Zmiana ustawień karty Dell Poweredge M805

Zarządzanie kartami Dell Poweredge M805 może być czasochłonne, ale może przynieść wymierne korzyści. Zmiana ustawień karty pozwala dostosować system do wymagań biznesowych i optymalizować wydajność. Wybierając odpowiednie ustawienia, można zwiększyć wydajność systemu, zminimalizować uszkodzenia systemu i poprawić wydajność. W celu zmiany ustawień karty Dell Poweredge M805 należy przejść do zakładki „Ustawienia” w konfigurowalnym BIOS-ie. Następnie można zmienić ustawienia szczegółowe, takie jak ustawienia protokołu, wyświetlacza i systemu operacyjnego. Po zakończeniu zmian należy zapisać ustawienia i wykonać restart systemu.

Ostatnia aktualizacja: Zmiana ustawień karty Dell Poweredge M805

Protokół TCP/IP określa sposób, w jaki komputer komunikuje się z innymi komputerami.

Aby łatwiej zarządzać ustawieniami protokołu TCP/IP, zaleca się korzystanie z automatycznego protokołu dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol). O ile sieć go obsługuje, protokół DHCP automatycznie przypisuje komputerom w sieci adresy protokołu internetowego (IP, Internet Protocol). Korzystając z protokołu DHCP, nie musisz zmieniać ustawień protokołu TCP/IP po przeniesieniu komputera w nowe miejsce, a także nie musisz ręcznie konfigurować ustawień TCP/IP, takich jak system nazw domen DNS (Domain Name System) czy usługa nazw internetowych systemu Windows (WINS).

Aby włączyć protokół DHCP lub zmienić inne ustawienia protokołu TCP/IP

 1. Wybierz pozycję Start, a następnie wpisz ustawienia. Wybierz pozycję Ustawienia > Sieć & Internet.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   W przypadku sieci Wi-Fi wybierz pozycję Wi-Fi > Zarządzaj znanymi sieciami. Wybierz sieć, dla której chcesz zmienić ustawienia.

   W przypadku sieci Ethernet wybierz opcję Ethernet, a następnie sieć Ethernet, z którą urządzenie jest połączone.

  Obok pozycji Przypisanie adresu IP wybierz pozycję Edytuj.

  W obszarze Edytuj ustawienia sieciowych adresów IP lub Edytuj ustawienia adresów IP wybierz pozycję Automatyczne (DHCP) lub Ręczne.

  Aby określić ustawienia IPv4 ręcznie

   W obszarze Edytuj ustawienia sieciowych adresów IP lub Edytuj ustawienia adresów IP wybierz pozycję Ręcznie, a następnie włącz protokół IPv4.

   Aby określić adres IP, w polach Adres IP, Maska podsieci i Brama wpisz ustawienia adresu IP.

   Aby określić adres serwera DNS, w polach Preferowany serwer DNS i Alternatywny serwer DNS wpisz adresy podstawowego i pomocniczego serwera DNS.

   Aby określić, czy chcesz użyć zaszyfrowanego (DNS przez HTTPS) lub nieszyfrowanego połączenia z określonym serwerem DNS lub serwerami, w przypadku systemu DNS przez HTTPS wybierz odpowiednie ustawienie:

   Wyłączone: Wszystkie zapytania DNS zostaną wysłane do serwera DNS nieszyfrowanego w postaci zwykłego tekstu przez HTTP.

   Włączone (szablon automatyczny): zapytania DNS będą szyfrowane i wysyłane do serwera DNS za pośrednictwem protokołu HTTPS. Zapytania DNS użyją domyślnych ustawień szablonu automatycznego lub spróbują je wykryć automatycznie.

   Włączone (szablon ręczny): zapytania DNS będą szyfrowane i wysyłane do serwera DNS za pośrednictwem protokołu HTTPS. Będą oni używać ustawień wprowadzonych w polu szablonu DNS przez HTTPS.

   Jeśli używasz systemu DNS za pośrednictwem protokołu HTTPS (szablon automatyczny lub ręczny), włącz lub wyłącz funkcję Rezerwowy na zwykły tekst:

   Po włączeniu zapytanie DNS zostanie wysłane nieszyfrowane, jeśli nie będzie można ich wysłać za pośrednictwem protokołu HTTPS.

   Jeśli zapytanie DNS jest wyłączone, nie zostanie wysłane, jeśli nie będzie można wysłać go za pośrednictwem protokołu HTTPS.

  Aby określić ustawienia IPv6 ręcznie

  W obszarze Edytuj ustawienia sieciowych adresów IP lub Edytuj ustawienia adresów IP wybierz pozycję Ręcznie, a następnie włącz protokół IPv6.

  Aby określić adres IP, w polach Adres IP, Długość prefiksu podsieci i Brama wpisz ustawienia adresu IP.

  Po wybraniu opcji Automatycznie (DHCP) ustawienia adresu IP i ustawienia adresu serwera DNS są konfigurowane automatycznie przez router lub inny punkt dostępu (zalecane).

  Po wybraniu opcji Ręcznie można ręcznie ustawić ustawienia adresu IP i adres serwera DNS.

  Gdy skończysz, wybierz pozycję Zapisz.

  Uwaga: Aby zainstalować protokół IPv4, uruchom wiersz polecenia jako administrator, wpisz ciąg netsh interface ipv4 install, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Aby włączyć protokół DHCP lub zmienić inne ustawienia protokołu TCP/IP

Wybierz opcję Start , a następnie opcję Ustawienia  > Sieć i Internet .

W przypadku sieci Wi-Fi wybierz pozycję Wi-Fi  > Zarządzaj znanymi sieciami. Wybierz sieć, której ustawienia chcesz zmienić, a następnie opcję Właściwości.

W przypadku sieci Ethernet wybierz opcję Ethernet, a następnie sieć Ethernet, z którą urządzenie jest połączone.

W obszarze Przypisanie adresu IP wybierz opcję Edytuj.

W obszarze Edytowanie ustawień protokołu IP wybierz opcję Automatycznie (DHCP) lub Ręcznie.

  W obszarze Edytowanie ustawień protokołu IP wybierz opcję Ręcznie, a następnie włącz IPv4.

  Aby określić adres IP w polach Adres IP, Długość prefiksu podsieci i Bramy wpisz ustawienia adresu IP.

  W obszarze Edycja ustawień IP wybierz Ręcznie, a następnie włącz IPv6.

  Aby włączyć protokół DHCP lub zmienić inne ustawienia protokołu TCP/IP

  W systemie Windows 8. 1 wybierz przycisk Start, zacznij wpisywać ciąg Wyświetl połączenia sieciowe, a następnie wybierz z listy pozycję Wyświetl połączenia sieciowe.

  W systemie Windows 7 otwórz obszar Połączenia sieciowe, wybierając przycisk Start, a następnie pozycję Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz ciąg karta, a następnie w obszarze Centrum sieci i udostępniania wybierz pozycję Wyświetl połączenia sieciowe.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie, które chcesz zmienić, a następnie wybierz pozycję Właściwości. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Wybierz kartę Sieć. W obszarze To połączenie wykorzystuje następujące składniki wybierz opcję Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) lub Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6), a następnie wybierz pozycję Właściwości.

  Aby określić ustawienia adresu IP w wersji 4, wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby automatycznie pobrać ustawienia protokołu IP za pomocą protokołu DHCP, wybierz pozycję Uzyskaj adres IP automatycznie, a następnie przycisk OK.

  Aby określić adres IP, wybierz pozycję Użyj następującego adresu IP, a następnie wpisz ustawienia adresu IP w polach Adres IP, Maska podsieci i Brama domyślna.

  Aby określić ustawienia adresu IP w wersji 6, wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby automatycznie pobrać ustawienia protokołu IP za pomocą protokołu DHCP, wybierz pozycję Automatycznie uzyskaj adres IPv6, a następnie przycisk OK.

  Aby określić adres IP, wybierz pozycję Użyj następującego adresu IPv6, a następnie wpisz ustawienia adresu IP w polach Adres IPv6, Długość prefiksu podsieci i Brama domyślna.

  Aby określić ustawienia adresu serwera DNS, wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby automatycznie pobrać adres serwera DNS za pomocą protokołu DHCP, wybierz pozycję Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie, a następnie przycisk OK.

  Aby określić adres serwera DNS, wybierz pozycję Użyj następujących adresów serwerów DNS, a następnie w polach Preferowany serwer DNS i Alternatywny serwer DNS wpisz adresy podstawowego i pomocniczego serwera DNS.

  Aby zmienić ustawienia zaawansowane DNS, WINS i IP, wybierz pozycję Zaawansowane.

Zaawansowane ustawienia karty® Intel® Wireless
Zmiana ustawień karty Dell Poweredge M805

Bezpośredni link do pobrania Zmiana ustawień karty Dell Poweredge M805

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Zmiana ustawień karty Dell Poweredge M805