Podręcznik pracy w sieci Dewalt Dw714 Za

Podręcznik pracy w sieci Dewalt Dw714 to szeroko rozpowszechniony i wszechstronny router, który został zaprojektowany, aby zapewnić użytkownikom szybkie i niezawodne połączenia sieciowe. Router posiada dobrze zaprojektowaną, interfejs użytkownika, który ułatwia konfigurację i zarządzanie siecią. Router wyposażony jest w bezprzewodową technologię, co pozwala na łatwe podłączenie do routera różnych urządzeń bezprzewodowych. Router może również zapewnić zaawansowany poziom bezpieczeństwa sieci, dzięki wbudowanemu firewallowi i funkcji ograniczania dostępu. Router posiada także porty USB, które pozwalają użytkownikom na podłączenie do routera różnych urządzeń peryferyjnych. Router jest łatwy w obsłudze i dostarcza wyjątkowo wysoką wydajność, co czyni go idealnym wyborem do domu lub biura.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik pracy w sieci Dewalt Dw714 Za

Dokumentowanie pracy zdalnej | NOWA ERA

Dokumentowanie pracy zdalnej – propozycje rozwiązań w pracy pedagoga specjalnego

Dokumentowanie pracy zdalnej – propozycje rozwiązań w pracy pedagoga specjalnego, fot. wavebreakmedia / Shutterstock
Wiemy, że nowa sytuacja, w której się znaleźliśmy, nie zwolniła dyrektora placówki oświatowej ani nauczycieli z obowiązku realizacji zadań ujętych w nadzorze pedagogicznym.

Myślę, że na tym etapie każda placówka ma już wypracowane własne procedury rozliczania tej pracy, opracowane wzory dokumentów i sposób dokumentowania tego, jak pracuje nauczyciel z uczniem. Każdy z nas pewnie wypracował też własne pomysły, uwzględniając specyfikę zajęć, możliwości ucznia, organizację pracy zdalnej i wymianę informacji z domem rodzinnym naszych podopiecznych.

Jeżeli w placówce funkcjonują dziennik elektroniczny bądź platforma edukacyjna, wówczas nie ma potrzeby korzystania z dodatkowych ścieżek, chyba że ze względu na specyfikę pracy dyrekcja ustali inaczej.

W różnorodnych wzorach dokumentów, które powstały na potrzeby rozliczania zdalnej pracy, można wyróżnić pewne stałe elementy. Poniżej przedstawię najczęściej pojawiające się punkty i przykładowe formy zapisu. Mam nadzieję, że ułatwią one Państwu dokumentowanie własnej pracy.

Dowody na przeprowadzenie zajęć to m. in. :

 • zapisy w dzienniku elektronicznym (korespondencja z rodzicami, z uczniem)
 • zapisy w dzienniku zajęć (ja, zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami, uzupełniam wpisy raz w miesiącu)
 • raporty dzienne/tygodniowe wysyłane do dyrekcji drogą mailową zawierające:
 • datę zgodną z tygodniowym planem zajęć
 • liczbę godzin zgodną z dziennym planem zajęć
 • klasę/zespół/rodzaj zajęć
 • tematykę zajęć
 • sposoby
 • formy
 • techniki prowadzenia zdalnego nauczania
 • zapisy korespondencji z wychowawcą, z uczniem, z rodzicem (SMS, mail itp. )
 • zgromadzone i udostępnione przez nas materiały – ja utworzyłam sobie folder podzielony na podfoldery z datami zajęć
 • karty pracy, wytwory uczniów przechowywane zgodnie z ustaleniami (w domu ucznia, oddawane systematycznie do szkoły)
 • zdjęcia wypełnionych kart pracy przesłane do terapeuty
 • zdjęcia dziecka, filmy nagrane podczas aktywności przesłane do terapeuty
 • screeny z rozmowy wideo
 • Formy, narzędzia pracy, ustalone sposoby komunikacji z uczniem/rodzicem, np. :

 • rozmowa głosowa:
 • telefoniczna
 • w aplikacjach, np. Messenger, WhatsApp, Hangouts
 • rozmowa wideo w aplikacjach
 • wiadomość tekstowa: SMS, MMS itp.
 • korespondencja poprzez:
 • media społecznościowe
 • pocztę elektroniczną
 • dzienniki elektroniczne
 • zintegrowaną platformę edukacyjną, np. epodręczniki. pl
 • tele- i wideokonferencje, np. Skype, Zoom, Meet
 • lekcje online
 • Materiały, z których korzysta uczeń, to m. :

 • materiały, które uczeń posiada w domu, np. :
  1. podręczniki
  2. ćwiczenia
  3. karty pracy
  4. repetytoria
 • materiały i narzędzia udostępnione przez wydawców, np. w portalu pl
 • linki do materiałów umieszczonych w internecie (opisy, zdjęcia, muzyka itp. )
 • programy telewizyjne, audycje radiowe
 • materiały udostępnione podczas lekcji online
 • materiały stworzone, opracowane przez nauczycieli, terapeutów na potrzeby zajęć, m. in.
 • prezentacje multimedialne (np. multimedialne książeczki do czytania uczestniczącego, mapy wspomnień, opisy zdjęć przesłanych przez uczniów jako podsumowanie pracy nad danym tematem)
 • interaktywne karty pracy opracowane w generatorach
 • zdjęcie karty pracy (uczeń odsyła edytowane zdjęcie z zaznaczoną odpowiedzią)
 • nagrania audio (np. audiobooki z ulubionymi tekstami z literatury dziecięcej)
 • nagrania wideo (np. instrukcje zabaw, filmy instruktażowe ćwiczeń, pozdrowienia od innych uczniów, propozycje aktywności ruchowych, plastycznych, technicznych)
 • Sposoby udostępniania materiałów uczniom/rodzicom, np. :

 • wyznaczone miejsce w szkole:
 • wyłożenie materiałów dla ucznia
 • wysyłanie dokumentów pocztą tradycyjną
 • umieszczanie materiałów w wersji elektronicznej:
 • na stronie internetowej placówki
 • na platformie edukacyjnej
 • w mediach społecznościowych
 • przesyłanie plików:
 • drogą mailową
 • za pomocą komunikatorów
 • przesyłanie linków do materiałów edukacyjnych zamieszczonych w portalach edukacyjnych i na stronach internetowych
 • przesyłanie materiałów drogą mailową do wychowawcy klasy/zespołu (wychowawca kontaktuje się z uczniami/rodzicami)
 • umieszczanie materiałów w chmurze, np. Dysk Google
 • Sposoby pozyskiwania materiałów od uczniów/rodziców:

 • gromadzenie prac w domu – przesyłanie zdjęć, skanów lub przechowywanie w segregatorze i przyniesienie do szkoły po przywróceniu zajęć w placówkach
 • dostarczanie prac od uczniów
 • przesyłanie prac:
 • pocztą tradycyjną
 • poprzez komunikatory
 • przesyłanie plików, skanów poprzez dziennik elektroniczny
 • umieszczanie dokumentów na platformie
 • Przykładowe wpisy w zestawieniu rozliczenia czasu pracy

  Liczba godzin

  Klasa/zespół/oddział

  Tematyka

  Sposoby, formy i techniki zdalnego nauczania

  25. 03

  1

  Zespół edukacyjno-terapeutyczny I

  Diagnoza środowiska rodzinnego pod kątem możliwości realizacji zdalnej pracy

  Nawiązanie kontaktu telefonicznego z rodzicami.

  Dla ucznia – Koronawirus – film dla dzieci. Instrukcja mycia rąk

  26. 03

  2

  Nauczanie indywidualne

  Prace w ogrodzie – naśladowanie i wykonywanie czynności

  Instrukcja robienia kanapek – link do filmu,

  zdjęcie mojej uprawy szczypiorku, rozmowa wideo z uczennicą

  27. 03

  Funkcjonowanie osobiste i społeczne

  Prace w wiosennym ogrodzie

  Wideorozmowa w usłudze Messenger, karty pracy, linki z propozycjami do zabawy online

  31. 03

  Rewalidacja indywidualna

  Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia (historyjka obrazkowa, dyktando graficzne)

  Przesyłanie materiałów drogą mailową do wychowawcy zespołu – karty pracy (folder z wysyłanymi materiałami)

  07. 04

  Zajęcia rozwijające komunikację

  Wysyłam e-kartkę zgodnie z instrukcją

  Instrukcja dla mamy (Messenger)

  16. 04

  Zajęcia rozwijające kreatywność

  Co oznacza przysłowie „kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata”?

  Wykonanie zdjęć z pobytu na podwórku w różnych warunkach pogodowych,

  link z propozycjami, karty pracy

  21. 04

  Jak dbam o swoją planetę?

  Wykonanie zdjęć czynności, które świadczą o tym, że uczennica dba o naszą planetę (np. segregowanie śmieci, wyłączanie światła, zakręcanie wody podczas mycia zębów itp. ). Propozycje eksperymentów z wodą. Rozmowa z mamą dziecka

  23. 04

  Liczy się Ziemia! – jak ja mogę dbać o naszą planetę? 

  Wideorozmowa z uczniem podczas spaceru do lasu, korespondencja w usłudze Messenger – przesłanie gifów związanych z ochroną środowiska

  11. 05

  Moje zajęcia rutynowe – powtarzalność, sekwencje, wprowadzanie modyfikacji w planach dnia – czy czuję się bezpiecznie?

  Rozmowa telefoniczna z mamą.

  KP – piktogramy do wycięcia, planer czasu – linki do propozycji wykonania planera

  12. 05

  Jakie pojazdy widzę z mojego okna? Czytanie etykiet, przeliczanie pojazdów na ilustracji, łączenie pojazdu z etykietą. Zapowiedź „sprawdzianu” – dobieranie etykiet do pojazdów (3 wybrane przez ucznia)

  Wideorozmowa z uczniem, karty pracy „pojazdy”, sprawdzenie wykonania pracy domowej (kolorowanka – pani doktor), zdjęcia

  Data

  Specjaliści powinni także przeanalizować zapisy w swoich programach pracy z dzieckiem i dostosować je do warunków zdalnej terapii.

  Przykładowe zapisy:

  1. Cele ogólne i szczegółowe:

 • Z uwagi na pracę zdalną zawiesza się częściowo realizację następujących celów: (…). Cele te są niemożliwe do osiągnięcia w warunkach kształcenia na odległość i zostaną wdrożone w bezpośredniej pracy terapeutycznej z uczniem.
 • Przekazuje się rodzicom ucznia wskazówki do pracy nad usprawnianiem zaburzonych funkcji, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu.
 • 2.  Zasady pracy z uczniem:

 • ustalenie sposobu komunikacji z uczniem – wyznaczenie konkretnego terminu, stałej pory dnia
 • tworzenie warunków poczucia bezpieczeństwa (narzędzia)
 • ustalenie czasu spotkania zdalnego (plan dnia)
 • ustalenie sposobu przesyłania wykonanej pracy
 • wprowadzenie nowej struktury zajęć
 • 3.  Formy pracy:

 • rozmowa z uczniem przez telefon komórkowy/na czacie
 • praca na platformie edukacyjnej
 • korespondencja mailowa z rodzicami
 • czat grupowy z nauczycielami, specjalistami
 • 4.  Realizacja programu:

 • wykorzystanie platformy edukacyjnej
 • nagrywanie głosu
 • bieżąca obserwacja ucznia podczas zajęć online
 • rozmowa z nauczycielami, specjalistami
 • rozmowa z rodzicami
 • wdrażanie do:
 • samodzielnej pracy
 • samodzielnego korzystania z telefonu komórkowego (edycja i zapisywanie zdjęć)
 • samodzielnego wyszukiwania informacji w internecie
 • 5.  Ewaluacja:

 • analiza zapisów w raportach programu multimedialnego „Wspomaganie rozwoju PRO”
 • analiza materiałów otrzymanych od ucznia
 • sformułowanie wniosków do dalszej pracy
 • W kolejnych części naszego cyklu na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

  - Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w warunkach zdalnych

  - Dokumentacja terapeuty w programach multimedialnych marki eduSensus

  Opracowała:

  Monika Dąbkowska nauczyciel terapeuta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach, doradca metodyczny kształcenia specjalnego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach

  Drukowanie

  DCP‑L2512D / DCP‑L2537DW / DCP‑L2532DW / DCP‑L2552DN / MFC‑L2712DN / MFC‑L2712DW / MFC‑L2732DW / MFC‑L2750DW / MFC‑L2752DW

  • Przed użyciem urządzenia Brother
  • Definicje dotyczące oznaczeń
  • Znaki handlowe
  • Ważna informacja
  • Wprowadzenie do urządzenia Brother
  • Panel sterowania – informacje ogólne
  • Panel sterowania – informacje ogólne
  • Przegląd ekranu dotykowego LCD
  • Jak poruszać się po ekranie dotykowym LCD
  • Przegląd ekranu ustawień
  • Dostęp do programu Brother Utilities (Windows®)
   • Odinstalowanie oprogramowania i sterowników Brother (Windows®)
  • Obsługa papieru
  • Wkładanie papieru
   • Ładowanie i drukowanie przy użyciu tacy papieru
    • Ładowanie papieru do tacy papieru
   • Wkładanie papieru i drukowanie przy użyciu gniazda podawania ręcznego
    • Wkładanie i drukowanie na papierze zwykłym, papierze cienkim, papierze z recyklingu i papierze typu bond przy użyciu gniazda podawania ręcznego
    • Załaduj i drukuj na grubym papierze oraz etykietach w gnieździe ręcznego podawania
    • Wkładanie kopert i drukowanie na nich z gniazda podawania ręcznego
  • Ustawienia papieru
   • Zmiana rozmiaru papieru i typu papieru
   • Zmiana ustawienia sprawdzania rozmiaru papieru
  • Zalecane nośniki druku
  • Wkładanie dokumentów
   • Wkładanie dokumentów do automatycznego podajnika papieru (ADF)
   • Umieszczanie dokumentów na szybie skanera
  • Obszary nieskanowane i niezadrukowywane
  • Używanie papieru specjalnego
  • Drukowanie
  • Drukowanie z komputera (Windows®)
   • Drukowanie dokumentu (Windows®)
   • Ustawienia wydruku (Windows®)
   • Zmienianie domyślnych ustawień drukowania (Windows®)
   • Drukowanie dokumentu za pomocą sterownika drukarki BR-Script3 (emulacja języka PostScript® 3) (Windows®)
   • Monitorowanie stanu urządzenia za pomocą komputera (Windows®)
  • Drukowanie z komputera (Mac)
   • Drukowanie dokumentu (Mac)
   • Opcje wydruku (Mac)
   • Monitorowanie stanu urządzenia za pomocą komputera (Mac)
  • Anulowanie zadania drukowania
  • Wydruk testowy
  • Skanowanie
  • Skanowanie przy użyciu przycisku skanowania urządzenia Brother
   • Skanowanie zdjęć i grafiki
   • Zapisywanie skanowanych danych do folderu w postaci pliku PDF
   • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR)
   • Skanowanie do załącznika wiadomości e-mail
   • Skanuj do FTP
    • Konfigurowanie profilu skanowania do serwera FTP
    • Przesyłanie skanowanych danych na serwer FTP
   • Skanowanie do sieci (Windows®)
    • Konfigurowanie profilu skanowania do sieci
     • Ustawianie daty i godziny przez system Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
    • Przesyłanie skanowanych danych na serwer CIFS
   • Usługi sieci Web dla skanowania w sieci (Windows® 7, Windows® 8 oraz Windows® 10)
    • Instalacja sterowników używanych do skanowania za pośrednictwem usług sieciowych (Windows® 7, Windows® 8 i Windows® 10)
    • Skanowanie za pomocą usług sieci Web z urządzenia firmy Brother (Windows® 7, Windows® 8 oraz Windows® 10)
    • Konfigurowanie ustawień skanowania dla usług sieci Web
   • Zmiana ustawień przycisku skanowania z aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Zmienianie ustawień przycisku skanowania z aplikacji Brother iPrint&Scan (Mac)
   • Konfigurowanie certyfikatu dla plików PDF z podpisem
   • Wyłącz skanowanie z komputera
  • Skanowanie z komputera (Windows®)
   • Skanowanie w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Skanowanie w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Wybieranie typu dokumentu w trybie domowym aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
      • Zmienianie ustawień skanowania (Windows®)
     • Zmiana rozmiaru skanowania w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Przycinanie skanowanego obrazu w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Drukowanie skanowanych danych w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Skanowanie do aplikacji za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
    • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
    • Automatyczne skanowanie obu stron dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
    • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Skanowanie w trybie zaawansowanym programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Skanowanie zdjęć i grafiki za pomocą programu ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Zapisz skanowane dane w folderze jako plik PDF za pomocą trybu zaawansowanego aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
    • Automatyczne skanowanie obu stron dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Skanowanie obu stron karty identyfikacyjnej za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Skanowanie do załącznika wiadomości e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR) za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Skanowanie za pomocą programu Nuance™ PaperPort™ 14SE lub innych aplikacji systemu Windows®
    • Ustawienia sterownika TWAIN (Windows®)
   • Skanuj za pomocą aplikacji Faksowanie i skanowanie w systemie Windows®
    • Ustawienia sterownika WIA (Windows®)
  • Skanowanie z komputera (Mac)
   • Skanowanie za pomocą programu Brother iPrint&Scan (Mac)
   • Zeskanuj przy użyciu aplikacji zgodnych ze standardem TWAIN (Mac)
    • Ustawienia sterownika TWAIN (Mac)
  • Konfiguracja ustawień skanowania za pomocą funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Ustaw nazwę pliku skanowania przy użyciu Zarządzania przez Internet
  • Kopiuj
  • Kopiowanie dokumentu
  • Powiększanie lub zmniejszanie kopiowanych zdjęć
  • Wykonywanie wielu kopii obok siebie za pomocą funkcji układu strony
  • Sortowanie kopii
  • Kopiowanie identyfikatora
  • Kopiowanie na obu stronach arkusza (kopiowanie dwustronne)
  • Opcje kopiowania
  • Faks
  • Wysyłanie faksu
   • Wysyłanie faksu
   • Wysyłanie faksu dwustronnego za pomocą podajnika ADF
   • Ręczne wysyłanie faksów
   • Wysyłanie faksu po zakończeniu rozmowy
   • Wyślij ten sam faks do więcej niż jednego odbiorcy (rozsyłanie)
    • Anulowanie rozsyłania w toku
   • Wysyłanie faksu w czasie rzeczywistym
   • Wyślij faks o określonej godzinie (faks opóźniony)
   • Dodaj stronę tytułową do faksu
    • Tworzenie własnych komentarzy
   • Anulowanie faksu w toku
   • Sprawdzanie i anulowanie oczekującego faksu
   • Opcja faksu
  • Odbieranie faksu
   • Ustawienia trybu odbioru
    • Przegląd trybów odbioru
    • Wybór właściwego trybu odbioru
    • Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem połączenia przez urządzenie (opóźnienie dzwonienia)
    • Ustawianie czasu dzwonka F/T (szybki podwójny dzwonek)
    • Ustawienie wykrywania faksów
    • Zmniejszanie rozmiaru strony faksu przychodzącego o przekroczonym rozmiarze
    • Ustaw drukowanie dwustronne dla odebranych faksów
    • Ustawienie Pieczęci otrzymania faksu
    • Odbieranie faksu na koniec rozmowy telefonicznej
    • Rejestracja numeru na liście blokowanych numerów
   • Opcje odbierania do pamięci
    • Przekazywanie przychodzących faksów do innego urządzenia
    • Zapisywanie faksów przychodzących w pamięci urządzenia
    • Zmiana opcji odbioru do pamięci
    • Wyłączanie odbierania do pamięci
    • Drukowanie faksu zapisanego w pamięci urządzenia
    • Użyj funkcji odbierania faksów na komputerze, aby przenieść odebrane faksy do komputera (tylko Windows®)
   • Funkcja zdalnego pobierania faksu
    • Ustawianie kodu zdalnego dostępu
    • Korzystanie z kodu zdalnego dostępu
    • Odbieranie zdalne: polecenia
    • Zdalne przekazywanie faksów
    • Zmiana numeru przekazywania faksów
  • Operacje głosowe i numery faksu
   • Operacje głosowe
    • Odbieranie połączeń głosowych w trybie odbioru Fax/Tel
   • Przechowuj numery faksu
    • Przechowywanie numerów z książki adresowej
     • Zapisuj numery w książce adresowej z połączeń wychodzących
    • Zmień lub usuń nazwy i numery z książki adresowej
   • Wybierz numer przy użyciu wybierania jednoprzyciskowego
    • Zapisywanie numerów wybierania jednodotykowego
    • Zmień lub usuń numery wybierania jednodotykowego
   • Wybieranie numeru przy użyciu szybkiego wybierania
    • Zapisywanie numerów szybkiego wybierania
    • Zmień lub usuń numery szybkiego wybierania
   • Ustawianie grup do rozsyłania
    • Zmiana nazwy grupy rozsyłania
    • Usuwanie grupy rozsyłania
    • Dodawanie lub usuwanie członków grupy rozsyłania
   • Łączenie numerów z książki adresowej
  • Usługi telefoniczne i urządzenia zewnętrzne
   • Identyfikacja dzwoniącego
    • Włączanie identyfikacji dzwoniącego
   • Ustawienie typu linii telefonicznej
    • PBX i TRANSFER
   • Zewnętrzny automat zgłoszeniowy (TAD)
    • Podłącz zewnętrzny telefoniczny automat zgłoszeniowy (TAD)
    • Nagraj wiadomość wychodzącą (OGM) na zewnętrznym telefonicznym automacie zgłoszeniowym (TAD)
   • Telefony zewnętrzne i wewnętrzne
    • Podłączenie zewnętrznego lub wewnętrznego telefonu
    • Obsługa z telefonu zewnętrznego i wewnętrznego
    • Wykorzystanie telefonów wewnętrznych
    • Jeśli korzystasz z bezprzewodowego telefonu zewnętrznego marki innej niż Brother
    • Korzystanie z kodów zdalnych
     • Zmień kody zdalne
   • Połączenia wieloliniowe (PBX)
  • Raporty faksów
   • Wydrukuj raport weryfikacji transmisji
   • Wyrukuj dziennik faksów
  • PC-FAX
   • PC-Fax dla systemu Windows®
    • Omówienie programu PC-FAX (Windows®)
     • Skonfiguruj program PC-FAX (Windows®)
     • Skonfiguruj książkę adresową PC-Fax (Windows®)
      • Dodawanie osób do książki adresowej PC-FAX (Windows®)
      • Tworzenie grupy w książce adresowej PC-FAX (Windows®)
      • Edycja członków lub informacji o grupie w książce adresowej PC-FAX (Windows®)
      • Usuwanie osób lub grup z książki adresowej PC-FAX (Windows®)
      • Eksportowanie książki adresowej PC-FAX (Windows®)
      • Importowanie informacji do książki adresowej PC-FAX (Windows®)
    • Wysyłanie faksu za pomocą programu PC-FAX (Windows®)
    • Odbieranie faksów na komputerze (Windows®)
     • Odbieranie faksów za pomocą funkcji odbierania programu PC-FAX (Windows®)
      • Uruchamianie oprogramowania do odbierania faksów Brother PC-FAX na komputerze (Windows®)
       • Konfigurowanie komputera do odbioru faksów PC-FAX (Windows®)
       • Dodaj urządzenie Brother do programu odbierania faksów PC-FAX (Windows®)
      • Wyświetlanie odebranych wiadomości PC-FAX (Windows®)
   • PC-FAX dla Mac
    • Wysyłanie faksów z aplikacji (Mac)
  • Sieć
  • Obsługiwane podstawowe funkcje sieciowe
  • Oprogramowanie i narzędzia do zarządzania siecią
   • Informacje dotyczące oprogramowania i narzędzi zarządzania siecią
  • Dodatkowe metody konfiguracji urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej
   • Przed skonfigurowaniem urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej
   • Konfiguracja urządzenia w sieci bezprzewodowej
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu metody jednoprzyciskowej trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu Kreatora konfiguracji panelu sterowania urządzenia
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej, gdy identyfikator SSID nie jest nadawany
   • Korzystanie z Wi-Fi Direct®
    • Drukowanie lub skanowanie z urządzenia przenośnego za pośrednictwem sieci Wi-Fi Direct
    • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct
     • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct — informacje ogólne
     • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct przy użyciu metody jednoprzyciskowej
     • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct przy użyciu metody jednoprzyciskowej trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
     • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct przy użyciu metody z kodem PIN
     • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
     • Ręczna konfiguracja sieci Wi-Fi Direct
  • Zaawansowane funkcje sieciowe
   • Drukowanie Raportu konfiguracji sieci
   • Wydrukuj Raport WLAN
    • Kody błędów w raporcie bezprzewodowej sieci LAN
   • Synchronizowanie czasu z serwerem SNTP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
    • Konfigurowanie daty i godziny przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Konfigurowanie protokołu SNTP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
  • Informacje techniczne dla zaawansowanych użytkowników
   • Resetowanie ustawień sieciowych do fabrycznych ustawień domyślnych
  • Bezpieczeństwo
  • Blokada ustawień urządzenia
   • Omówienie funkcji blokady ustawień
    • Ustawianie hasła blokady ustawień
    • Zmiana hasła blokady ustawień
    • Włączanie blokady ustawień
  • Funkcje zabezpieczeń sieci
   • Przed użyciem funkcji zabezpieczeń sieci
   • Secure Function Lock 3. 0
    • Przed użyciem opcji Secure Function Lock 3. 0
    • Konfigurowanie opcji Secure Function Lock 3. 0 przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Skanowanie przy użyciu opcji Secure Function Lock 3. 0
    • Konfigurowanie trybu publicznego opcji Secure Function Lock 3. 0
    • Dodatkowe funkcje opcji Secure Function Lock 3. 0
   • Bezpieczne zarządzanie urządzeniem sieciowym przy użyciu protokołu SSL/TLS
    • Wprowadzenie do protokołu SSL/TLS
     • Krótka historia protokołu SSL/TLS
     • Korzyści z używania protokołu SSL/TLS
    • Certyfikaty i funkcja Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
     • Obsługiwane funkcje certyfikatu zabezpieczającego
     • Tworzenie i instalowanie certyfikatu
      • Przewodnik instalacji certyfikatu krok po kroku
      • Tworzenie i instalowanie certyfikatu podpisanego samodzielnie
       • Tworzenie certyfikatu podpisanego samodzielnie
       • Instalowanie samodzielnie podpisanego certyfikatu dla użytkowników systemu Windows® z uprawnieniami Administratora
       • Importowanie i eksportowanie samodzielnie podpisanego certyfikatu z urządzenia Brother
        • Importowanie certyfikatu podpisanego samodzielnie
        • Eksportowanie certyfikatu podpisanego samodzielnie
      • Tworzenie i instalacja certyfikatu pochodzącego od Urzędu certyfikacji (CA)
       • Tworzenie żądania podpisania certyfikatu (Certificate Signing Request, CSR)
       • Instalowanie certyfikatu w urządzeniu Brother
       • Importowanie i eksportowanie certyfikatu oraz klucza prywatnego
        • Importowanie certyfikatu i klucza prywatnego
        • Eksportowanie certyfikatu i klucza prywatnego
      • Importowanie i eksportowanie certyfikatu CA
       • Importowanie certyfikatu CA
       • Eksportowanie certyfikatu CA
     • Zarządzanie wieloma certyfikatami
    • Bezpieczne zarządzanie urządzeniem sieciowym za pomocą funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Bezpieczne zarządzanie urządzeniem sieciowym za pomocą programu BRAdmin Professional (Windows®)
    • Bezpieczne drukowanie dokumentów przy użyciu protokołu SSL/TLS
   • Bezpieczne wysyłanie wiadomości e-mail
    • Konfigurowanie bezpiecznego wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
    • Wysyłanie wiadomości e-mail z uwierzytelnianiem użytkownika
    • Bezpieczne wysyłanie wiadomości e-mail z użyciem protokołu SSL/TLS
  • Mobile/Web Connect
  • Brother Web Connect
   • Omówienie funkcji Brother Web Connect
   • Usługi internetowe używane z funkcją Brother Web Connect
   • Warunki korzystania z funkcji Brother Web Connect
    • Instalacja oprogramowania Brother w celu korzystania z funkcji Brother Web Connect
    • Konfigurowanie ustawień serwera proxy za pomocą panelu sterowania urządzenia Brother
    • Konfigurowanie ustawień serwera proxy za pomocą funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
   • Konfiguracja funkcji Brother Web Connect
    • Omówienie konfiguracji funkcji Brother Web Connect
    • Utworzenie konta dla poszczególnych usług internetowych przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Brother Web Connect
    • Występowanie o dostęp do funkcji Brother Web Connect
    • Rejestrowanie konta posiadanego urządzenia Brother dla funkcji Brother Web Connect
    • Konfiguracja funkcji Brother Web Connect dla usługi Brother CreativeCenter
   • Skanowanie i przesyłanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect
   • Pobieranie i drukowanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect
    • Pobieranie i drukowanie przy użyciu usług sieciowych
    • Pobieranie i drukowanie szablonów Brother CreativeCenter
  • Google Cloud Print
   • Omówienie usługi Google Cloud Print
   • Przed użyciem funkcji Google Cloud Print
    • Ustawienia sieciowe funkcji Google Cloud Print
    • Zarejestruj urządzenie w usłudze Google Cloud Print przy użyciu Google Chrome™
    • Rejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Drukowanie z Google Chrome™ lub Chrome OS™
   • Drukowanie z usługi Google Drive™ dla urządzeń mobilnych
   • Drukowanie z usługi poczty Gmail™ dla urządzeń mobilnych
  • AirPrint
   • Omówienie funkcji AirPrint
   • Przed rozpoczęciem korzystania z AirPrint
    • Ustawienia sieciowe funkcji AirPrint
    • Wyłączanie/włączanie funkcji AirPrint za pomocą aplikacji Zarządzanie przez Internet (przeglądarka WWW)
   • Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint
    • Drukowanie z urządzeń iPad, iPhone lub iPod touch
    • Przed użyciem funkcji AirPrint (macOS)
    • Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint (macOS)
   • Skanowanie przy użyciu funkcji AirPrint
    • Przed rozpoczęciem skanowania przy użyciu funkcji AirPrint (macOS)
    • Skanowanie przy użyciu funkcji AirPrint (macOS)
   • Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji AirPrint (w przypadku modeli MFC)
    • Przed rozpoczęciem wysyłania faksu przy użyciu funkcji AirPrint (macOS)
    • Wyślij faks przy użyciu funkcji AirPrint (macOS)
  • Drukowanie mobilne w systemie Windows®
  • Mopria® Print Service
  • Brother iPrint&Scan dla urządzeń mobilnych
  • Komunikacja bliskiego pola (NFC)
  • ControlCenter
  • ControlCenter4 (Windows®)
   • Zmiana trybu działania w aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Skanowanie w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Skanowanie w trybie zaawansowanym programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Konfigurowanie urządzenia Brother za pomocą programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Tworzenie niestandardowej karty za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
  • Brother iPrint&Scan dla systemu Windows® i komputerów Mac
  • Omówienie programu Brother iPrint&Scan
  • Rozwiązywanie problemów
  • Komunikaty o błędach i konserwacji
  • Komunikaty o błędach podczas korzystania z funkcji Brother Web Connect
  • Zacięcia dokumentów
   • Dokument zaciął się na górze zespołu podajnika ADF
   • Dokument zaciął się pod pokrywą dokumentów
   • Usuń z podajnika ADF zacięte skrawki papieru
  • Zacięcia papieru
   • Papier zaciął się w tacy papieru
   • Papier zaciął się na tacy wyjściowej papieru
   • Papier zaciął się w tylnej części urządzenia
   • Papier zaciął się wewnątrz urządzenia
   • Papier zaciął się w tacy dwustronnej
  • Problemy z drukowaniem
  • Poprawa jakości wydruku
  • Problemy z telefonem i faksem
   • Ustaw wykrywanie sygnału wybierania
   • Ustawianie Kompatybilności linii telefonicznej dla zakłóceń i systemów VoIP
  • Problemy z siecią
   • Komunikaty o błędach dla problemów sieciowych
   • Gdzie można znaleźć ustawienia sieciowe posiadanego urządzenia Brother?
   • Nie można zakończyć konfiguracji sieci bezprzewodowej
   • Użyj narzędzia Network Connection Repair Tool (Narzędzie do naprawy połączenia sieciowego) (Windows®)
   • Urządzenie Brother nie drukuje, nie skanuje dokumentów ani nie odbiera faksów za pomocą funkcji odbierania PC-Fax za pośrednictwem sieci
   • Chcę sprawdzić, czy urządzenia sieciowe działają prawidłowo
  • Problemy związane z usługą Google Cloud Print
  • Problemy związane z funkcją AirPrint
  • Inne problemy
  • Przesyłanie faksów lub raportu dziennika faksów
   • Przesyłanie faksów do innego urządzenia faksowego
   • Przesyłanie faksów do komputera
   • Przesyłanie raportu dziennika faksów do innego urządzenia faksowego
  • Informacje o urządzeniu
   • Sprawdzanie numeru seryjnego
   • Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego
   • Przegląd funkcji resetowania
   • Resetowanie urządzenia Brother
  • Rutynowa konserwacja
  • Wymiana materiałów eksploatacyjnych
   • Wymiana toneru
   • Wymiana zespołu bębna
  • Czyszczenie urządzenia
   • Czyszczenie skanera
   • Czyszczenie ekranu dotykowego
   • Czyszczenie drutu koronowego
   • Czyszczenie zespołu bębna za pomocą druku punktowego bębna
   • Czyszczenie rolek pobierających papier
  • Sprawdź żywotność pozostałych części
  • Zapakuj i wyślij urządzenie Brother
  • Ustawienia urządzenia
  • Zmiana ustawień urządzenia za pomocą panelu sterowania
   • W razie awarii zasilania (zapisywanie w pamięci)
   • Ustawienia ogólne
    • Zmiana domyślnego trybu
    • Ustawienie trybu czasomierza
    • Regulacja głośności urządzenia
    • Automatyczna zmiana czasu na letni/zimowy
    • Ustawianie odliczania trybu spoczynku
    • Informacje na temat trybu głębokiego spoczynku
    • Ustawianie trybu automatycznego wyłączenia
    • Ustawianie daty i godziny
    • Ustawianie strefy czasowej
    • Reguluje jasność podświetlenia wyświetlacza LCD
    • Zmiana czasu podświetlenia wyświetlacza LCD
    • Ustawianie identyfikatora stacji
    • Ustawianie tonowego lub impulsowego trybu wybierania
    • Zmniejsz zużycie toneru
    • Ustawianie trybu kontynuacji
    • Poznaj funkcję odbierania faksów w trybie kontynuacji
    • Zapobieganie wybraniu niewłaściwego numeru (ograniczenie wybierania)
    • Zmniejszenie głośności drukowania
    • Zmiana języka ekranu LCD
   • Zapisz swoje Ulubione ustawienia jako skrót
    • Dodawaj skróty
    • Zmień lub usuń skróty
   • Druk raportów
    • Raporty
    • Drukowanie raportu
   • Tabele ustawień i funkcji
    • Tabele ustawień (Modele MFC z 2-wierszowym wyświetlaczem LCD)
    • Tabele ustawień (Modele DCP z 2-wierszowym wyświetlaczem LCD)
    • Tabele ustawień (modele MFC z panelem dotykowym 2, 7 cala)
    • Tabele funkcji (modele MFC z panelem dotykowym 2, 7 cala)
  • Zmiana ustawień urządzenia za pomocą komputera
   • Zmiana ustawień urządzenia przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Czym jest funkcja Zarządzanie przez Internet?
    • Dostęp do funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Ustawianie hasła logowania do funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Konfigurowanie książki adresowej urządzenia za pomocą systemu Zarządzanie przez Internet
   • Zmień ustawienia urządzenia za pomocą zdalnej konfiguracji
    • Zdalna konfiguracja (Windows®)
     • Konfigurowanie urządzenia Brother z komputera (Windows®)
     • Konfigurowanie urządzenia Brother za pomocą programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Konfigurowanie książki adresowej Twojego urządzenia za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
    • Zdalna konfiguracja (Mac)
     • Konfigurowanie urządzenia Brother za pomocą połączenia przewodowego USB (Mac)
     • Konfigurowanie książki adresowej urządzenia za pomocą połączenia przewodowego USB (Mac)
  • Załącznik
  • Dane techniczne
  • Wprowadzanie tekstu w urządzeniu Brother
  • Materiały eksploatacyjne
  • Informacje dotyczące papieru z recyklingu
  • Numery telefonu firmy Brother

  Nasz węch jest nieoceniony: broni nas przed licznymi zagrożeniami, o ile nie zignorujemy bodźców. Na przykład zdarza się, że używając urządzenia elektrycznego, poczujemy nieprzyjemny zapach spalenizny. Co wtedy? Czy można używać go dalej, czy lepiej odłączyć od prądu?

  Już wiesz

  • jak udzielać pierwszej pomocy;

  • że gniazdko elektryczne jest źródłem prądu.

  Nauczysz się

  • jak korzystać z instrukcji obsługi urządzeń elektrycznych;

  • jak bezpiecznie korzystać w urządzeń elektrycznych.

  i9gWA4WeSr_d5e153

  Coraz więcej urządzeń wokół nas zasilanych jest prądem elektrycznym. O tym, jak ważne są dla nas tego typu urządzenia, najczęściej przekonujemy się, gdy na przykład nie możemy wjechać windą podczas braku zasilania lub gdy rozładuje się nam bateria w telefonie. Urządzenia elektryczne wymagają jednak szczególnej uwagi – zwłaszcza te, które trzeba podłączyć do gniazdka elektrycznego. W sieci elektrycznej płynie prąd o napięciu 230 woltów. To wystarczająco dużo, by porażenie mogło zaszkodzić naszemu zdrowiu, a nawet życiu.

  Zawsze, korzystając z urządzeń elektrycznych, zarówno w domu, jak i poza nim, należy przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania. Większość z tych zasad spisanych jest w instrukcji obsługi urządzeń elektrycznych.

  • Przed skorzystaniem z urządzenia elektrycznego przeczytaj instrukcję i zapoznaj się z zasadami jego bezpiecznego użytkowania.

  • Z urządzenia elektrycznego korzystaj tylko wtedy, gdy jest w pełni sprawne i prawidłowo (zgodnie z instrukcją) podłączone do instalacji elektrycznej.

  • Gdy urządzenie jest niesprawne, zaprzestań jego użytkowania i oddaj je do naprawy do serwisu lub do uprawnionej do tego osoby. Nie przeprowadzaj samodzielnych napraw, ponieważ grozi to porażeniem prądem.

  • Jeśli po włączeniu urządzenia czujesz zapach spalenizny, oznacza to, że jest ono uszkodzone. Natychmiast je wyłącz.

  • Jeśli zauważysz, że kabel jest uszkodzony, np. z gumowej osnowy wystaje metalowy przewód, nie podłączaj urządzenia do prądu.

  • Urządzenia elektrycznego nie wolno wkładać do wody ani dotykać go mokrymi rękami, gdyż grozi to porażeniem.

  • Zanim wyjmiesz wtyczkę z gniazdka, wyłącz urządzenie. W przeciwnym wypadku możesz je uszkodzić oraz ryzykujesz porażenie.

  RMCnrWVmNadhJ1

  Instrukcja obsługi zawiera szczegółowe informacje o tym, jak należy podłączyć urządzenie, by działało prawidłowo, i jak należy z niego korzystać

  R7b1irzFZmElM1
  W pierwszej scenie demonstrator myje ręce i potem od razu bierze do ręki suszarkę – na końcu pojawia się przekreślenie: duży, czerwony znak „X”. W kolejnej scenie widać człowieka wkładającego jakiś przedmiot do gniazdka – na końcu również pojawia się znak przekreślenia. Następnie widać człowieka, który kładzie drobny przedmiot na grzejniku elektrycznym, po czym ten wpada do środka – na końcu widzimy przekreślenie. W kolejnej scenie ukazuje się przetarty kabel, który demonstrator bierze do ręki i podłącza do gniazdka – na końcu pojawia się znak przekreślenia. Następnie widać poluzowaną wtyczkę, do której ktoś zbliża wtyczkę – na końcu pojawia się przekreślenie. W ostatniej scenie demonstrator próbuje wyciągnąć wtyczkę, ciągnąc za przewód – na końcu pojawia się również znak przekreślenia.

  Źródło: Tomorrow Sp. z o. o., licencja: CC BY 3. 0.

  Film dostępny na portalu epodreczniki. pl

  Źródło: Tomorrow Sp.

  W pierwszej scenie demonstrator myje ręce i potem od razu bierze do ręki suszarkę – na końcu pojawia się przekreślenie: duży, czerwony znak „X”.

  i9gWA4WeSr_d5e211

  Poza domem również znajduje się wiele urządzeń elektrycznych, np. przewody i słupy wysokiego napięcia, skrzynki energetyczne. Istnieją także zasady bezpiecznego użytkowania tych urządzeń, które powinniśmy znać, mimo że nie korzystamy z nich bezpośrednio. Pomiędzy urządzeniem elektrycznym a osobą, która znajduje się wystarczająco blisko takiego urządzenia, może pojawić się silne wyładowanie, tzw. łuk elektryczny. Dlatego warto zapamiętać kilka zasad.

  • Nigdy nie wchodź na słupy elektryczne i nie zbliżaj się do leżących na ziemi zerwanych przewodów elektrycznych. Jeśli zobaczysz, że ktoś próbuje wdrapać się na słup, natychmiast poinformuj o tym osobę dorosłą.

  • Nigdy nie wchodź do stacji transformatorowej.

  • Nigdy nie lekceważ tabliczek ostrzegających przed urządzeniami elektrycznymi. Nie dotykaj słupów i przewodów zasilających pociągi i tramwaje. pl/portal/f/res-minimized/ReGdCiAS37iXC/5/xjefah4saWQ1lr3nucW5CKMKMLXonxmS. png">ReGdCiAS37iXC1

   Źródło: Tomorrow Sp.

   RtUd7EKnZKmdl1

   Źródło: Tomorrow Sp. pl/portal/f/res-minimized/RqdJHm0P3DO9T/5/2jQgfCDQabZt1gsTiloqjCpg3yLWd4rj. png">RqdJHm0P3DO9T1

   Źródło: Tomorrow Sp. pl/portal/f/res-minimized/RP5JBmiRfgBa7/5/10F21xjOZG9IMkAi26rVca5Dd3wrL182. png">RP5JBmiRfgBa71

   Źródło: Tomorrow Sp.

   Jeśli dochodzi do porażenia elektrycznego, nie należy dotykać osoby, która mu uległa. Jeżeli istnieje taka możliwość, trzeba natychmiast wyciągnąć z gniazdka wtyczkę urządzenia, które razi prądem elektrycznym, lub drewnianym, długim przedmiotem odciągnąć porażoną osobę od źródła prądu. Należy natychmiast wezwać pomoc, dzwoniąc pod numer 112 i dokładnie opisując całą sytuację dyżurnemu pogotowia.

   Ciekawostka

   Dlaczego nie wolno dotykać przewodów wysokiego napięcia, skoro często siedzą na nich ptaki? Dlatego, że nie dochodzi do uziemienia i prąd nie przepływa przez ich ciała. Gdyby jednak ptak siedzący na jednym przewodzie dotknął drugiego, prąd by go poraził.

   Polecenie 1

   Wskaż w pobliżu twojej szkoły urządzenia elektryczne, na które należy zwrócić szczególną uwagę i zachować ostrożność.

   i9gWA4WeSr_d5e246
   • Korzystając z domowych urządzeń elektrycznych, należy pamiętać o tym, by używać ich zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją obsługi.

   • Nie należy dotykać urządzeń elektrycznych znajdujących się poza domem.

   • W wypadku porażenia prądem należy wezwać pomoc i zawiadomić osobę dorosłą.

   Praca domowa

   Polecenie 2. 1

   Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi telewizora i znajdź część dotyczącą bezpiecznego użytkowania tego urządzenia. Wynotuj wszystkie wskazówki bezpiecznego użytkowania, które zostały tam przedstawione. Czy zawsze ich przestrzegasz?

   Zobacz także

   Ekologiczny prądEkologiczny prąd

   i9gWA4WeSr_d5e307

   Ćwiczenie 1

   RL5E3A8KW7o401
   zadanie interaktywne

   Które informacje są prawdziwe, a które fałszywe?

   PrawdaFałszUrządzeń elektrycznych nie należy używać w wannie lub pod prysznicem.□ Urządzenia elektryczne można włączać do prądu, gdy przewody zasilające są przetarte.Wtyczkę z gniazdka można wyszarpywać za przewód.Nie należy wkładać żadnych przedmiotów przez otwory znajdujące się w obudowie urządzenia elektrycznego.Nie należy wchodzić do stacji transformatorowych.

   Źródło: Dariusz Kajewski <Dariusz. kajewski@up. wroc. pl>, licencja: CC BY 3.

   Ćwiczenie 2

   RWHvsbUYB7uvR

   Wskaż poprawną odpowiedź.
   Gdy widzisz, że gumowa osłona kabla komputera jest przetarta i widać druty w środku,

   • nie dotykasz uszkodzonego miejsca, wzywasz osobę dorosłą.
   • nie włączasz urządzenia.ostrożnie odłączasz kabel od gniazdka.musisz zakleić uszkodzone miejsce, upewniając się, że urządzenie jest odłączone od prądu.naprawiasz uszkodzony kabel taśmą.możesz włączyć urządzenie, upewniając się, że nie dotykasz kabla.możesz włączyć urządzenie po upewnieniu się, że kabel jest suchy.możesz włączyć urządzenie po upewnieniu się, że nie czuć zapachu spalenizny.

  Podręcznik pracy w sieci Dewalt Dw714 Za

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik pracy w sieci Dewalt Dw714 Za

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik pracy w sieci Dewalt Dw714 Za