Podręcznik łączności Electrolux Eh7l2sw

Podręcznik łączności Electrolux Eh7l2sw to kompleksowy przewodnik, który wyjaśnia, jak używać sprzętu łączności Electrolux. Przewodnik zawiera szczegółowe informacje dotyczące sprzętu, instalacji i konfiguracji, a także przydatne wskazówki dotyczące jego używania. Przewodnik zawiera instrukcje krok po kroku, dzięki czemu użytkownik może łatwo zainstalować i skonfigurować sprzęt łączności Electrolux, a także zrozumieć jego funkcje, zanim zacznie z niego korzystać. Podręcznik łączności Electrolux Eh7l2sw stanowi niezbędne wsparcie dla wszystkich użytkowników sprzętu łączności Electrolux, którzy chcą jak najlepiej wykorzystać swój sprzęt.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik łączności Electrolux Eh7l2sw

www. czestotliwosci. pl. tl Strona startowa
ForumCzatStraż PożarnaStraż MiejskaPogotowiePolicjaStraż granicznaSieć Zarządzania WojewodówVHF i UHF MorskieVHF i UHF Lotnicze i PSP- (Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe)PKPLasy PaństwoweWOPR, TOPR, GOPRPMR 446, DMR, dPMR, PMR 154 i LPD 433Krajowy Band PlanPozwolenia RadioweInne miasta PolskiPSP- BF171KontaktLogowanieVHF i UHF Lotnicze i PSP- (Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe)

INFORMACJE TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

WYKORZYSTANIA SIECI RADIOWEJ

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PARALOTNIOWEGO

z dnia 12 stycznia 2016

§ 1. Informacje organizacyjne

1. Do nieodpłatnego użytkowania sieci łączności radiowej Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego (zwanego dalej PSP) uprawniony jest każdy członek Stowarzyszenia.

2. Sieć łączności może być wykorzystywana do celów takich jak:

 • Łączność podczas lotu, do wysokości 300m nad gruntem na kanałach w paśmie UHF,
 • Łączność na lotnisku pomiędzy kierownikiem startów a obsługą wyciągarki,
 • Organizacja, przeprowadzanie oraz udział w imprezach lotniczych i innych wydarzeniach mających na celu promowanie paralotniarstwa.
 • Organizacja i przeprowadzanie zawodów paralotniowych, w tym koordynacja transportu zawodników, przekazywanie komunikatów meteorologicznych, oraz innych istotnych z punktu widzenia sytuacji,
 • Przekazywanie wskazówek i komunikatów pilotom (popularnie określane „prowadzenie na radiu”), jak również przekazywanie komunikatów holowanemu pilotowi przez kierownika startów i/lub obsługę wyciągarki,
 • Przekazywanie wskazówek uczestnikom szkoleń paralotniowych,
 • Inna, konieczna łączność naziemna w miejscach wykonywania lotów.

3. Sieć łączności PSP nie może być wykorzystywana do następujących celów:

 • Łączność podczas lotu w paśmie VHF,
 • Łączność przez osoby nie będące członkami Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego,
 • Łączność nie związana z lotnictwem, w szczególności łączność grup rekonstrukcyjnych, grup paramilitarnych, służb ochrony itp.
 • 4. Wszelkie informacje techniczne, jak również lista modeli radiotelefonów dopuszczonych do pracy w sieci jest zawarta w dokumencie dostępnym pod adresem: http://akl. pdf, oraz w paragrafie 2 niniejszego regulaminy (bez listy radiotelefonów)

  5. Inne, nieujęte w punkcie 2 sposoby wykorzystania sieci są dopuszczone o ile nie stoją w sprzeczności z punktem 3 i innymi odnoszącymi się do zasad użytkowania.

  6. Zabronione jest prowadzenie emisji radiowych szkodliwych dla wszystkich dysponentów częstotliwości. W szczególności zabronione jest prowadzanie celowych emisji, mających na celu uniemożliwienie poprawnego przeprowadzenia łączności i transmisji danych odbywających się na częstotliwości. Niedozwolone jest nadawanie muzyki, oraz audycji radiowych.

  7. Zabronione jest prowadzenie emisji radiowych o parametrach technicznych niezgodnych z parametrami wyznaczonymi w paragrafie 2, punkt 4 i 5.

  8. Łączność powinna być prowadzona zgodnie z ustalonymi normami współżycia społecznego. Zabrania się używania słów wulgarnych i obelżywych oraz wszczynania kłótni.

  9. Nie wymaga się stosowania jakichkolwiek znaków wywoławczych (identyfikacyjnych) podczas łączności, aczkolwiek każdy użytkownik jest zobowiązany do podania swojego imienia i numeru legitymacji członkowskiej (Numer legitymacji należy odczytać w systemie ZEFIR) jeżeli zostanie o to poproszony.

  10. W przypadku zaistnienia podejrzenia, iż częstotliwość jest wykorzystywana przez osoby nieuprawnione (mając jednak na uwadze pozostałych, legalnych dysponentów współdzielonej częstotliwości), lub jest wykorzystywana w sposób naruszający zasady niniejszej instrukcji, każdy członek PSP jest uprawniony do poproszenia o podanie imienia i numeru legitymacji członkowskie jakiegokolwiek innego użytkownika.

  11. Łączność powinna być przeprowadzana zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 7 „Procedury Operatorskie” publikacji „Krótki Podręcznik Łączności Radiowej dla Paralotniarzy”, wydanie trzecie, stworzonej przez Mateusza Lubeckiego.

  12. Wszelkie naruszenia niniejszej instrukcji wraz z podaniem orientacyjnej lokalizacji oraz ewentualnych nagrań zawierających zapis fonii z kanału radiowego można zgłaszać na dane kontaktowe podane w § 3.

  13. Użytkownicy sieci łączności powinni dbać o należyte jej wykorzystywanie. Wyłącznie od nich i ich samodyscypliny zależy czy wspólne dobro jakim jest kanał radiowy, będzie skutecznie służyło całej społeczności polskich pilotów paralotniowych. Nie można dopuścić do sytuacji w której sieci łączności PSP stanie się kolejnym pasmem PMR, dostępnym dla każdego bez żadnej kontroli.

  § 2. Informacje techniczne

  1. Sieć łączności radiowej pracuję na mocy Pozwolenia Radiowego numer RRL/A/A/0428/2015 wydanego dnia 5 stycznia 2016 roku przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jest to sieć łączności ruchomej lądowej. Sieć pracuje w paśmie przeznaczonym dla profesjonalnych (komercyjnych) sieci łączności radiowej. Nie leży ona ani w paśmie lotniczym ani amatorskim.

  3. Łączność może być prowadzona na terenie całego kraju, pomiędzy stacjami przewoźnymi (np. samochodowymi) i/lub przenośnymi (nasobnymi / doręcznymi), zgodnie z wykazem dopuszczonych modeli radiotelefonów. W myśl pozwolenia radiowego nie dopuszcza się instalowania stacji stałych.

  4. Sieć łączności pracuję w oparciu o kanał(y) radiowe o następujących parametrach:
  Częstotliwości w paśmie VHF: 158. 250 MHz
  Częstotliwości w paśmie UHF: 459. 4125MHz; 469. 4125MHz
  Ton CTCSS (obowiązkowy co najmniej na nadajniku): 103. 5Hz lub 71. 9
  Dopuszczalne maksymalne moce nadajników (w powietrzu / przenośne na ziemii / przewoźne): 1. 5W /5W /13W
  Szerokość kanału 12, 5kHz
  Polaryzacja Anten Pionowa

  5. Dodatkowo, dla potencjalnej łączności cyfrowej ustala się następujące parametry:
  Standard łączności: ETSI-DMR
  Colour Code: 1
  Numer Grupy Rozmównej: 1
  Szczelina Czasowa: 1
  Szyfrowanie transmisji: BRAK

  6. Powyższe kanały radiowe zostały przydzielone na zasadach współdzielenia, na terenie całego kraju

  7. Urząd Komunikacji Elektronicznej może w przyszłości przydzielić częstotliwość kolejnym użytkownikom, również do transmisji głosu. Powyższa lista będzie systematycznie uzupełniana, gdy tylko zajdzie taka potrzeba

  8. Używanie tonów CTCSS jest obowiązkowe i w swojej idei ma umożliwić identyfikację przez UKE współużytkowników częstotliwości. Używanie tonowej blokady szumów CTCSS umożliwia odizolowanie się od tych innych współużytkowników. Każdy z nich ma do niej równe prawa i musi zaakceptować obecność pozostałych jej dysponentów. Dodatkowo, tonowa blokada szumów CTCSS eliminuję uporczywe zakłócenia odbioru pochodzące od silnika napędu PPG oraz urządzeń elektronicznych, takich jak wariometr, znajdujących się w bezpośredniej bliskości radiotelefonu. Pomimo faktu, że częstotliwość kanału jest podzielna bez reszty zarówno przez 25kHz jak i 50kHz, przydzielona szerokość pasma wynosi 12. 5kHz. Każdy użytkownik sieci jest zobowiązany do ustawienia swojego radiotelefonu zgodnie z przedstawioną specyfikacją a przede wszystkim do używania dewiacji nie większej niż 3kHz (W radiotelefonach Baofeng, Navcomm i Wouxun ustawienie W/N na NARROW. Używanie większej dewiacji (W/N na WIDE) będzie powodowało zakłócenia łączności w sąsiednich kanałach, leżących odpowiednio 12, 5kHz niżej i wyżej w widmie radiowym. Jest to czynność szkodliwa i łamiąca postanowienia Pozwolenia Radiowego. Częstotliwości 158, 237. 5MHz oraz 158, 262. 5MHz są przydzielone innym użytkownikom do użytku na terenie całego kraju. Użytkownicy sieci Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego nie mogą powodować na nich szkodliwych zakłóceń

  12. Dopuszcza się używanie z radiotelefonami zewnętrznych anten o polaryzacji pionowej, jak również wykonywanie stałej instalacji radiotelefonów w punktach obsługi zawodów, wyciągarkach paralotniowych, samochodach i innych niezbędnych miejscach o ile instalacja będzie miała charakter przewoźny bądź przenośny a nie stacji stałej. W przypadku zaistnienia potrzeby zwiększenia zasięgu łączności, ponad ten oferowany przez bezpośrednią komunikację w relacji radiotelefon <=> radiotelefon, dopuszcza się użycie przewoźnego (przenośnego przemiennika radiotelefonicznego. Pełne informacje i wymagania co do użycia przemiennika znajdują się na stronie drugiej dokumentu: 

  § 3. Koordynatorzy sieci

  1. Sprawy formalne i organizacyjne: psp@psp. pl

  2. Sprawy techniczne:
  Mateusz Lubecki
  e-mail: ebc41sp@gmail. com; sp8ebc@gmail. com
  telefon: +48 660 43 44 46

  Lotnicze pasmo VHF używane przez lotnictwo cywilne i aerokluby
  w Polsce

  (108MHz - 137MHz AM A3E)

  UWAGA! - Pod żadnym pozorem nie wolno nadawać na częstotliwościach lotniczych - to nie jest tylko piractwo, ale igranie z bezpieczeństwem i życiem pasażerów statków powietrznych.

  Częstotliwości dla Portu Lotniczego Warszawa Okęcie

  Stacja

  Organ ATSZnak wywoławczyMHzGodziny pracyUwagi
  12345

  WARSZAWA

  ACCWARSZAWA RADAR - WARSZAWA KONTROLA2)134, 925H24 
  121, 5003)SEKTOR "D"134, 225max. 6. 00-22. 001)SEKTOR "G"129, 075SEKTOR "E"134, 175 SEKTOR "S"127, 450max. 004)SEKTOR "J"120, 9501) w czasie letnim - 1HR
  2) używany w przypadku, gdy zapewniana jest tylko kontrola proceduralna
  3) częstotliwość alarmowa
  4) zależy od natężenia ruchu
  SEKTOR "C"133, 475SEKTOR "T"134, 875SEKTOR "R"136, 575SEKTOR "B"124, 925
  VOLMET127, 600
  WARSZAWA OkęcieAPPWARSZAWA ZBLIŻANIE WARSZAWA APPROACH128, 800
  125, 050
  121, 500
  3)
  WARSZAWA DIRECTOR129, 3756. 00-20. 001)
  TWROKĘCIE WIEŻA118, 300
  OKĘCIE GROUND121, 9006. 00-21. 001)OKECIE DELIVERY121, 600ATIS 120, 450H24

  Porty Lotnicze

  Lotniska używane przez aerokluby oraz lotnictwo cywilne

  WARSZAWA
  Kwadrat 122, 200
  118. 330Kwadrat 122, 800Kwadrat 122, 100Kwadrat 122, 100
  118. 260Kwadrat 122, 900118. 080Kwadrat 122, 400

  Pomoce radionawigacyjne

  Radiolatarnie NDB - 200-1600kHz emisja A2AAN
  Radiolatarnie VOR - 108-118MHz emisja A9WWF
  Radiolatarnie DME - 1025-1150MHz emisja V1DBN

  Tabela częstotliwości lotniczych
  Na podstawie danych opublikowanych przez Rafała Kosiaka zebranych na grupie "nasluchy"

   Aktualizacja - 21. 09. 2005r.

  121, 5003

  Częstotliwość

  Użytkownik

  Kraków-Balice EPKK Kraków Delivery

  Gdańsk-Rębiechowo EPGD Gdańsk TWR civ

  Poznań-Ławica EPPO Poznań TWR civ

  Warszawa-Okęcie EPWA Okęcie TWR civ

  Szczecin-Goleniów EPSC Szczecin TWR civ

  Słupsk EPSK Słupsk TWR civ

  Zielona Góra EPZG Zielona Góra TWR civ

  Dęblin AGAT mil

  Powidz GND mil

  Mielec TWR civ

  Warszawa-Babice EPBC Babice Port civ/mil

  Legnica Kwadrat civ

  Kraków INFO civ

  Poznań-Krzesiny KAMERA APP mil

  Warszawa-Okecie EPWA Okecie INFO civ

  Bydgoszcz SYMBOL TWR mil

  Gdańsk-Rębiechowo EPGD Gdańsk ATIS civ

  Obszar Warszawa Radar civ retransmisja w okolicach Gdańska, nadajnik w Złotej Karczmie

  Warszawa Okecie Okecie ATIS civ

  Poznań-Krzesiny KAMERA PRE mil kanał 3

  Polska ACC JED Warszawa Radar civ

  Krakow-Balice EPKK Balice APP

  Mirosławiec ADMIRAŁ mil

  Warszawa-Okecie Okecie APP civ

  Polska BEZPIECZ. civ/mil ogólny kanał bezpieczeństwa

  Warszawa-Okecie EPWA Okecie Clearence civ

  Radom REKTOR GND mil

  Warszawa-Okecie EPWA Okecie GND civ

  Ustka mil kierowanie lotami na poligonie Ustka

  Elblag Kwadrat civ

  Gliwice Kwadrat civ

  Inowrocław Kwadrat civ

  Jelenia Góra Kwadrat civ

  Kielce - Masłów Kielce Kwadrat civ aeroklub

  Leszno Kwadrat civ

  Mielec Kwadrat civ

  Warszawa-Babice EPBC Babice civ aeroklub

  Toruń Kwadrat civ

  Białystok Kwadrat civ

  Bielsko-Biała Kwadrat civ

  Podręcznik łączności Electrolux Eh7l2sw

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik łączności Electrolux Eh7l2sw

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik łączności Electrolux Eh7l2sw

  StacjaSłużbaZnak wywoławczyCzęstotliwość
  ( MHz)
  GDAŃSK / RębiechowoGdańsk Tower132, 200KATOWICE / PyrzowiceKatowice Tower129, 250KRAKÓW / BaliceDelivery
  Info (civ)
  APP
  TWR
  Info (mil)
  ATIS

  HELMS

  118, 100
  119, 275
  121, 075
  123, 250
  124, 500
  126, 125

  129, 800

  POZNAŃ / ŁawicaPoznań Tower118, 225RZESZÓW / JasionkaRzeszów Tower126, 800SZCZECIN / GoleniówSzczecin Tower118, 500WROCŁAW / StrachowiceWrocław Tower127, 225BYDGOSZCZ / BiedaszkowoPORT 122, 700KOSZALIN / Zegrze-PomorskieTWR
  KWADRAT
  124, 750
  122, 300
  SŁUPSK / Rędzikowo118, 750ZIELONA GORA / BabimostKod literowy
  Miejscowość
  Lotnisko
  kwadratu
  Pomoc
  radionawigacyjna
  EP BKBiałystokKrywlanyPort 122, 700
  Kwadrat 122, 200
  NDB BYK 349kHzEP BABielsko-BialaAleksandrowiceNDB BAE 349kHzEPBrzegSkarbmierzKwadrat 122, 300EP CHCzęstochowaRudnikiEP DEDęblin(wojskowe)IremaKwadrat 122, 800
  lub 124, 500
  NDB AD/DA
  752kHz
  EP ELElblągEP GLGliwiceTrynekNDB GLW
  473kHz
  GóraszkaPort 125, 550EP GIGrudziądzLisie Kąty
  EP INInowrocławKwadrat 122, 100NDB INW 360kHzEP JGJelenia GóraEP KMKatowiceMuchowiecNDB KM 405kHz
  rez. NDB 404, 5kHz
  EP KAKielceMasłówNDB KLC 450kHzEP KBKoninKazimierzEP KPKrakówPobiednik WielkiPort 122, 400
  Kwadrat 122, 400
  118. 600
  NDB KPB 518kHzEP SRKępa k/SłupskaEP KRKrosno (fabryczne)NDB KMO 434kHzEP IWKrosnoIwonicz-TargowiskaLegnicaKwadrat 119, 220EP LSLesznoStrzyżewiceNDB LW 471kHzEP LULublinOboraNDB LUB 351kHzEP LRRadawiecKwadrat 122, 400NDB LUC 403kHzEP LLŁódźLublinekNDB LBK 357kHzEP ML
  Mielec (fabryczne)

  Wieża 123, 350
  Port 122, 700
  NDB S 726kHz
  NDB SA 296kHz
  EP ZR
  WARSZAWA
  Międzybrodzie ŻywieckieGóra ŻarKwadrat 122, 800MirosławiecKwadrat 122, 200Modlin (wojskowe)Port 124, 500EP NLNowy SączŁososina DolnaOleśnica (wojskowe)Wieża 124, 500
  EP ODOlsztynDajtkiNDB ODI 339kHzEP OPOpolePolska Nowa WieśNDB PNW 458kHzEP OMOstrów Wlkp. MichałkówNDB OWM 483kHzEP PCPinczówKwadrat 122, 300
  122. 600
  EP PTPiotrków TrybunalskiPRT 306kHz
  (na żądanie)
  EP PLPłockEP PKPoznańKobylnicaPruszcz Gd. (woj. ) 122, 400EP RPRadomPiastówKwadrat 122, 900EP RGRybnikGotartowiceKwadrat 122, 400
  Port 122, 700
  NDB RGE 426kHzSanok (ląd. ZLS)Biała GóraSNK 482kHzEP STStalowa WolaTurbiaEP SUSuwałkiPort 122, 700NDB SUW 394kHz
  VOR/DME 117, 7MHz
  EP SWŚwidnik (fabryczne)Wieża 126, 000
  (zmiana na 118, 500)
  NDB SK 622kHzEP SDSzczecinDąbieEP TOToruńPort 122, 200
  EP BC
  Warszawa
  Babice
  NDB "AR" 600kHz
  NDB "A" 289kHz
  EP WKWłocławekKruszynEP WSWrocławSzymanówEP ZAZamośćMokre 122, 800EP ZPZielona GóraPrzylepNDB ZGP 455kHz-Przeznaczenie - militarnePrzeznaczenie - cywilnio - militarnePrzeznaczenie - cywilne118, 100118, 225118, 300118, 500118, 750118, 825119, 000119, 100119, 175119, 225119, 250119, 275119, 325119, 450119, 525119, 650120, 075120, 450120, 750120, 950121, 075121, 250121, 500121, 600121, 750121, 900122, 000122, 100122, 200Łososina Dolna Kwadrat civMirosławice Kwadrat civ Opole Kwadrat civ Ostrów Wlkp. Kwadrat civSanok Kwadrat civ Stalowa Wola Kwadrat civ Szczecin Kwadrat civ Toruń Port civ Warszawa Kwadrat civ 122, 300Bezmiechowa civBrzeg Kwadrat civ Koszalin Kwadrat civ Pinczów Kwadrat civPolska APRL 1 civ Świdnik Kwadrat civ Warszawa-Babice EPBC Babice Kwadrat civ 122, 400Kraków-Pobiednik Wielki EPKP Pobiednik Kwadrat civ lotnisko aerokluboweKrosno Kwadrat civ Lubin Kwadrat civ Lubin-Radawiec EPLR Radawiec civ aeroklubPiotrków Tryb. Kwadrat civPruszcz Gd. civ Rybnik Kwadrat civ Włocławek Kwadrat civ Polska mil współdziałanie lotnictwa wojsk. 122, 500Elbląg Port civ122, 700Białystok Port civ Bielsko-Biała Port civBydgoszcz port civ Częstochowa Port civ Gliwice Port civ Kazimierz Port civ Aeroklub KonińskiGrudziądz Port civ Jelenia Góra Port civ Katowice Port civ Kielce Port civ Konin aeroklub civKrosno Port civ Leszno Port civ Lubin Port civ Lódź-Lublinek Port civ Mielec Port civ Olsztyn Port civ Opole Port civ Ostrów Wlkp. Port civ Płock Port civ Polska civ kanał wywoławczy aeroklubówRybnik Port civ Suwałki Port civ Szczecin Port civ Świdnik Port civ Warszawa Port civ Włocławek Port civ Wrocław-Szymanów EPWS Szymanów Port civ Zielona Góra-Babimost Babimost Port civ 122, 800Dęblin Kwadrat civ Grudziądz Kwadrat civ Międzywodzie Zyw. (Zar) Zar Kwadrat civ Oleśnica Kwadrat civ Płock Kwadrat civ Wrocław-Szymanów EPWS Szymanów Kwadrat civZielona Góra-Babimost Babimost Kwadrat civ Częstochowa Kwadrat civ Kazimierz Kwadrat civ 122, 900Katowice Kwadrat civŁódź-Lublinek Lublinek Kwadrat civ Olsztyn Kwadrat civ Poznań-Ławica Ławica Kwadrat civ Radom Kwadrat civ Rzeszów-Jasionka EPRZ civ aeroklub123, 000Torun meteo civ pogodynka123, 100Polska SAR civ/mil Wspoldzialanie SAR123, 250Kraków-Balice EPKK Balice TWR123, 350Mielec TWR civ 123, 450Polska civ nieoficjalna frq do rozmów miedzy samolotami123, 475Polska civ rozmowy w obcych jezykach124, 000Modlin INFO civ/mil Warszawa Okęcie Okęcie mil 36 SPLT124, 150Malme ACC civ124, 225Łódź-Lublinek Lodz TWR civ 124, 500Polska INFO/Kontrola Obszaru mil124, 750 Koszalin TWR civ Wrocław-Strachowice Wrocław TWR civ (zmiana na 119, 250)124, 850Zegrze Pomorskie KOBALT mil Nieaktualne? Użytkownik przeniesiony na inne lotnisko124, 925125, 000Polska civ naprowadanie podczas cwiczen?? mil polscy piloci gadający po ang. 125, 175Świdwin DOCENT mil 125, 400Bydgoszcz mil 125, 550Góraszka Port civ 125, 750mil 126, 000Świdnik TWR civ 126, 125Kraków-Balice EPKK Balice ATIS126, 300Szczytno-Szymany EPSY Szymany civ Warszawa Okecie Okecie FIS civ126, 500Pruszcz Gd. Floret milSiemirowice MODEL mil126, 800Rzeszow-Jasionka EPRZ Rzeszow TWR civ126, 925civ/mil 127, 225Wrocław-Strachowice Wrocław TWR civ (zmiana z 119, 750)127, 275Gdańsk-Rębiechowo EPGD Gdańsk APP civ127, 450Polska ACC SUW SIE Warszawa Radar civ127, 500Świdwin DOCENT TWR mil 127, 600Warszawa-Okęcie EPWA Okęcie Meteo CLNC DEL civ 127, 950128, 500Poznań-Krzesiny KAMERA mil kanał lotniskowy-ziemiaGdynia-Babie Doły KARTON mil?? DREWNIAK mil kanał naprowadzaniaMińsk Mazowiecki FACTOR mil Siemirowice MODEL mil 128, 675Radom REKTOR APP mil 128, 750civ 26. 2002 128, 800Warszawa-Okęcie EPWA Okecie APP civ129, 000Gdynia-Babie Doły KARTON mil i Radom REKTOR DISPLAY mil129, 075Polska ACC ACC GRU civ129, 250Bydgoszcz-Szwederowo Bydgoszcz TWR civ 129, 375Warszawa-Okecie EPWA Okecie DIR civ129, 500Darłówek SONATA APP mil 129, 625Gdańsk-Rębiechowo EPGD Gdańsk METEO civ 129, 675Powidz APP mil129, 750Polska LANCET mil kanał 8 - naprowadzanie129, 800Kraków-Balice EPKK Balice HEMSWarszawa-Babice EPBC civ Wrocław-Strachowice EPWR civ Polska sanitar. civ kanal sanitarny dla calej PL130, 000Polska mil radionamierzanie130, 375Polska ACC GRU Warszawa Radar civ131, 000Bydgoszcz mil obloty po WZLuRadom REKTOR mil 131, 250131, 475Polska WEA civ linia lotnicza WEA131, 600Warszawa-Okęcie EPWA civ koordynacja przewozów131, 725Polska ACARS civ ACARS131, 800Warszawa-Okęcie EPWA Okęcie Station Control civ131, 850Warszawa KDL civ 131, 900Polska Koordynacja civ131, 950Warszawa-Okecie EPWA Hotel Vera Okecie civ132, 750Słupsk-Redzikowo ARENA mil 133, 000Darłówek SONATA APP i TWR mil TWR i APP na tej samej frq133, 475Polska ACC GRU Warszawa Radar civ 134, 000Gdynia-Babie Doły KARTON/Oksywie TWR mil 134, 125Polska ACC nocna Warszawa Radar civ zapas, noc134, 225Polska ACC DRE Warszawa Radar civ134, 425Poznań-Krzesiny KAMERA mil134, 875 Polska ACC TRZ Warszawa Radar civ134, 925 Polska ACC Warszawa Radar civ135, 425Poznań-Krzesiny KAMERA TWR mil, Mińsk Maz. FAKTOR TWR mil135, 600-136, 250Mińsk Mazowiecki FAKTOR TWR mil 136, 575Warszawa Radar civ137, 075mil137, 825138, 000Polska Warszawa Radar (mil) mil kierowanie wojsk. statkami powietrznymi w GPP-kanał 6138, 825Nadarzyce mil kierowanie lotami na poligonie Nadarzyce139, 000Polska Poznań Radar (mil) mil kierowanie wojsk. statkami powietrznymi w GPP-kanał 7139, 425Polska Zach KARBON mil naprowadzanie140, 000Polska GAMBIT mil naprowadzanie141, 800mil Alpha1233, 000Polska mil ćwiczenia (ostatnio: AWACS MAGIC TAD)242, 200Polska mil 242, 650244, 900Polska mil naprowadzanie - kanał 9245, 075Polska mil ćwiczenia (ostatnio: AWACS)247, 650248, 000Polska AIRNORTH mil 248, 700255, 075256, 250258, 100Polska mil261, 150Polska mil cwiczenia (ostatnio:AWACS)263, 375264, 300Polska AWACS GCI mil 277, 200307, 400312, 625314, 275315, 550328, 450337, 500Polska mil ćwiczenia (ostatnio: Polish 330)341, 200Polska mil ćwiczenia342, 700357, 825362, 200364, 200Polska mil ćwiczenia, initial contact365, 025365, 400365, 800374, 100385, 350387, 650390, 150397, 450Polska mil ćwiczenia (ostatnio: Magic 51