Procedura wymiany Frigidaire Fghs2355kp1

Jeśli masz do czynienia z uszkodzonym lodówką Frigidaire Fghs2355kp1, procedura wymiany może być czasochłonna. Przede wszystkim należy upewnić się, że uszkodzenie nie jest objęte gwarancją producenta. Jeśli tak, należy skontaktować się z serwisem gwarancyjnym Frigidaire. Jeśli nie, trzeba zamówić nowy sprzęt i zorganizować wymianę za pośrednictwem specjalisty. Wymiana lodówki wymaga wyłączenia zasilania, wyjęcia starej lodówki i zamontowania nowego sprzętu. Ważne jest, aby pozostawić starą lodówkę do utylizacji. Po prawidłowym zamontowaniu nowej lodówki należy włączyć zasilanie i upewnić się, że urządzenie działa poprawnie.

Ostatnia aktualizacja: Procedura wymiany Frigidaire Fghs2355kp1

Szacuje się, że na rynku jest ponad 4000 modeli pojazdów z system start-stop, dlatego w serwisach takie pojazdy to już codzienność. Sercem systemu start-stop jest akumulator, który wymaga przede wszystkim regularnej kontroli, np. podczas rutynowych czynności serwisowych, a czasem także i wymiany na nowy. To właśnie wymiana akumulatora jest dla wielu mechaników problematyczna.

W niektórych pojazdach wymiana akumulatora jest skomplikowana i czasochłonna, ale przy dostępie do szczegółowych instrukcji dotyczących jego wymiany staje się mniej kłopotliwa.

Dobór właściwego akumulatora
Ze względu na stopień złożoności systemy start-stop dzielimy na podstawowe i zaawansowane. W obu sytuacjach zadanie systemu sprowadza się w głównej mierze do ograniczania emisji CO2 poprzez wstrzymywanie pracy silnika w momencie zatrzymania pojazdu i ponowne jego uruchomienie w celu kontynuacji jazdy. Na szczególną uwagę zasługuje jednak zaawansowany system start-stop, którego funkcjonalność została wzbogacona o akumulację dodatkowej energii pochodzącej z drogi hamowania (proces rekuperacji), alternator ograniczający ładowanie akumulatora w momencie przyspieszania oraz inne układy ograniczające zużycie paliwa. W obu systemach należy stosować jedynie akumulatory do tego przeznaczone, czyli wyprodukowane w technologii EFB lub AGM.
Zastosowanie konwencjonalnego akumulatora w pojeździe z systemem start-stop powoduje jego przedwczesne zużycie w okresie już od trzech tygodni do pięciu miesięcy. Johnson Controls dostarcza do pojazdów z system start-stop akumulatory VARTA, których technologia bazuje na wieloletniej współpracy z producentami OEM, zapewniając poprawność funkcjonowania pojazdów. Akumulatory VARTA Blue Dynamic EFB, w których budowie zastosowano grubsze płyty wzmocnione specjalną powłoką z poliestru, dzięki czemu osiągnięto dwa razy wyższą wytrzymałość cykliczną w porównaniu do akumulatorów konwencjonalnych, są dostosowane do podstawowej funkcji start-stop. Przy wyłączonym silniku zaopatrują w prąd odbiorniki elektryczne i gwarantują ponowne uruchomienie silnika w przeciągu ułamków sekundy. Akumulatory VARTA Silver Dynamic AGM, w których budowie zastosowano separatory z włókna szklanego całkowicie absorbujące elektrolit są dostosowane do pojazdów wykorzystujących nowoczesną technologię start-stop z dodatkowymi jej funkcjami. Akumulatory AGM w porównaniu do EFB są bardziej wydajne, potrafią prawidłowo obsłużyć większą liczbę odbiorników oraz funkcjonować również przy bardzo niskim poziomie naładowania. Warto wiedzieć, że dopuszczalne jest zamontowanie akumulatora AGM w pojeździe, gdzie do tej pory był zamontowany akumulator EFB, ale nie odwrotnie – w tej sytuacji należy bezwzględnie sprawdzić, czy pozwala na to katalog przyporządkowania.

Lokalizacja akumulatora
Po odpowiednim doborze akumulatora pozostaje jeszcze kwestia jego wymiany, co jak się często okazuje nie jest łatwą operacją. Pierwszy problem pojawia się już w przypadku lokalizacji miejsca montażu. W nowo produkowanych pojazdach z systemem start-stop akumulator może znajdować się pod pokrywą silnika, w bagażniku lub w kabinie pasażerskiej, np. pod fotelem. Warto zaznaczyć, że pomimo wielu zmian w konstrukcji pojazdów na przestrzeni ostatnich lat wciąż dominującym miejscem dla akumulatora jest przestrzeń silnikowa, następnie przestrzeń bagażowa i na końcu przestrzeń pasażerska.
Motoryzacja staje się coraz bardziej zaawansowana i wymaga od mechaników aktualnej wiedzy lub szerokiego dostępu do danych technicznych. Odpowiedzią na to wyzwanie jest VARTA Partner Portal, gdzie udostępniane są informacje niezbędne do prawidłowej wymiany akumulatora obejmujące: wskazanie odpowiedniego akumulatora lub alternatywy, miejsca jego montażu oraz dokładnej instrukcji jego wymiany (krok po kroku). Dostęp do VARTA Partner Portal jest bezpłatny – wystarczy rejestracja za pomocą formularza na stronie www. varta-automotive. pl.

Wymiana akumulatora
Wymiana akumulatora w pojazdach z systemem start-stop wymaga poświęcenia większej uwagi ze strony mechanika. Szacuje się, że czas wymiany akumulatora w takich pojazdach wydłuża się nawet czterokrotnie w zależności od modelu oraz lokalizacji akumulatora, a do tego jeszcze procedura jego wymiany przebiega inaczej. Dlatego warto skorzystać z VARTA Partner Portal, gdzie dostępne są szczegółowe instrukcje wymiany w formie graficznej i tekstowej, które znacznie uproszczą proces wymiany i pozwolą zaoszczędzić tak cenny obecnie czas.

Procedura wymiany akumulatora w Audi A3.


Adaptacja akumulatora
Przy wymianie akumulatora dokonujemy jego demontażu zgodnie z instrukcją producenta pojazdu, a następnie przystępujemy do procesu odwrotnego czyli montażu. W tym miejscu pojawia się konieczność tzw. zakodowania akumulatora, czyli poinformowania komputera pokładowego o montażu nowego akumulatora. Dlaczego jest to takie ważne? Akumulator pracuje w symbiozie z alternatorem oraz rozrusznikiem, i aby zapewnić dodatnią gospodarkę energetyczną w pojeździe oraz właściwe ładowanie, kontrolery BMS i/lub IBS muszą dostosować poszczególne układy do nowego akumulatora (z innym oporem wewnętrznym, czasem innej pojemności lub technologii). W uproszczeniu proces polega na wprowadzeniu odpowiednich danych akumulatora do urządzenia, za pomocą którego wykonujemy ten proces najczęściej poprzez wpisanie kodu katalogowego części i kodu akumulatora. Tylko w taki sposób można zapewnić poprawne funkcjonowanie systemu start-stop. W przypadku, kiedy nie zostanie wykonana adaptacja lub zostanie wykonana w sposób nieprawidłowy poszczególne elementy systemu start-stop nie będą właściwie funkcjonować. Należy pamiętać, że są pojazdy, w których adaptacja nowego akumulatora jest automatyczna oraz takie, w których adaptacja jest manualna i wymaga użycia komputera lub urządzenia z odpowiednim oprogramowaniem i podpięcia do gniazda EOBD. Procedury wymiany akumulatorów zawarte w VARTA Partner Portal wskazują także, w których przypadkach adaptacja manualna jest niezbędna.

Johnson Controls Power Solutions EMEA

W przypadku wyświetlania ostrzeżeń dotyczących pozostałego atramentu lub występowania innych błędów kontrolki atramentu i kontrolka Alarm zaczną migać w celu zasygnalizowania błędu. W tym stanie drukarka nie może drukować ani skanować. Policz liczbę mignięć i podejmij odpowiednie czynności.

 • W przypadku wystąpienia błędu

Procedura wymiany

W przypadku konieczności wymiany kasety FINE należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

Ważne

 • Nie wolno dotykać styków elektrycznych (A) ani dysz głowicy drukującej (B) kasety FINE. Mogłoby to spowodować nieprawidłowe drukowanie przez drukarkę. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3000%20series/PL/UG/screens/o_ink005. jpg" alt=""/>

 • W przypadku wyjęcia kasety FINE należy ją natychmiast włożyć ponownie. Nie należy pozostawiać drukarki bez kasety FINE.
 • Kasety FINE należy wymieniać na nowe. Instalacja używanych kaset FINE może spowodować zatkanie się dysz.

  Dodatkowo po zamontowaniu takich kaset FINE drukarka nie będzie w stanie podawać prawidłowych informacji o konieczności wymiany kaset FINE.

 • Zainstalowanej kasety FINE nie należy wyjmować z drukarki i pozostawiać na zewnątrz. Spowodowałoby to wyschnięcie kasety FINE, a drukarka mogłaby drukować nieprawidłowo po ponownym zainstalowaniu kasety. Aby zachować optymalną jakość drukowania, kasetę FINE należy zużyć w ciągu sześciu miesięcy od jej pierwszego użycia.
 • Uwaga

  Jeśli wyczerpaniu ulegnie jedna z kaset FINE, można kontynuować drukowanie przy użyciu pozostałej kasety FINE z czarnym lub kolorowym atramentem, lecz jest to rozwiązanie wyłącznie tymczasowe. Jednak w takim przypadku jakość wydruku może ulec pogorszeniu. W celu zachowania optymalnej jakości druku zaleca się zainstalowanie nowej kasety FINE.

  Nawet w przypadku drukowania przy użyciu tylko jednej kasety zaleca się pozostawienie pustej kasety FINE w urządzeniu. W przypadku braku kasety FINE z kolorowym atramentem lub kasety FINE z czarnym atramentem drukarka zgłasza błąd i nie może kontynuować drukowania.

  Informacje na temat konfiguracji tych ustawień można znaleźć poniżej.

  W przypadku systemu Windows:

 • Ustawianie kasety z atramentem do wykorzystania
 • W przypadku systemu Mac OS:

 • Ustawianie kasety z atramentem do wykorzystania
 • Nawet w przypadku drukowania czarno-białego dokumentu lub wybrania druku w czerni i bieli urządzenie może zużywać atrament kolorowy.

  Procedury czyszczenia i dokładnego czyszczenia głowicy drukującej, których przeprowadzanie może być konieczne w celu zapewnienia odpowiedniej jakości działania drukarki, wiążą się ze zużywaniem czarnego i kolorowego atramentu. W przypadku wyczerpania atramentu należy natychmiast wymienić odpowiednią kasetę FINE na nową.

 • Porady dotyczące atramentu
  1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

   Schowaj tacę wyprowadzania papieru i przedłużenie tacy wyjściowej.

   Otwórz pokrywę.

   Uchwyt kaset FINE zostanie przesunięty w położenie umożliwiające ich wymianę. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3000%20series/PL/UG/screens/t_ink020. jpg" alt=""/>

   Przestroga

  2. Nie należy zatrzymywać ręką uchwytu kaset FINE ani przesuwać go z użyciem siły. Uchwytu kaset FINE nie należy dotykać do chwili jego zatrzymania się.
  3. Wnętrze drukarki może zostać zabrudzone atramentem. Podczas wymiany kasety FINE należy uważać, aby nie pobrudzić dłoni i ubrania. Atrament z wnętrza drukarki można z łatwością usunąć przy użyciu papierowej chusteczki lub podobnego przedmiotu.
  4. Nie należy dotykać elementów metalowych lub innych elementów wewnątrz drukarki.
  5. Jeśli pokrywa była otwarta przez dłużej niż 10 minut, uchwyt kaset FINE może się przemieścić, a kontrolka Alarm zaświecić. W takim przypadku zamknij pokrywę, a następnie otwórz ją ponownie.
  6. Wyjmij pustą kasetę FINE.

   Naciskaj kasetę FINE, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3000%20series/PL/UG/screens/t_ink030. jpg" alt=""/>

   Wyjmij kasetę FINE. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3000%20series/PL/UG/screens/t_ink040. jpg" alt=""/>

 • Z kasetą FINE należy obchodzić się bardzo ostrożnie, aby uniknąć poplamienia odzieży i otoczenia.
 • Pustą kasetę FINE należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.
 • Przygotuj nową kasetę FINE.

  Wyjmij nową kasetę FINE z opakowania i delikatnie zdejmij z niej taśmę ochronną (C). canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3000%20series/PL/UG/screens/o_ink010. jpg" alt=""/>

 • Potrząsanie kasetą FINE może spowodować rozlanie atramentu i zabrudzenie rąk lub przedmiotów w pobliżu. Z kasetą FINE należy obchodzić się bardzo ostrożnie.
 • Należy uważać, aby nie pobrudzić rąk i przedmiotów w pobliżu atramentem pozostałym na zdjętej taśmie ochronnej.
 • Zdjętej taśmy ochronnej nie można założyć ponownie. Należy ją wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.
 • Nie należy dotykać styków elektrycznych ani dysz głowicy drukującej kasety FINE.
 • Zainstaluj kasetę FINE.

  Włóż nową kasetę FINE pod kątem do uchwytu kaset FINE.

  Kasetę FINE z kolorowym atramentem należy zainstalować w lewym gnieździe, a kasetę FINE z czarnym atramentem — w prawym. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3000%20series/PL/UG/screens/t_ink050. jpg" alt=""/>

  Delikatnie wkładaj nową kasetę FINE, aby nie uderzać jej stykami elektrycznymi o uchwyt kaset FINE. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3000%20series/PL/UG/screens/o_ink050. jpg" alt=""/>

  Dociśnij kasetę FINE, aż zatrzaśnie się w odpowiednim położeniu. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3000%20series/PL/UG/screens/t_ink060. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3000%20series/PL/UG/screens/t_ink065. jpg" alt=""/>

  Sprawdź, czy kasety FINE zostały zainstalowane prawidłowo. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3000%20series/PL/UG/screens/o_ink060. jpg" alt=""/>

 • Drukarka nie może drukować, dopóki nie zostanie zainstalowana kaseta FINE z kolorowym atramentem i kaseta FINE z czarnym atramentem. Upewnij się, że zainstalowano obie kasety.
 • Zamknij pokrywę. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3000%20series/PL/UG/screens/t_ink070. jpg" alt=""/>

  Jeśli po zamknięciu pokrywy kontrolka Alarm nadal świeci się lub miga, podejmij odpowiednie czynności.

 • Podczas działania drukarka może powodować hałas.
 • Wyrównaj pozycję głowicy drukującej.

  Po wymianie kasety FINE przeprowadź wyrównywanie głowicy drukującej.

 • Przy przeprowadzaniu wyrównywania głowicy drukującej drukarka automatycznie rozpoczyna czyszczenie głowicy drukującej przed wydrukowaniem arkusza wyrównywania głowicy drukującej. Przed zakończeniem procedury czyszczenia głowicy drukującej drukarki nie należy wykonywać żadnych innych czynności.
  1. 27-01-2020, 07:58#1

   UżytkownikŚwieżak


   Wymiana MultiAir, co potrzeba.

   Witam, jeśli ktoś mógłby napisać mi dokładnie co trzeba zamówić do wymiany modułu multi air, jakie procedury trzeba zrobić, oraz co kupić oprócz oczywiście samego modułu.
   Z góry dzięki.
   › Więcej... : Wymiana MultiAir, co potrzeba.

  2. 27-01-2020, 09:05#2

   Maniak resoraków


   Napisał Krq

   Witam, jeśli ktoś mógłby napisać mi dokładnie co trzeba zamówić do wymiany modułu multi air, jakie procedury trzeba zrobić, oraz co Tutorial na YT https://www. com/watch? v=Npd53qg2zsY

   A tu masz z Abharta https://www. com/watch? v=9P34QLUaGgY - co prawda tu wymieniają sprężyny w module ale ładnie pokazane jak wyjmują, montują i uruchamiają moduł.

   Dodatkowo na forum temat MA już był i opis jakie uszczelki potrzebne i co w MES zrobić, także poszukaj.

   Ostatnio edytowane przez tomkoziolek; 27-01-2020 o 09:08
  3. 27-01-2020, 10:42#3No właśnie temat jest mega rozwleczony i ciężko wyciągnąć konkretne wnioski, może ktoś jest po niedawnej wymianie i może mi to opisać zwięźle, co dokładnie muszę posiadać.
  4. 27-01-2020, 12:07#4

   No właśnie temat jest mega rozwleczony i ciężko wyciągnąć konkretne wnioski, może ktoś jest po niedawnej wymianie i może mi to opisać zwięźle, co dokładnie muszę posiadać

   Przecież w tym filmiku jest wszystko podane tak jak chłop to tłumaczy krowie na miedzy.

   Kto chce szuka sposobu,
   kto nie chce szuka powodu.
   155 V6 LPG-163 KM-była
   156 V6 LPG-190 KM-była
   147 2. 0TS 150 KM Selespeed LPG. -była
   166 2. 0 V6 TB -215 KM- LPG-była
   Giulietta 1. 4 TB -207KM -LPG -jest

   Lancia Delta 1. 8 TBI 283KM -jest

  5. 27-01-2020, 13:09#5

   1 Moduł
   2 dwie uszczelki dla dekla i modułu. (można na upartego stare użyć)
   3 narzędzie do montażu modułu, można bez.
   4 filtr MA dla spokoju

   ps. zapomniałem narzędzia.

   potem

   wstępny demontaż osprzętu co by dekiel zdjąć (cewki, odma i takie tam)

   odkręcasz, ile tam idzie 12 chyba srub, w deklu i masz na widoku moduł

   potem, wtyczki z tyłu MA oraz czujnika tego na kabelku.

   sześć śrub(chyba) w MA i masz go w ręce uważając aby dolne elementy nam nie wypadły z MA do silnika.

   reszta w odwrotnej kolejności

   Potem już po złożeniu, możesz ręcznie zalać MA olejem, lub nie podpinasz kabli do cewek tylko robisz kilkakrotnie zapłon co by olej doszedł do MA.

   to tak z grubsza, mogłem coś pominąć pisze z pamięci.

   Czas dla wprawionej osoby to maks z 1h.Ostatnio edytowane przez DmX; 27-01-2020 o 13:20

  6. 27-01-2020, 15:20#6Ja dodatkowo wymieniłbym uszczelniacze pokrywy zaworów, zazwyczaj sprzedawane są w kpl. z uszczelką pokrywy. Pamiętać też trzeba o odpowiednim dokręcaniu MA i przy uszczelce pokrywy zaaplikowaniu w 4 miejscach ( pokazane na filmiku od Abharta) silikonu wysokotemperaturowego ( tam może ciec bo trudno uszczelnić te miejsca)
   Po montaż tak jak napisał DmX. Przez MES-a lub ALfaOBD kasujesz wszystkie błędy. Następnie procedura wymiany MA oraz korekcja dyspersji ( jeżeli się uda bo nie we wszystkie Julki trzeba to robić) Najlepiej wymienić jeszcze przy okazji olej i procedura wymiany oleju. Generalnie sprawa dość prosta, dla kogoś kto ma trochę pojęcia o mechanice nie powinno sprawić problemu a przy okazji można sobie wyczyścić też pokrywę zaworów od środka;-))
  7. 27-01-2020, 16:31#7Rozumiem że potrzebuje kupić to:
   https://www. pl/glaser/1748679 uszczelniacz pokrywy zaworów
   Oraz do korka oleju:
   https://www. pl/alfa-rom... spustowy-oleju

   Nie mogę poszukać uszczelki do modułu, czy to jest ta part number: 55222222

  8. 27-01-2020, 20:09#8Jakbyś mógł pokazać dokładnie o jakie uszczelki chodzi, ponieważ znalazłem to co napisałem w poście niżej, a nie chce kupować czegoś czego nie użyje.
  9. 27-01-2020, 20:38#9

   Jakbyś mógł pokazać dokładnie o jakie uszczelki chodzi, ponieważ znalazłem to co napisałem w poście niżej, a nie chce kupować czegoś czego nie użyje.

   Uszczelka pokrywy zaworów 55233643 x 1
   Uszczelki tzw. rurek świecowych 55233644 x 4
   Uszczelka modułu 55222222 x 1 ( możesz tu sprawdzić http://zamowienia. pl/start. asp?... pPUjU1MjIyMjIy)
   Filtr MA 55238665 x 1

   Najlepiej napisz do Jata sp. z o. o. info@autoczescisklep. com to Ci wszystko wycenią lub w serwisie Alfa - Fiat ( niestety uszczelki modułu możesz nie dostać na aftermarket)

  10. 27-01-2020, 21:24#10

   Jestem NOWY - nie krzyczcie! Uszczelka modułu jest w OEM paczce s modułem.

  Podobne wątki

  1. Odpowiedzi: 47

   Ostatni post / autor: 20-04-2022, 18:30

  2. Odpowiedzi: 1

   Ostatni post / autor: 11-09-2019, 21:32

   Odpowiedzi: 11

   Ostatni post / autor: 16-06-2019, 15:33

   Odpowiedzi: 12

   Ostatni post / autor: 30-06-2017, 22:05

   Odpowiedzi: 4

   Ostatni post / autor: 07-11-2014, 16:18

   korek aktywatora Multiair

   ,

   wymiana multiair

   ,

   wymiana aktywatora multiair

   ,

   aktywator multiair wymiana

   ,

   wymiana multiAir w guliettcie

   ,

   wymiana multiair giulietta 170

   ,

   giulietta wymiana multiair cena

   Tagi dla tego tematu

   Uprawnienia

   • Nie możesz zakładać nowych tematów
   • Nie możesz pisać wiadomości
   • Nie możesz dodawać załączników
   • Nie możesz edytować swoich postów
   •  
  3. BB Code jest aktywny(e)
  4. Emotikony są aktywny(e)
  5. [IMG] kod jest aktywny(e)
  6. [VIDEO] code is aktywny(e)
  7. HTML kod jest wyłączony
  8. Zasady na forum

  Procedura wymiany Frigidaire Fghs2355kp1

  Bezpośredni link do pobrania Procedura wymiany Frigidaire Fghs2355kp1

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Procedura wymiany Frigidaire Fghs2355kp1