upewnić się, że sygnałjest włączony.

          Wydrukuj raport z testu komunikacji bezprzewodowej: Znajdź model swojej drukarki na stronie internetowej Centrum obsługi klientaHP, a następnie wyszukaj Drukowanie stron autotestu, aby znaleźć dokument na temat sposobu drukowania i oceny raportu.

          Co zrobić, jeżeli drukarka nie została wykryta lub podłączona podczas konfiguracji połączenia USB?

          Sprawdź, czy kabel USB nie jest uszkodzony i czy ma zalecaną długość, a następnie ponownie uruchom drukarkę i komputer.

           Wyłącz komputer i drukarkę.

           Odłącz kabel USB od komputera i drukarki, a następnie sprawdź kabel.

            Jeżeli kabel jest uszkodzony lub dłuższy niż 3 metry, należy go wymienić.

            Jeśli kabel nie jest uszkodzony i jest krótszy niż 3 metry, podłącz kabel do innego portu USB komputera. Port powinien byćzgodny ze standardem USB 2. 0 lub wyższym. Jeśli korzystasz z koncentratora USB lub stacji dokującej, podłącz kabel bezpośredniodo komputera.

            Podłącz kabel do drukarki.

            Włącz komputer i poczekaj na zakończenie procesu rozruchu.

            Włącz drukarkę, a następnie dodaj drukarkę (Mac) lub poczekaj, aż komputer zainstaluje nowe urządzenie (Windows).

            Co zrobić, jeżeli drukarka nie została wykryta lub występuje problem z połączeniem przewodowym z siecią?

            Upewnij się, że korzystasz z nieuszkodzonego kabla sieciowego Ethernet, sprawdź, czy w pobliżu portu Ethernet drukarki świecisię zielona kontrolka, a następnie wydrukuj raport celem sprawdzenia połączenia.

             Wyłącz drukarkę, a następnie odłącz kabel sieciowy Ethernet od routera i drukarki.

             Sprawdź kabel pod kątem uszkodzeń, a następnie sprawdź, czy jest to kabel sieciowy Ethernet, a nie kabel telefoniczny.

             Uwaga:

             Kable sieciowe Ethernet i kable telefoniczne wyglądają podobnie, lecz kable sieciowe Ethernet zwykle są większe i mają nakońcu osiem widocznych przewodów.

             Podłącz ponownie kabel do innego portu Ethernet lub LAN routera, a następnie podłącz drugi koniec do portu Ethernet drukarki.

             Włącz drukarkę.

             Aby upewnić się, że połączenie zostało nawiązane, sprawdź kontrolki portu Ethernet drukarki. Dioda zielona powinna świecićsię światłem ciągłym, a pomarańczowa migać.

             Wydrukuj raport Wyniki testu sieci bezprzewodowej lub Konfiguracja sieci.

             Upewnij się, że stan sieci to Gotowa lub postępuj zgodnie z instrukcjami, aby rozwiązać problemy z siecią wskazane w raporcie.

Skonfiguruj urządzenie Brother w sieci bezprzewodowej.

1. Przed skonfigurowaniem urządzenia Brother

Należy sprawdzić ustawienia sieci bezprzewodowej routera bezprzewodowego lub punktu dostępu. Sprawdź i zapisz poniżej bieżące ustawienia sieci bezprzewodowej (informacje te będą potrzebne później):

 • Nazwa sieci (znana również jako „SSID” lub „ESSID”)
 • Klucz sieciowy (znany również jako „hasło”, „klucz zabezpieczeń” lub „klucz szyfrowania”)

Jak znaleźć nazwę sieci (SSID) i klucz sieciowy (Hasło)

  Sprawdź podstawę lub bok routera bezprzewodowego lub punktu dostępu. Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z bezprzewodowym ruterem lub punktem dostępu.
Brother nie jest w stanie udzielić tych informacji. Jeśli nie możesz znaleźć nazwy sieci bezprzewodowej i klucza sieciowego, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera.

Jeśli nie możesz znaleźć nazwy sieci (SSID) i klucza sieciowego (hasła) routera bezprzewodowego lub punktu dostępu, zapoznaj się z następującymi często zadawane pytania:

Dla użytkowników systemu Windows

> kliknij tutaj, aby znaleźć informacje dotyczące zabezpieczeń sieci bezprzewodowej dla systemu Windows.

Dla użytkowników komputerów Macintosh

> kliknij tutaj, aby znaleźć informacje dotyczące zabezpieczeń sieci bezprzewodowej dla komputerów Macintosh.

Po sprawdzeniu informacji o sieci routera bezprzewodowego lub punktu dostępu przejdź do kroku 2, aby skonfigurować urządzenie w sieci bezprzewodowej.

Jeśli bezprzewodowy router/punkt dostępowy używa szyfrowania WEP z wieloma kluczami WEP, zapisz i używaj wyłącznie pierwszego klucza WEP.

2. Skonfiguruj urządzenie Brother w sieci bezprzewodowej

Aby skonfigurować urządzenie Brother w sieci bezprzewodowej:

Podłącz przewód zasilający do urządzenia Brother, a następnie do gniazdka elektrycznego.
Włącz urządzenie Brother.
Naciśnijprzycisk Menu lub Ustawienia.
Jeśli wcześniej skonfigurowano ustawienia sieci bezprzewodowej urządzenia, przed ponownym skonfigurowaniem ustawień sieci bezprzewodowej należy zresetować ustawienia sieci LAN.
> kliknij tutaj, aby zresetować ustawienia sieciowe.

Naciśnij przycisk strzałki w górę lub w dół, aby wybrać następujące opcje:
Wybierz opcję Sieć. Naciśnij OK.
Wybierz opcję WLAN. (Ten krok może zostać pominięty w niektórych modelach. )
Wybierz opcję Kreator konfiguracji. Kiedy sieć WLAN jest włączona? Czy włączyć WLAN? Albo Network i/F został przełączony na Wireless lub na WLAN? włącz sieć bezprzewodową.
Uruchomiony zostanie kreator konfiguracji bezprzewodowej.
Urządzenie wyszuka sieci bezprzewodowe i wyświetli listę dostępnych identyfikatorów SSID.
Gdy pojawi się lista identyfikatorów SID, naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół, aby wybrać wcześniej zapisany kod SSID.
Naciśnij OK.
Wykonaj jedną z następujących czynności:Jeśli używana jest metoda uwierzytelniania i szyfrowania wymagająca podania klucza sieciowego (hasła)
, wprowadź klucz sieciowy, a następnie naciśnij przycisk OK, aby zastosować ustawienia.
Aby zastosować ustawienia, wybierz opcję Yes (Tak) (ten krok może być pomijany w niektórych modelach).
Jeśli używana jest metoda uwierzytelniania Otwarty system, a tryb szyfrowania to Brak, przejdź do następnego kroku. Urządzenie próbuje połączyć się z wybraną siecią bezprzewodową.Jeśli połączenie z urządzeniem Brother powiodło
się, na wyświetlaczu LCD urządzenia pojawi się komunikat Connected (Połączono).
Jeśli połączenie nie powiodło sięUrządzenie drukuje raport połączenia bezprzewodowego. Sprawdź kod błędu na wydrukowanym raporcie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kodów błędów i rozwiązań, kliknij tutaj.

3. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie urządzenia Brother

Po skonfigurowaniu urządzenia Brother należy zainstalować sterownik. Aby pobrać sterownik:

> Przejdź do sekcji Pobieranie tej witryny i pobierz pełny pakiet sterowników i oprogramowania.

Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania.

> Przejdź do sekcji Pobieranie na tej stronie i pobierz pełny pakiet oprogramowania.

Instrukcje instalacji są dostępne na stronie pobierania.

Jeśli procedura konfiguracji została zakończona, ale nie można nawiązać połączenia, zapoznaj się z poniższą listą. aspx? faqid=faq00100428">> kliknij tutaj, aby wyświetlić stronę Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową w systemie Windows.

> kliknij tutaj, aby wyświetlić stronę Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową w systemie Macintosh.

Powiązane modele

DCP-375CW, DCP-7055W, DCP-7070DW, DCP-J105, DCP-J132W, DCP-J140W, DCP-J152W, DCP-J315W, DCP-J515W, DCP-J715W, DCP-T500W, DCP-T700W, HL-S7000DN, MFC-7860DW, MFC-J200, MFC-J265W, MFC-J415W, MFC-J430W, MFC-J470DW, MFC-J615W, MFC-J6510DW

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

Skonfiguruj urządzenie Brother w sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) za pomocą dołączonego dysku CD-ROM z kablem USB.

W tym FAQ wyjaśniono, jak tymczasowo skonfigurować urządzenie Brother do pracy w sieci bezprzewodowej za pomocą kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej i kabla USB. (Komputer musi być podłączony do sieci).

Przed skonfigurowaniem ustawień sieci bezprzewodowej:

Należy znać ustawienia sieci bezprzewodowej punktu dostępu/routera WLAN. Sprawdź i zapisz bieżące ustawienia sieci bezprzewodowej poniżej.

 • Nazwa sieci (SSID: Identyfikator usługi, ESSID: ID zestawu usług rozszerzonych)
 • Klucz sieciowy (hasło, klucz zabezpieczeń lub klucz szyfrowania itp. )
Urządzenie Brother obsługuje tylko pierwszy klucz WEP. Jeśli używasz routera, który używa więcej niż jednego KLUCZA WEP, wprowadź KLUCZ używany dla pierwszego klucza WEP.

Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej:

Wykonaj następujące czynności:
INFORMACJA: UWAGA: Ekran może wyglądać inaczej na różnych urządzeniach firmy Brother i zależnie od posiadanego systemu.

  Podłącz przewód zasilający do urządzenia Brother, a następnie podłącz go do gniazdka elektrycznego. Włącz urządzenie Brother.

  NIE podłączaj jeszcze kabla USB.

  Włącz komputer. Włóż dołączoną do zestawu płytę CD-ROM do napędu CD-ROM.

  Użytkownicy systemu Windows
  dla użytkowników komputerów Macintosh

  Jeśli nie masz dysku CD-ROM:
  (Windows)
  Przejdź do sekcji Downloads (Pobieranie) tej witryny i pobierz pełny pakiet sterowników i oprogramowania. Najpierw postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania. Po wyświetleniu ekranu instalacji wykonaj czynności opisane w KROKU C dla użytkowników systemu Windows poniżej.


  (Macintosh)
  Przejdź do sekcji Pobieranie tej witryny i pobierz pełny pakiet oprogramowania. Po wyświetleniu ekranu instalacji wykonaj czynności opisane w KROKU c dla użytkowników komputerów Macintosh.

  Użytkownicy systemu Windows:
  Ekran instalacji zostanie wyświetlony automatycznie. Jeśli pojawi się monit, wybierz model i język. Pojawi się menu główne płyty CD-ROM. Kliknij opcję Zainstaluj sterownik drukarki.
  INFORMACJA: Po wyświetleniu ekranu Kontrola konta użytkownika kliknij opcję Zezwalaj lub Tak.

  Gdy pojawi się okno Umowa licencyjna, kliknij przycisk Tak, jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na warunki Umowy licencyjnej. Wybierz opcję połączenie sieci bezprzewodowej, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Wybierz opcję Drukarka sieciowa równorzędna Brother, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli zostanie wyświetlony ekran wykryto zaporę/program antywirusowy, wybierz opcję Zmień ustawienia portu zapory, aby włączyć połączenie sieciowe i kontynuować instalację. (Zalecane), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

  Może zostać wyświetlony ekran wyboru urządzenia Brother. Jeśli ekran nie zostanie wyświetlony, przejdź DO KROKU 5.

  Sprawdź, czy na liście na ekranie pojawi się posiadane urządzenie Brother.

  Jeśli nie możesz znaleźć komputera Brother na liście, kliknij opcję Konfiguracja sieci bezprzewodowej, aby skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej. Przejdź do KROKU 5.

  Jeśli możesz znaleźć swoje urządzenie Brother, wybierz je z listy. Następnie kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować sterownik drukarki dla połączenia sieciowego. Nawet jeśli drukarka została zainstalowana za pomocą połączenia USB, należy zainstalować sterownik drukarki w celu podłączenia do sieci.

Użytkownicy komputerów Macintosh:
Kliknij dwukrotnie ikonę BROTHER na pulpicie. Kliknij dwukrotnie ikonę Pobieranie sterownika.

Po kliknięciu ikony Pobieranie sterownika może zostać wyświetlony ekran pobierania. Wybierz system operacyjny i pobierz pełny pakiet oprogramowania. Następnie kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby rozpocząć instalację.

Może zostać wyświetlony ekran wyboru urządzenia Brother. Jeśli ekran nie zostanie wyświetlony, przejdź do KROKU 5.

Jeśli nie możesz znaleźć swojego komputera Brother na liście, kliknij kolejno (Konfiguracja)  > Kreator konfiguracji urządzeń bezprzewodowych, aby skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej.

Jeśli możesz znaleźć swoje urządzenie Brother, wybierz je z listy. Nawet jeśli drukarka została wydrukowana za pomocą połączenia USB, należy zainstalować sterownik drukarki w celu podłączenia do sieci.


Może zostać wyświetlony ekran potwierdzenia instalacji. Jeśli ekran nie zostanie wyświetlony, przejdź do KROKU 5.

Jeśli zostanie wyświetlony ten ekran, można skonfigurować urządzenie Brother do pracy w sieci bezprzewodowej za pomocą kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej bez użycia kabla USB.
Potwierdź komunikat na ekranie. Zaznacz pole wyboru zaznaczone i potwierdzone, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować urządzenie Brother do pracy w sieci bezprzewodowej i zainstalować sterownik drukarki dla połączenia sieciowego.

Wybierz opcję Tak, mam kabel USB do instalacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Jeśli zostanie wyświetlony ten ekran, kliknij przycisk Zezwalaj, aby wyrazić zgodę na wykorzystanie poufnych informacji przechowywanych w kluczu do konfiguracji sieci bezprzewodowej.

Jeśli zostanie wyświetlony ten ekran, sprawdź, czy masz informacje dotyczące zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Zaznacz pole W zaznaczone i potwierdzone, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Podłącz kabel USB do urządzenia Brother i komputera.

Ustawienia sieci bezprzewodowej zostaną automatycznie wykryte. W zależności od używanego środowiska komputera zostanie wyświetlony jeden z poniższych ekranów.

Kliknij tutaj, jeśli zostanie wyświetlony ekran „potwierdzenie instalacji”.
Kliknij tutaj, jeśli zostanie wyświetlony ekran „dostępne sieci bezprzewodowe”.

Jeśli zostanie wyświetlony ekran „potwierdzenie instalacji”:

Potwierdź wyświetlone informacje. Zaznacz pole wyboru Sprawdź i potwierdź, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Zostanie wyświetlona nazwa sieci (SSID, ESSID). Wybierz opcję Tak, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Przejdź do KROKU 12.

Jeśli zostanie wyświetlony ekran „dostępne sieci bezprzewodowe”:

Zostanie wyświetlona lista aktualnie dostępnych sieci bezprzewodowych. Wybierz nazwę sieci (SSID, ESSID), z którą chcesz się połączyć, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejdź do KROKU 10.

Jeśli Nazwa sieci (SSID, ESSID) nie jest wyświetlana na liście, przejdź do KROKU 9.

Jeśli na liście znajduje się wiele podobnych nazw sieci (SSID, ESSID):
Niektóre punkty dostępu/routery WLAN mogą mieć więcej niż jedną nazwę sieciową (SSID, ESSID). Postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z bezprzewodowym punktem dostępu/routerem.

Jeśli tak, wybierz nazwę sieci (SSID, ESSID) używaną podczas podłączania komputera do punktu dostępu/routera WLAN.

Jeśli nazwa sieci (SSID, ESSID) nie jest wyświetlana na liście sieci bezprzewodowych, sprawdź, czy:
Po potwierdzeniu kliknij przycisk Refresh (Odświeżaj).Jeśli punkt dostępu/router WLAN jest wyłączony, włącz go. Jeśli komputer Brother jest umieszczony zbyt daleko od punktu dostępu/routera sieci WLAN lub pomiędzy nimi znajdują się przeszkody, umieść komputer Brother możliwie jak najbliżej punktu dostępu/routera sieci WLAN, z minimalnym przeszkodami. Urządzenie Brother obsługuje standardy IEEE 802. 11b, IEEE 802. 11g i IEEE 802. 11n. Sprawdź, czy punkt dostępu/router WLAN obsługuje standardy IEEE 802. 11b, IEEE 802. 11g lub IEEE 802. 11n oraz czy jeden z nich jest włączony. Jeśli punkt dostępu/router WLAN znajduje się w trybie ukrycia, komputer Brother nie może automatycznie wykryć nazwy sieci (SSID, ESSID). Wykonaj poniższe czynności, aby ręcznie dodać nazwę sieci (SSID, ESSID).
Kliknij Zaawansowany.

Wprowadź nazwę sieci (SSID, ESSID), a następnie kliknij przycisk Dalej.

Wprowadź informacje o sieci, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejść do KROKU 12.

Jeśli zostanie wyświetlony poniższy ekran, wykonaj tę czynność.
Jeśli nie, przejdź do KROKU 11.

Ten ekran zostanie wyświetlony po wybraniu nazwy sieci (SSID, ESSID) niezabezpieczonego punktu dostępu/routera WLAN. Zaleca się skonfigurowanie ustawień zabezpieczeń punktu dostępu/routera WLAN, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do sieci.Aby skonfigurować ustawienia zabezpieczeń punktu dostępu/routera WLAN, kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć kreatora. Po skonfigurowaniu spróbuj ponownie rozpocząć od początku. Jeśli nie, kliknij przycisk OK, a następnie przejdź do KROKU 12. Wprowadź klucz sieciowy, a następnie kliknij przycisk Dalej. (W kluczu sieciowym rozróżniana jest wielkość liter).


Sprawdź, czy ustawienia są prawidłowe. Kliknij przycisk Dalej, aby wysłać ustawienia do komputera Brother.Jeśli chcesz zmienić adres IP, kliknij Zmień adres IP i ręcznie ustaw adres IP. Po kliknięciu przycisku Anuluj ustawienia zostaną wyłączone.

Jeśli połączenie bezprzewodowe nie powiedzie się, zostanie wyświetlony ekran błędu połączenia. Potwierdź wyświetlone informacje, a następnie kliknij przycisk Ponów próbę, aby powrócić do ekranu w PUNKCIE 8. Spróbuj ponownie rozpocząć od KROKU 8.
[Przykład ekranu błędu]

Jeśli ekran błędu połączenia nie zostanie wyświetlony, przejdź do KROKU 14.
Jeśli po ponownej konfiguracji błąd połączenia nadal występuje, kliknij przycisk Ponów próbę ponownie, aby powrócić do ekranu w KROKU 8, a następnie kliknij przycisk Anuluj, aby zakończyć pracę z kreatorem.

Zalecamy wydrukowanie raportu WLAN w celu określenia przyczyny błędu. Po usunięciu przyczyny błędu spróbuj ponownie skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej. Kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak wydrukować raport WLAN.

Po wyświetleniu następującego ekranu odłącz kabel USB od komputera i urządzenia Brother.

Jeśli zostanie wyświetlony poniższy ekran, konfiguracja sieci bezprzewodowej została zakończona.

Kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować sterownik drukarki dla połączenia sieciowego.

Jeśli sterownik drukarki dla połączenia sieciowego został już zainstalowany, kliknij przycisk Anuluj, aby zakończyć.

Powiązane modele

HL-1210WE, HL-1212WE, HL-1222WE, HL-1223WE

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Hitachi Rac Sx10cj

Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Hitachi Rac Sx10cj

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Hitachi Rac Sx10cj